PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 December Zondagsbrief 19 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Rene Schipper, zang Betsie, Eelke, Jan en Bonne
Nevendienst: Nathalie en Andreas

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur Geen dienst
Volgende week gaan voor:
1e Kerstdag om 10.00 uur: Ds. Elsinga
2 e Kerstdag om 10.00 uur: Ds. Peschar uit Hollandscheveld

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: JOP jongeren doorleven kerstverhaal
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We danken voor het feit dat Edwin Brughuis door de goede behandeling herstellende is. We leven ook mee met broeder en zuster De Jong. Hun schoondochter is ernstig ziek. We bidden om Gods vrede en dat de ouders goede woorden mogen ontvangen om hun kinderen tot zegen te zijn.

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’.
L-Z: Deze week zijn de gemeenteleden met de achternamen L tot en met Z aan de beurt. Verder op 2e kerstdag, 26/12; op 31 december 19.30 is ieder welkom; 9 januari.
A-K: Op 25 december, eerste kerstdag, gemeenteleden A tot en met K. Op 31 december 19.30 is ieder welkom; 2 januari; 16 januari.

Ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Wie ben ik?
Als Maria de boodschap van de engel Gabriël heeft gehoord, haast ze zich naar Elizabet, die al zes maanden zwanger is van Johannes. Als Maria Elisabet begroet ‘springt het kind op in haar schoot’ en wordt Elisabet vervuld met de Heilige Geest. Wat een wonderlijk gebeuren. De ontmoeting van de moeders beroert de geest van het ongeboren kind. Nog voor Johannes ter wereld komt is hij al de boodschapper van de komst van Gods Zoon. “Vanaf de moederschoot zijt Gij mijn God” staat in de Psalmen.
Nog voordat Maria heeft verteld over de boodschap van Gabriël kent Elisabet het grote nieuws. Johannes kondigt het aan in haar moederschoot en de Heilige Geest geeft haar de woorden in de mond:
“De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat
de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?”


Wat een vreugdevol en nederig getuigenis van deze vrome vrouw. Wij mogen het beamen. Wie zijn wij dat de Heer naar ons toegekomen is?

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt onze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!


(Gezang 139:3 LvdK)

Thuis mee vieren...
Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Kerst-event gaat helaas niet door
We vinden het ontzettend jammer en teleurstellend, maar helaas kan het kerst-event op 27 december niet doorgaan. We hebben nog overwogen om qua tijd te verschuiven. Maar met mondkapjes, beperkingen in het aantal mensen, 1,5 meter afstand, enz. wordt het ingewikkeld om er een mooi gebeuren van te maken waarin ongedwongen ontmoetingen plaats kunnen vinden. We hopen in de toekomst gelegenheid te vinden iets dergelijks te doen (een ‘kermes’ in het Turks).
Catherinus Elsinga

Collecte
JOP, jongeren doorleven het Kerstverhaal
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Dank voor de komst van onze Verlosser naar de wereld en het offer dat Hij bracht
• Dat bij alle sfeer en gezelligheid van Kerst het Kind in de kribbe alle aandacht en eer krijgt
• Het onderling contact tussen gemeenteleden in deze coronatijd
• Allen die hun weg alleen gaan
• Foka van de Beek en de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije
• Alle voedsel- en winterhulpprojecten, bv in Afghanistan

Kidzzcorner

Vandaag is het vierde advent. Wij kijken uit naar de komst van Jezus.
4 kaarsjes gaan branden. Het adventstuk is nu vol licht. Wij gaan verder met ons kerstproject.


Kerstproject: Thuis in Bethlehem

Thema van vandaag: Obed uit Bethlehem (Ruth 4)

God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Het geslacht van Elimelech gaat door, nadat het leek te zijn doodgelopen. Ruth wordt zwanger en krijgt een zoon. Hij heet Obed, dat betekent knecht. In zijn naam hoor je het doel van zijn leven: dienen. Hij is er om te zorgen van Noömi en Ruth. Obed is de vader van Isaï en dus de grootvader van David. Hij dient ook Gods reddingsplan voor de wereld. Uit Davids familie zal eens in Betlehem de Messias geboren worden.

Jezus zal de Knecht van de HEER zijn en redding brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Obed wijst vooruit naar Gods Zoon. Jezus komt eens Israël en de volken troosten.

Lied: Projectlied Een lichtje aan de Horizon Marcel & Lydia Zimmer
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.