PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 Juli Zondagsbrief 19 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Post
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Erik Winters, zang Betsie Dogger, Henny Podt en Ben Hemstede

Koster: Marco Haakmeester
Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink en aan Lykele de Leeuw. In Assen gaat het vrij goed met hem. Ds. Visser uit Uelsen onderging in de afgelopen week een operatie. Tine Visser zal 21 juli een operatie ondergaan en daarna, als alles verloopt overeenkomstig de verwachting, nogmaals in september. Vervolgens is er dan revalidatie nodig. We bidden om rust en genezing. We dragen de zieken op aan de hoede en zorg van de Heer.

Weer naar de kerk!
We zijn er dankbaar voor dat we weer naar de kerk kunnen gaan, al is het de komende tijd slechts eenmaal in de veertien dagen. Het is goed om elkaar weer te zien en samen te zijn!
  • A tot en met K. Op 19 juli; 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; 13 september, 27 september, enzovoort zijn de gemeenteleden met de achternamen die beginnen met de letters A t/m K aan de beurt.
  • L tot en met Z. In de weken 12 en 26 juli; 9 en 23 augustus; 6 en 20 september enzovoort zijn de gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
Gemeentezang is voorlopig niet (of beperkt) mogelijk, maar er zijn in ieder geval solisten die voor de zang zorgen.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zingen?
We houden bij de eredienst rekening met maatregelen in verband met het corona-virus. Zingen met een koortje is verantwoord. Maar wanneer kunnen we weer samen? De grootte van het gebouw en goede ventilatie blijken daarbij van belang te zijn. Deskundigen hebben zich erover gebogen. De werkgroep ‘zingen in de kerk’ heeft op de site: www.eerstehulpbijventilatie.nl een rekentool geplaatst voor kerkgebouwen. Als hulpmiddel bij beslissingen over wel of niet zingen tijdens de eredienst. Best handig al verschilt iedere situatie. De kerkenraad gaat bekijken wat verantwoord is.

Voor het gezin: Op z’n kop zomergezinsboekje
Door het Coronavirus stond alles de afgelopen periode op z’n kop! We gingen nauwelijks naar school of werk, ontmoetten weinig mensen en we konden zelfs niet naar de kerk. Maar er komt wel een vakantieperiode aan! Tijd voor leuke dingen, wat meer rust en vrije tijd. Daarom hebben GZB, HGJB, IZB een
speciaal zomergezinsboekje gemaakt.
Mensen in de Bijbel van wie het leven ook op z’n kop staat spelen de hoofdrol. Een boekje vol met gezinsmomenten, vieringen, puzzels en leuke opdrachten om samen als gezin te doen. Daarnaast staan er portretjes in van jonge christenen van dichtbij of ver weg die het verhaal delen van hun leven dat op z’n kop stond.

Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook aan tieners is gedacht, voor hen is er elke dag een mooie gespreksvraag of stelling.

Collecte
Mooi dat we ook thuis deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel, zeker in deze tijd van oplopende werkloosheid als gevolg van de corona-crisis!

UW PRIVACY IN ONZE KERK
In onze kerk worden filmopnames gemaakt. Deze worden direct via het internet uitgezonden (livestream). Ze blijven daar enige weken zichtbaar.
Ook worden er af en toe, bij bijzondere diensten, foto’s gemaakt.

Als u daar, voor uzelf of voor uw kinderen, bezwaar tegen hebt, wilt u dit dan voorafgaand aan de dienst aan de koster melden? Achter in de kerk zijn er zitplaatsen die buiten het opnamebeeld vallen.

Als u zelf opnamen van kerkgangers maakt mag u deze niet zonder toestemming op openbare sites plaatsen.

Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de privacy ten aanzien van beeldopnames gewaarborgd blijft.
Kerkenraad de Ontmoeting

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Vakantie
In verband met onze vakantie zal er op zondag 26 juli geen zondagsbrief verschijnen

Kidzzcorner 19 juli 2020

Mattheüs 13:24-43

Jezus vertelt een gelijkenis over graan en onkruid. Ze staan allebei op de akker en de plantjes lijken erg op elkaar. De boer verbiedt zijn knechten direct het onkruid weg te halen. Dat is te gevaarlijk, ze kunnen ook graanplantjes beschadigen en uittrekken. Hij laat hen wachten tot de planten volgroeid zijn. Dan zie je het verschil duidelijk.

Om je heen zie je goed en kwaad (graan en onkruid). Zou het niet fijn zijn als het verkeerde er niet was, als God dat meteen weghaalde? Nee, God neemt geen risico. Hij zorgt voor ons en beschermt en helpt ons, maar wacht met het vernietigen van het verkeerde tot het juiste moment. Dat is pas als Jezus terugkomt op aarde.

Lied: groter groeien

Uitnodiging voor alle kinderen!

Lieve allemaal,

Zondag 26 juli willen we graag weer samen komen!
De vorige keer was het heel erg gezellig!
Nu gaan we een schat zoeken, zoeken jullie mee?
Lieve groetjes van de leiding van de kindernevendienst
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.