PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 Maart 2020 Zondagsbrief 1 Maart 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Goossen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanmiddag om 15.30 uur is er kliederkerk
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Visser uit Uelsen
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA-ondersteuningen christenen golfstaten
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Janelle
Oppasdienst: Jeannet en Aernout
Koffieschenken volgende week: fam. De Lange
Excuus
Helaas heeft er vorige week in de zondagsbrief gestaan dat deze zondag ds. Visser zou voorgaan. Dat was een vergissing, hij gaat volgende week voor.

Meeleven
We doen voorbede voor de zieken thuis en voor de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.

De tweede dienst
De avonddiensten: vanmiddag: Kliederkerk; 8 maart: Open dienst (Thema: behoed je hart!); 15 maart: zangdienst; 22 maart: gebeds- en getuigenisdienst; 29 maart: leerdienst.

Kliederkerk 15.30 uur
Het thema van de Kliederkerk is: Bouw op de rots!
Deze keer zijn er tijdens het creatieve deel mooie spellen en doe-activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een tafel waar het Jenga-spel gespeeld kan worden. Verder gaan we een huis op zand naast een huis op de rots bouwen... en kijken wat een plens water dan voor uitwerking heeft! In de ‘kletspotten’ zitten vragen waar de volwassenen zich mee bezig kunnen houden. En op een ‘muur’ mag je opschrijven wat jou sterk maakt – of juist zwak.

Wijkavond op woensdag 11 maart
Na de dienst op de biddag hopen we een wijkavond te houden. De opbouw van de gemeente ontlenen we aan Hem die het Hoofd is, Christus. Daarom is het gebed een belangrijke pijler voor het gemeente-zijn. Als hét Licht der wereld, Jezus Christus ons verlicht, kunnen wij een licht zijn in en voor de wereld om ons heen. De kerkenraad vindt het belangrijk met de gemeente na te denken over de opbouw van de gemeente en de voortgang van alles wat er binnen onze wijkgemeente gebeurt. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om er op de 11e maart bij te zijn!

Turks-Nederlandse diensten
Vanmiddag is er weer een Turks-Nederlandse dienst waarna we samen eten met de Turkse christenen. De diensten beginnen om 14.00 uur. Data zijn: 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

Catherinus Elsinga

Oproep
Voor 22 maart in de avonddienst van “Gebed en Getuigenisdienst” zoeken we nog iemand die een getuigenis kan geven wat God in zijn of haar leven heeft gedaan. Het verhaal hoeft niet lang te zijn maar. Je kunt contact opnemen met Theo Ettema of Jacob Dogger.

Kun je zingen? Zing dan mee!
DV zondag 15 maart is er om 19.00 uur weer een zangdienst in de Ontmoeting. Muzikale medewerking van Theo Rutten op orgel en Jan Noordijk op klarinet! Vanaf 18.30 is de thee/koffie klaar en bent u van harte welkom.
Hartelijke groeten van Betsie Dogger en Maaike Wesselink

Collecte
KiA, Ondersteuning Christenen Golfstaten

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en
eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kaartverkoop Stg. Help Oost Europa (SHOE) - biddag 11 maart
Een traditie die we graag voortzetten: onze regelmatige aanwezigheid waarbij er mooie handgemaakte wens- en felicitatiekaarten te koop zijn. Biddag 11 maart zullen we rondom de dienst met een stand aanwezig zijn achter in de kerkzaal. De opbrengst komt volledig, dus 100%, ten goede aan de doelen van de stichting. In diezelfde week, de 19e maart, hopen we opnieuw af te reizen naar Roemenië om ter plekke onze projecten te bezoeken en de
voortgang te zien. Het transport met hulpgoederen zal dan al gearriveerd zijn. Met dit transport gaan ook dit jaar 2000KG pootaardappelen mee. Omgerekend kunnen we hiermee 425 mensen een jaar lang van aardappelen voorzien. De opbrengst is factor 15. De rekensom is dan 2000KG x factor 15 / 70kg per persoon = 425 mensen. Helpt u ons helpen door de aankoop van een kaartje? Verslagen van onze reizen vindt u op onze website: https://www.helpoosteuropa.nl/reisverslagen. Namens SHOE, Dinant Pas

Middag voor geïnteresseerden
Denkt u aan 19 maart?
I.p.v. de ouderenmiddag organiseert een groeigroep een middag over de Amish in Amerika.
De heer Jouk Huisman komt erover vertellen.
Aanvang 14.00 uur.
U kunt zich opgeven bij Joke van der Valk, Bea Kamp, Merijke Wagenvoort, Jacob en Betsie Dogger

KIDZZCORNER

Hoe kom je naar mij?
Matheus 21: 12-1
Doel De kinderen ontdekken dat we eerbied moeten hebben voor God. Hij is heilig.
Jezus maakt de tempel schoon
Richtlijnen: Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig gebeuren. Anders wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi.
In het bijbelverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus jaagt mensen weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die geld wisselen.
De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben je eerbiedig.
In een winkel staan rekken en een kassa. Maar in de kerk zie je andere dingen. Vraag de kinderen naar voorbeelden (bij- bel, avondmaalstafel, kruis, orgel). In de kerk draait het om God.
Kinderlied: U bent heilig.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.