PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 18 Augustus 2019 Zondagsbrief 18 Augustus 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Visser uit Uelsen
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zendingsbussen? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Ineke en Astrid
Oppasdienst: Aernout/Elise en Joke
Koffieschenken volgende week: fam. Van de Vis
Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele is thuisgekomen, maar heeft wel extra zorg nodig. We hopen op een goede oplossing voor hem en zijn gezin. Broeder Janssen kreeg helaas bericht, dat er medisch gezien geen uitzicht is op volledig herstel. We bidden om Gods zegen en een goede
behandeling. Thom Schepers kampt met een zwakke gezondheid en de behandeling verloopt niet altijd zoals gehoopt. We dragen hem en Mathilda op aan de hoede van de Heer.

Huwelijk
Op D.V. vrijdag 30 augustus hopen Erik Veneman en Jonneke Flikweert te trouwen. ’s Middags om 13.00 uur in het gemeentehuis. ’s Avonds om 18.45 uur begint de dienst waarin we met hen bidden om Gods zegen over hun huwelijk. De dienst wordt gehouden in De Ontmoeting.
Erik en Jonneke omschrijven met enkele woorden iets van wat ze voor elkaar betekenen: ‘de storm in mijn hoofd – wordt gesust door jouw stem – vind ik rust – ik bij haar, ik bij hem’. Het huwelijk is een mysterie en een geschenk; Christus wil Zijn wonderlijke liefde en trouw daarin openbaar maken. We wensen Erik en Jonneke een feestelijke dag en een gelukkig huwelijk toe!

Kerk-taxi
Vrijwilligers nodig voor de kerk-taxi!! We zijn er blij mee dat gemeenteleden, die zelf geen vervoer hebben toch in de kerk kunnen komen. Zij worden gehaald en gebracht door vrijwilligers. 1x per maand rijden zodat broeders en zusters erbij kunnen zijn in de eredienst. Wilt u/ wil jij meehelpen? Neem contact op met Harry de Vries: harrydevries@caiway.net

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september hopen we onze Startzondag te houden. We hopen dat velen eraan meedoen en we met frisse moed en hoge verwachting beginnen aan het komende seizoen.

Catechisatie
Op 22 september is de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Daar worden de catechisaties gegeven. De tijden zijn waarschijnlijk dezelfde als volgend jaar (let ook op wat in de zondagsbrief komt te staan). De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur.
Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen bij mij thuis. Ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen, ben je van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T  673395; cbelsinga@solcon.nl

Combinatie FOCUS en GGG materiaal
Het vervolg van het FOCUS-materiaal gaat over de eerste brief van Petrus. Dat is de brief waar de Gemeente Groei Groepen mee bezig waren toen het FOCUS traject van start ging. Daarom heeft het FOCUS-team besloten het GGG- materiaal te combineren met het FOCUS-materiaal. Het GGG-materiaal is het uitgangspunt; Albert Jansen vult dat aan met waardevolle elementen uit het FOCUS-materiaal (dat dus niet aangeschaft hoeft te worden).

Vanaf september weer een tweede dienst
Vanaf september zijn er weer avonddiensten. 1 september: open dienst; 8 september: leerdienst (over voorzienigheid); 15 september: gebed en getuigenisdienst; 22 september: geen dienst (i.v.m. startzondag).

Nog een weekje vrij
De komende week hopen wij nog vakantie te houden. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze scriba Dinant Kramer of met de wijkouderling. Voor wie nog met vakantie gaat: Een heerlijke, verkwikkende en inspirerende tijd toegewenst!
Catherinus Elsinga

Startzondag 22 september
Op 22 september hopen we als gemeente aansluitend aan de dienst tot ongeveer 14.00 uur samen stil te staan bij de start van alle activiteiten. Nadere informatie volgt, maar u kunt u alvast opgeven op het formulier achter in de kerk of via de mail betsiedogger@hotmail.com (graag naam, aantal personen en leeftijden)

Collecte
Vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Sponsordiner Eljakim 20 september.
Op vrijdag 20 september hopen we het jaarlijkse sponsordiner voor het werk in Brazilië te houden. Wouter en Herma zullen er zelf ook zijn om te vertellen over het werk. Het is verstandig om u bijtijds daarvoor op te geven i.v.m. de beperkte ruimte. Opgave en informatie bij Nel Oosterhuis.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te
bidden

Kidzzcorner

Thema: Leiden voor Christus (Koll 1: 24 – 2:3)

Jullie kennen de wegwijsborden langs de snelweg of op grote kruispunten wel. En de paddenstoelen langs fietspaden. Er wordt precies aangegeven welke afslag je moet nemen, welke kant je uit moet gaan om op je bestemming te komen. Vaak kun je ook lezen hoe ver het nog is naar de bestemming. In dit bijbelgedeelte vertelt Paulus dat hij een wegwijzer naar Jezus wil zijn. Hij kan gelukkig vertellen van Jezus en wat Hij gedaan heeft voor de mensen. Hij hoopt dat mensen naar God toegaan en gelukkig zijn. Dat ze Thuis zullen komen bij hun Heer in de hemel. Paulus is ook op een andere manier wegwijzer. Door zijn lijden, door zijn zware strijd. Paulus zit gevangen. Hij vindt dat moeilijk, maar klaagt niet. Hij is blij dat Hij dat in dienst van Jezus zijn Redder mag doen, die veel erger heeft moeten lijden en vechten. En één ding weet Paulus zeker: de overwinning komt eraan. Hij is op de goede weg naar zijn bestemming.

Uit: Vertel het Maar

Kinderlied:
We gaan voor even uit elkaar...
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.