PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 September 2019 Zondagsbrief 1 September 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Woudenberg uit Vaassen
Ouderling van dienst: Theo Ettema :
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst waarin voor gaat: Ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (leerdienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Missionair werk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Risanne
Oppasdienst: Tiny en Aernout
Koffieschenken volgende week: Fam. Ettema
Overlijden
Op zondag 25 augustus is van ons heengegaan broeder Bernard (Ben) Meijer. Hij mocht de hoge leeftijd van 96 jaar bereiken. Broeder Meijer was een meelevend lid van onze gemeente, al kon hij de laatste jaren niet meer in de kerk komen. De uitvaartdienst en de begrafenis vonden plaats op donderdag 29 augustus. Op donderdag 29 augustus is van ons heengegaan in vertrouwen op haar Heer en Heiland zuster Jannie Neurink-Hofman, Oude Paradijsweg 60 op de leeftijd van 88 jaar. Zuster Neurink leefde van harte mee met de gemeente en heeft in ons midden veel mogen betekenen. De dienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden DV 4 woensdag september om 11.30 uur. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.
In verband met de uitvaart is deze woensdag geen koffie café!

Meeleven

In onze voorbede gedenken we de familie Meijer en de familie Neurink. Verder leven we mee met de zieken: zuster Mensink, Lykele de Leeuw,
broeder Janssen en Thom Schepers.

Vanavond Open dienst
Het thema is: 'De voedselbank gaat dicht'. Het Bijbelgedeelte waar we uit gaan lezen is 2 Koningen 6: 24-33 en 2 Koningen 7: 1-20. Testify zal de muzikale begeleiding verzorgen met de opwekking nummers: 680, 737, 752, 786, 794, 795, 798. Kom luisteren en laat u inspireren en bemoedigen! Voor de dienst wordt er een kop koffie/thee of fris aangeboden. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten. WELKOM!

Catechisatie
Op 22 september is de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Daar worden de catechisaties gegeven. De tijden zijn waarschijnlijk dezelfde als volgend jaar (let ook op wat in de zondagsbrief komt te staan). De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur. Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Er zijn al twee mensen die zich hebben opgegeven. Ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen, ben je van harte
welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395; cbelsinga@solcon.nl

Combinatie FOCUS en GGG materiaal
Het vervolg van het FOCUS-materiaal gaat over de eerste brief van Petrus. Dat is de brief waar de Gemeente Groei Groepen mee bezig waren toen het FOCUS traject van start ging. Daarom heeft het FOCUS-team besloten het GGG-materiaal te combineren met het FOCUS-materiaal. Het GGG-materiaal is het uitgangspunt; Albert Jansen vult dat aan met waardevolle element en uit het FOCUS-materiaal (dat dus niet aangeschaft hoeft te worden).

Vanaf september weer een tweede dienst
Vanaf september zijn er weer avonddiensten. Vanavond: open dienst; 8 september: leerdienst (over voorzienigheid); 15 september: gebed en getuigenisdienst; 22 september: geen dienst (i.v.m. startzondag).

Jarig in september
De volgende gemeenteleden hopen in september hun verjaardag te vieren.
Kamp - Holsbrink / G.J.  2-9
Mw. Jansen / T.J.J. 2-9
Mw. Doorneweerd / D.H.B.J. 9-9
Bolscher - Kalsbeek / J. ten 11-9
Voskamp - Nijland / H.S. 11-9
Brouwer - Smeijers / J.J. 13-9
Waanders / J.W. De 15-9
Smit / K. 20-9
Beld / A. van de 20-9

De kroonjarigen zijn deze maand:
Klarenbeek - Eckelboom / P. 12 sep 1944 75
Bosch / J.  17 sep 1949 70
Mw. Seldam / W.M. 18 sep 1934 85
Wassink / D.J. 30 sep 1929 90
Mw. Jansen / G. 30 sep 1929 90
Iterson - van der Net / K. van 25-9
Veldhuis - Diepeveen / G.P. 27-9
Mulder / R.P. 30-9

Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter 31 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op woensdag 31 oktober DV om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd drs. P.J. den Admirant, Hervormd predikant te Apeldoorn. Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten.
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
PKN Missionair, ‘proef’ de kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bij voorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te  ́proeven ́ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.

Sponsordiner
Er zijn nog plaatsen beschikbaar aan het diner op vrijdag 20 september t.b.v. de kinderen van CEBEM in Brazilië. Voor slechts €17,50, kinderen in de basisschoolleeftijd €10.00, krijgt u een uitgebreid en met liefde bereid diner en steunt u ook nog eens een erg goed doel. Wouter en Herma komen zelf vertellen over het werk daar. Plaats: De Ontmoeting. Aanvang 18.30, inloop vanaf 18.00 uur. Opgave en informatie bij Ineke Oosterveld of Nel Oosterhuis.

Startzondag
Op 22 september willen we na de dienst met zoveel mogelijk gemeenteleden bij elkaar komen voor een gezellig en informatief samenzijn tot ongeveer 14.00 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Daarom zou het fijn zijn als u zich zou willen opgeven op het formulier achterin de kerk of via de mail betsiedogger@hotmail.com.

Alpha cursus
Op maandag 16 september start er weer een nieuwe Alpha cursus. Velen kennen de cursus. Voor degenen, die het nog niet weten: in de cursus staan we, misschien voor het eerst of misschien ter vernieuwing, stil bij de basis van ons christelijk geloof. De cursus beslaat 11 avonden en een weekend (vrijdagavond en zaterdag). Hierbij gaan “doorgewinterde” christenen en nieuwkomers heel goed samen. Dat geeft altijd weer boeiende gesprekken. Ook een heel goede gelegenheid om mensen, die u kent buiten de kerk uit te nodigen of mee te nemen. Elke avond begint om 18.30 uur met een maaltijd en is uiterlijk 21.30 uur afgelopen. Informatie en opgave bij Henk Oosterveld of Bonne Oosterhuis.

Zaterdag 9 november 2019: Meet and Eat met vluchtelingen!

Stichting Present Almelo organiseert op zaterdag 9 november opnieuw een “Meet and Eat”; samen aan tafel met vluchtelingen.
Een laagdrempelige manier om iets te betekenen voor vluchtelingen van het AZC of statushouders uit Almelo. Als gastadres ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten.

Meet & Eat in het kort:

Je meldt je aan als gastadres – Stichting Present zorgt voor een goede match – je ontvangt alle informatie, instructies en tips voor de Meet & Eat avond – op de dag zelf haal je je gasten om 16:00 op bij het AZC Almelo/ woonadres* – thuis ga je samen eten – aan het einde van de Meet & Eat breng je de gasten weer terug.

Wil je vluchtelingen in Almelo ook een warm welkom bieden? Meld je dan voor maandag 28 oktober aan op www.presentalmelo.nl/meet-eat, mail naar: alie.dijkstra@presentalmelo.nl of neem telefonisch contact op: 06-14294984

Namens Stichting Present Almelo,
Alie Dijkstra

* statushouders die in Almelo wonen komen op eigen gelegenheid naar het gastadres of worden door het gastgezin opgehaald.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.