PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 Juli Zondagsbrief 18 Juli
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Marco Haakmeester, zang Betsie, Maaike, Jan en Bonne

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: College van Diakenen, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente.

Geboorte Lucas Kuipers
Op maandag 5 juli zijn Judith en Marvin Kuipers verheugd met de geboorte van een jonge zoon. Hij kreeg de namen Lucas Thomas en wordt Lucas genoemd. Gelukkig maken moeder en zoon het goed. We wensen Judith en Marvin van harte Gods zegen toe met Lucas. Dat hij mag opgroeien tot eer van zijn Schepper en tot vreugde van zijn ouders. In Psalm 139 staat: “ik loof U, omdat ik wonderbaar ben toebereid..”

Er liggen nog wat flyers...
Op 22,23 en 24 juli zijn er namelijk sport- en speldagen. Er zijn al heel wat flyers rondgedeeld! Dank voor de verspreiding!
Maar er liggen nog ongeveer 5 stapeltjes. Wie neemt er nog enkele straten voor zijn rekening?
Help de kinderen te bereiken met de informatie door enkele straten voor je rekening te nemen!

Reminder
Mogelijk hebt u na het rondbrengen van de flyers (waarvoor dank!) nog een aantal overgehouden. Als u deze mee terugneemt naar de kerk dan kunnen deze worden gebruikt om een aantal straten die nu niet worden voorzien van een flyer deze alsnog te bezorgen.

Sport- en speldagen.
Zeskamp; springkussen (voor de kleintjes); als afsluiting een barbecue op zaterdagmiddag (dan zijn ouders en anderen ook welkom!).
De sport- en speldagen zijn ’s middags vanaf 13.30 uur – 16.00 uur.
Een prachtige kans om kinderen in de vakantietijd ontspanning, plezier te bezorgen én een verhaal uit de Bijbel aan hen te vertellen.
We bidden om Gods zegen zodat er goede relaties gelegd kunnen worden, ook met de Turkstalige mensen.

Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Zaterdagmiddag om ongeveer 16.15 uur barbecue!
Ook u en jij zijn daar van harte welkom! Een mooie gelegenheid om op een ongedwongen manier in contact te komen met bewoners van onze wijk of met Turkstalige mensen.

Wie gaan er naar de kerk?
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk! Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn:
Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Catherinus Elsinga

Goed bericht van het BM

Het Breed Moderamen (BM) van de Classicale Vergadering heeft een reactie gestuurd op het verzoek tot de vorming van een gemeente van bijzondere aard. Een delegatie van het BM heeft de algemene kerkenraad gehoord op 21 juni en de wijkkerkenraad op 28 juni.

Op grond daarvan acht het BM het zinvol verder onderzoek te doen naar de vorming van een gemeente van bijzondere aard. Daar zijn we de Here dankbaar voor.

Voor de finale besluitvorming heeft het BM enkele gegevens nodig: de namenlijst van mensen die zich bij de gemeente van bijzondere aard voegen, de financiële onderbouwing, het beleidsplan en de (concept) plaatselijke regeling.

We hopen deze gegevens spoedig aan te kunnen reiken. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de gemeenteleden te kennen gegeven zich bij de gemeente van bijzondere aard te voegen. Zodoende kan een gezonde financiële onderbouwing opgesteld worden. Het nieuwe beleidsplan is door de kerkenraad aanvaard en een (concept) plaatselijke regeling is opgesteld.

Vanwege de identiteit kiest De Ontmoeting ervoor een gemeente te blijven met een eigen kerkenraad, gebouw en predikant. We willen graag ‘goede buren’ zijn van de vier andere wijken die samen één
gemeente willen vormen.

Dinant Kramer, scriba

Collecte
College van Diakenen, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten zondag 18 juli 2021
  • Sport- en spelmiddagen 22,23,24 juli
  • Verstandige omgang met de coronasituatie
  • De vorming van een betrouwbare nieuwe regering
  • Voor allen die met vakantie zijn en voor hen die dat niet kunnen
  • Langdurig zieken
Op weg naar Bulgarije..! | Verhalen uit Bulgarije, Stichting Trud
Zondag is het eindelijk weer zo ver: Jan en Herma v/d Klis hopen dan af te reizen naar Bulgarije. De reis duurt in totaal drie dagen. Met een bus vol kleding, wat andere benodigdheden en het evangelie gaan ze op pad. In de ene hand een zak met kleding, in de anderen hand woord en gebed... Jan heeft voor de allerarmsten de juiste kleding bij elkaar gezocht, zodat dit precies op de goede plek terecht komt. Op elke zak staat plaats en naam genoteerd, een hele klus!

Samen met Natalia gaan ze de dorpen bezoeken en de mensen bemoedigen in woord en gebed.
Erna is afgelopen woensdag bij Jan en Herma langs geweest om een zegen uit te spreken en gaf hen de volgende tekst mee: ‘’De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan water nooit opdroogt.’’ – Jesaja 58:11. Rob en Agnes hebben geholpen met het inladen van de bus. Alles moet op de juiste volgorde de bus in, een heel karwei. Klaar om op reis te gaan! Bid je mee?

Kidzzcorner 18 juli

Jakobus 3: 1-12 en 4: 11-12 1 Koningen 21 Let goed op wat je zegt.

De geschiedenis van Nabot. Een machtige koning wil een wijngaard hebben. Nabot zegt eerlijk nee. De koning laat zich door zijn gemene vrouw overtuigen dat hij met liegen zijn zin toch kan krijgen. Valse getuigen worden gevraagd voor de rechtbank. Nabot met de dood gestraft, terwijl hij onschuldig is. Dat kunnen verkeerde, gemene woorden veroorzaken. God laat merken door zijn profeet dat Hij dit niet wil. En wat Hij zegt is de waarheid. Kijk dus uit dat je woorden niet gemeen zijn maar vol liefde. Denk na bij wat je zegt, zodat je God en de mensen om je heen geen pijn doet. Lied: bewaar je oog
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.