PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 1 Augustus Zondagsbrief 1 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Kaljouw
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Noordijk, zang Dinant, Nicolette en Henny

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Herman Jansen. We doen ook voorbede voor Edwin Brughuis, die veel pijn heeft in zijn benen.

Sport- en speldagen.
We zijn de Here dankbaar voor het verloop van de sport- en speldagen van 22-24 juli. Er waren iedere dag zo’n dertig kinderen die meededen met sport en spel. Daarnaast waren er kleine kinderen die genoten van het luchtkussen. We zijn dankbaar voor de goede gesprekken en de contacten met allerlei mensen uit de buurt.
De Here heeft ons gezegend meet buitengewoon mooi weer; we kregen spontane medewerking van de voetbal voor gebruik van het veld achter de kerk; er was een bijzonder fijne sfeer onder de vele vrijwilligers die meehielpen bij sport en spel, verwerking, verhaal, EHBO en niet te vergeten het eten en drinken. We willen iedereen die mee heeft geholpen hartelijk bedanken!

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Kinderclub
Jarenlang heeft Diny Vink leiding gegeven aan de kinderclub. Veel kinderen zijn daar enorm door gezegend en daar zijn we heel erg dankbaar voor! Jammer genoeg ziet Diny zich genoodzaakt om een stapje terug te doen; we bidden dat zij nieuwe kracht en rust van de Heer mag ontvangen.
Wellicht er iemand die visie en gaven heeft voor dit mooie werk. Laat je gedachten er eens over gaan. We vragen de Heer om Zijn leiding hierin.

Samen naar de kerk
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk!
Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Gebedspunten voor de zondagsbrief van 1 augustus 2021
  • Dank voor de goed verlopen sport-en spelmiddagen en gebed voor de verdere doorwerking
  • Gebed voor de zieken in onze gemeente en hen die het psychisch moeilijk hebben
  • Voor allen in Europa die getroffen zijn door de wateroverlast
  • Om goede rentmeesters van deze aarde te zijn
  • Gebed voor de vervolgde kerk in het bijzonder in India
  • Gebed om vertrouwen op Gods beloften voor ons persoonlijk en voor deze wereld
Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Goed nieuws!
Christelijke toneelschool Fyr toneel organiseert dit najaar twee cursussen: toneelcursus basistechnieken (voor kinderen en tieners) en theatersport voor (jong)volwassenen.

In de basis toneelcursus voor kinderen en tieners (9 – 16 jaar) leer je verschillende speltechnieken en ga je deze ook toepassen door een toneelstuk in te studeren en op te voeren. Natuurlijk in een echte podiumzaal voor echt publiek! Deze cursus bestaat uit 14 avonden, inclusief de voorstellingsavond. De eerste avond is op woensdagavond 8 september. Er zijn nog een paar plekjes vrij!

De cursus theatersport (16+) valt onder de categorie improvisatietheater. Voor deze cursus hoef je niets voor te bereiden of in te studeren. Improvisatietheater maak je samen, door met elkaar verschillende games te spelen en ter plekke te verzinnen wat je speelt. Theatersport staat garant voor heel veel lol en het ontwikkelen van creativiteit, fantasie en zelfvertrouwen. Het is een hele mooie manier om uit je hoofd en in je lijf te gaan. De cursus start op woensdagavond 15 september.
Voor beide cursussen geldt dat je een proefles mag volgen om te zien of dit wat voor je is. Meer informatie (alsmede contactgegevens en het aanmeldingsformulier) vind je op www.fyrtoneel.nl.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Verlangen naar de Bruidegom (Hooglied 1:1-8)


De komende vier weken lezen we uit het boek Hooglied uit het Oude Testament.

Het meisje, binnenkort de bruid, zingt een lied over de man met wie ze zal gaan trouwen. Dat is een koning. Zij wordt dus prinses. In dit eerste lied zingt ze dat ze er erg naar verlangt om haar bruidegom te zien. Ze houdt veel van hem, omdat hij zo goed en mooi is. Maar zou hij haar wel mooi genoeg vinden? Ze heeft hard moeten werken en dat kun je zien: aan haar donkere huid en aan haar littekens. Kan zij wel de bruid van de koning worden? Ja, zingt ze, want Hij houdt van mij zoals ik ben. De Bijbel zegt vaak: gelovigen zijn de bruid en Christus is hun Bruidegom. Zo kun je Hooglied ook lezen.
Is de kerk goed genoeg voor Christus? Het antwoord is ja: Hij heeft geduld met ons, houdt van ons en neemt ons zoals we zijn. Jezus redde ons en zal van ons blijven houden, altijd. Geweldig is dat!

Een mooi voorbeeld van Jezus liefde kunnen we ook lezen in Lucas 7:36-50. Er komt een vrouw bij Jezus terwijl Hij op bezoek is bij Simon, een Farizeeër. Ze buigt voor de voeten van Jezus en ze huilt zodat de voeten nat worden. Daarna droogt ze de voeten met haar lange haren af en ze kust zijn voeten. Dan doet de vrouw nog iets bijzonders. Ze pakt een flesje met dure zalf en daarmee wrijft ze de voeten van Jezus in. Simon denkt: ‘Ik ken haar wel, deze vrouw heeft zoveel slechte dingen gedaan, dat vindt Jezus toch nooit goed!’ Maar Jezus zegt: ‘Kijk eens naar deze vrouw, zij heeft mijn voeten gewassen, maar jij hebt geen water aan Mij gegeven. Zij heeft zalf op mijn voeten gesmeerd, jij hebt dat niet gedaan.’ Jezus praat verder: ‘Deze vrouw heeft verkeerde dingen gedaan. Maar nu laat zij zien dat ze zoveel van Mij houdt. Aan alle slechte en gemene dingen van de vrouw denk Ik niet meer, het is allemaal weg, vergeven en vergeten.’

Lied: U bent die U bent. Kids Opwekking 170 Marcel en Lydia Zimmer
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.