PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 December 2019 Zondagsbrief 1 December 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: ds. Elsinga in een open dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie, plaatselijke instellingen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst:
Oppasdienst: Tiny en Annet
Koffieschenken volgende week: Fam. Battjes
Kaarsenlied
Kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen
Dank U wel voor dit kaarsje,
Brandend in de nacht
als een teken van de vrede
al zo lang verwacht
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen broeder Voschezang, die in het ziekenhuis is om te herstellen, Lykele de Leeuw, broeder Janssen die in afwachting is van een behandeling; datzelfde geldt voor broeder Dreves. We bidden ook voor zr. Mensink en voor Diny Vink, die onderzoeken ondergaat in het ziekenhuis. We leven mee met Razi Habib die inmiddels begonnen is met een nieuwe procedure voor zijn verblijfsvergunning. We leven in de tijd van Advent. We vestigen onze hoop en verwachting op de Heer die komt.

13Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.


Gedenken
Vorige week hebben we de namen genoemd van de broeders en zusters, die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.
Hieronder staan hun namen:
Naam Overleden op Leeftijd
Jacoba Vaartjes-Beuving 22-11-2018 93
Joukje Snoeijer 8-12-2018 80
Pieter Dirk van Oostende 28-12-2018 58
Johan Albertus Gorel 10-1-2019 88
Johannes Veenhuizen 30-1-2019 79
Gerrit Willem Schooten 3-3-2019 88
Gerritdina Hendrika Kuiper-de Zeeuw 9-3-2019 85
Jan Albertus Santman 18-4-2019 76
Gerritdina Janna Hondebrink-Versteeg 20-5-2019 95
Christine Wallenburg-Cornelissen 14-6-2019 85
Bernard Meijer 25-8-2019 96
Johannes Maag 29-8-2019 69
Jannie Neurink-Hofman 29-8-2019 88
Albert Jan Rotman 18-9-2019 82
Geertje Hendrika Harmsen-Koelewijn 9-11-2019 90

Jezus zegt in Johannes 5: 24: “Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.”

Lied voor de dienst
Vanaf vandaag is er een kleine verandering in de orde van dienst. De kerkenraad heeft besloten dat we het ‘lied voor de dienst’ zingen vóór binnenkomst van de kerkenraad.
  • Ca. 3 minuten voor 10 uur begint de organist zonder (!) aankondiging met het voorspel en inzetten van het lied vóór de dienst. In de consistorie wordt dan gebeden om een zegen over de dienst.
  • Daarna komt de kerkenraad binnen. De ouderling van dienst heet iedereen welkom, doet de afkondigingen en geeft het intochtslied op.
  • Na het zingen van het intochtslied wordt de predikant naar de kansel geleid.
  • Dan volgen stil gebed, aanvangswoord en groet.
Avonddiensten - kerstzangdienst
Vanavond: geen dienst; 8 december: Open dienst; 15 december Kerstzangdienst. We hebben vorig jaar een kerstzangdienst gehouden en die viel goed en werd goed bezocht. We willen dit jaar weer een kerstzangavond op 15 december om 19.00 uur houden. Evenals vorig jaar gaan we veel bekende liederen zingen en uiteraard het kerstverhaal vertellen. We hopen dat u met velen deze gezellige en feestelijke zangdienst wilt bijwonen. Namens de kerkenraad Marco Haakmeester.

Jarigen in december
In december hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
Bos / J.J.  1-12
Jongerden - Volwerk / P.L.  2-12
Sasbrink / G.H. Rombout  2-12
Kort / R. Joke  4-12
Menger / J.  6-12
Werning - Uilenreef / H.J.  6-12
Rutgers / J.J.  12-12
Vries - van de Bult / T. 13-12
Visch / B.  13-12
Tuller - Harbers / W.  16-12
Schoemaker - Boerrigter / F.R. 21-12
Werning / J.G.J.  21-12
Karsten - Kotten / J.W.  23-12
Oosterveld / H.J. 24-12
Dogger / J. 27-12
mw. Stegehuis / M.J.H.  28-12
Weijer / F.A. M.H.  29-12
Slotboom - Winkel / J.  30-12
Soeterbroek / J.  31-12

Kroonjarigen zijn deze maand:
Hinnen / J.A.B. 12 dec 1939 80
Liefers - Zwagerman / T.J.  16 dec 1944 75
Knoop / B.E.J. 24 dec 1939 80

We wensen de jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Stichting Present (iets met een groepje mensen vanuit de kerk doen voor een ander die hulp nodig heeft) en Schuldhulpmaatje (hulp bij het op orde krijgen van de financiën).

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer!
We zijn alweer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers!

Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark.

We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, EHBO, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes. Je kunt je opgeven via de aanmeldformulieren achter in de kerk, maar ook via: lichtjestochtalmelo@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

Oliebollen
Op D.V. 28 december kunt u weer smullen van overheerlijke oliebollen.
Bestellijsten liggen achter in de kerk en kunnen bij Henk Podt ingeleverd worden.
De bestelde oliebollen kunnen worden gehaald en betaald tijdens de oudpapier-actie tussen 9-12 uur, aan de Bornerbroeksestraat 455 Almelo.
Bezorgen is evt. mogelijk voor € 1.50
Voor vragen kunt u bellen met Henk Podt 811324 of mailen met mathildaschepers@gmail.com

Dringende oproep
Elke maand is een groepje vrijwilligers bezig met het inzamelen van oud papier, wat u misschien niet weet is dat ook door de week hard wordt gewerkt, zo worden er balen papier gehaald bij een supermarkt. Nu hebben we de mogelijkheid om nog meer papier op te halen op andere adressen, alleen ontbreekt het aan menskracht. We zijn op zoek naar mensen die ook door de week een paar uurtjes beschikbaar hebben om te helpen. Meer informatie kunt u krijgen bij Henk Podt.

We willen dit jaar een gezellige avond organiseren op de laatste avond van 2019.
Na de kerkdienst zijn jullie van harte welkom in de nieuwe zaal. We “zitten” dan samen het jaar uit en beginnen het nieuwe.
Hoe we deze avond vorm willen geven?
Gezelligheid: voor wie wil een spelletje, wat zingen misschien.

Zo tegen twaalven lezen we een psalm en we bidden samen. We wensen de buren van de kerk ‘Gelukkig Nieuwjaar’ en houden meteen een oogje op ons nieuwe kunstwerk.
Als iedereen zelf een drankje meeneemt en Nicolette vooraf wil laten weten wat ze voor lekkers meenemen, is dat helemaal goed.Graag willen we wel van te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Jullie kunnen dit via de mail doorgeven aan Nicolette: nicolette.christiaanse@filternet.nl Natuurlijk mag het ook via de telefoon, nr. 723341 of app 06 45949764.
Ineke, Nicolette, Emmy en Louise

ADVENTSCONCERT '' HOOP EN LICHT "
Vrijdag 13 december 2019 Aanvang:19.30 uur
Dit bijzondere concert bestaat uit een boeiende afwisseling van koorzang , samenzang en luisteren naar instrumentele bijdragen zoals dat van het klarinettrio Con Brio.
Het is een muzikale opstap naar het kerstfeest 2019 . De koren ' De Lofstem ' en de ' Zanggroep Together ' , beiden uit Almelo , verlenen hun medewerking . Soms samen dan weer apart. Elk concerthoofdstuk wordt geopend door het klarinettrio ' Con Brio ' . Er zal veel samenzang zijn om zo tot een optimale beleving te komen van het naderend kerstfeest. Dit alles begeleid door organist Jos Keijzer en pianist Frank den Bakker. Het gehele adventsconcert staat onder de bezielende leiding van Frank den Bakker .
Locatie :Kerkzaal NOACH (Wijkcentrum Schelfhorst) Zaal open : 19.oo uur
Toegang gratis . Aan de uitgang vrije gift.

Update schoendoos actie
8 december is de laatste dag om de schoenendozen in te leveren.
Wilt u/jij het liever op een andere dag of tijdstip inleveren, neem even contact op met
Jessica tel 0638610836

Kidzzcorner
God belooft vrede
Micha 4:1-8
zondag 1 december
Vandaag is het de 1e advent, een engel vertelt dat Jezus zal worden geboren en dat hij van God zijn vader de troon van David zal krijgen. Dan wordt hij ook onze koning. Een koning moet goed voor zijn volk zorgen, helpt iemand die hulp nodig heeft., Hij moet mensen die kwaad willen doen, tegenhouden. Als dat gebeurt kun je fijn wonen in een land. God belooft ons een prachtige wereld waarin Hij koning is. Jezus gaat daarvoor zorgen.

PROJECTLIED KERSTPROJECT
“VERTEL HET MAAR” 2019
melodie: “JEZUS IS DE GOEDE
HERDER”
Zondag 1 december: Thema: God belooft
vrede
Symbool: duif


refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.
duif van vrede , maak ons blij.

couplet:
Zie, de vrede zal gaan komen,
oorlogen voorgoed voorbij,
zwaarden weg, van ploegen dromen,

refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn
woning,
Micha heeft het ons verteld.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.