PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 November 2019 Zondagsbrief 17 November 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wegerif uit Nijverdal
Ouderling van dienst: Theo Ettema en vanavond: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk en vanavond: Jan Noordijk

Koster: Ben Hemstede en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (laatste zondag kerkelijk jaar)
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Kinderfeest!
Oppasdienst: Chantal en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Kroeskamp
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen broeder Voschgezang, die in het ziekenhuis is om te herstellen, Albert Jansen, Gerda Kloosterboer, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en zr. Mensink.

Jubileum
De familie Menger hoopt op 22 november van dit jaar 70 jaar getrouwd te zijn. We wensen hen van harte geluk met dit bijzondere jubileum. We danken de Heer dat broeder en zuster Menger zolang door het huwelijk aan elkaar verbonden mochten zijn. We voor wat ze voor elkaar, hun kinderen en kleinkinderen mochten betekenen in liefde en trouw.

Open dienst
“Depressief en perspectief” is het thema voor de Open dienst vanavond. De woorden ‘depressief’ en ‘perspectief’ lijken haaks op elkaar te staan. Toch geloven we dat God openingen kan bieden in een situatie die wij als uitzichtloos ervaren. De Heer is met ons, ook in het diepe dal.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan de broeders en zusters te gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Lied voor de dienst
Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar (zondag 1 december) is er een kleine verandering in de orde van dienst. De kerkenraad heeft besloten dat we het ‘lied voor de dienst’ zingen vóór binnenkomst van de kerkenraad.
  • Ca. 3 minuten voor 10 uur begint de organist zonder (!) aankondiging met het voorspel en inzetten van het lied vóór de dienst. In de consistorie wordt dan gebeden om een zegen ver de dienst.
  • Daarna komt de kerkenraad binnen. De ouderling van dienst heet iedereen welkom, doet de afkondigingen en geeft het intochtslied op.
  • Na het zingen van het intochtslied wordt de predikant naar de kansel geleid.
  • Dan volgen stil gebed, aanvangswoord en groet.
Avonddiensten
Vanavond: Open dienst; 24 november: leerdienst; 1 december: geen dienst; 8 december: Open dienst; 15 december Kerstzangdienst.

LINKT 27 november
LINKT-pleisterplaats is voor velen een rustpunt. De laatste keren zijn er steeds zo’n twintig deelnemers, zowel Almeloërs als bewoners van het AZC. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats en er wordt intens met elkaar meegeleefd. ‘Huis van Lydia’ Grotestraat (187 7607 CL Almelo). 27 november, 17.30 – 19.30 uur.

Dank voor meeleven
Op zaterdag 9 november overleed onze moeder, schoonmoeder en oma Saakje Westra- Kingma op de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis vond plaats afgelopen vrijdag in Franeker. We zijn dankbaar voor wie ze mocht zijn; voor haar geloof, liefde, hartelijkheid en gastvrijheid. Tijdens haar ziekte en na het overlijden ontvingen we veel blijken van medeleven. Mede namens Tiny, hartelijk dank daarvoor!
Catherinus Elsinga

Interkerkelijk volleybaltoernooi.
Op vrijdag 27 dec. wordt weer het jaarlijkse interkerkelijk volleybaltoernooi georganiseerd. Vorig jaar hebben we daar met 2 teams aan meegedaan en het zou mooi zijn als we ook dit jaar daar weer aanwezig kunnen zijn. Niet alleen om te laten zien hoe goed we kunnen volleyballen, maar ook om broeders en zusters uit andere gemeentes te ontmoeten. Het wordt gehouden in de IISPA van 19.00 tot 23.00 uur. Jongeren kunnen zich opgeven bij Aernout Stigter, iets minder jongeren bij Bonne Oosterhuis. Hopelijk zijn er ook dit jaar voldoende deelnemers om 2 teams te vormen.

Collecte
Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Focus-GemeenteGroeiGroepen.

Elke 2 weken komen de 7 Focus-GemeenteGroeiGroepen bij elkaar. Vanuit de leiders is het plan opgevat om maandelijks iets van de verschillende groepen te laten horen. Vanavond bijten wij het spits af:

Vanavond 13 november zijn we als groeigroep bij elkaar geweest en we hebben het gehad over het lijden om Christus’ wil.
Aan het einde van de avond hebben we een rondje gedaan: Wat nemen we mee naar huis? Het is als een bemoediging ervaren dat het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die komen gaat. ROM. 8:18
Lijden: het moet ons niet verbazen, dat dit als christen over ons heen komt. We hebben wat doorgesproken over anderen bemoedigen die lijden:
Als je een kaart naar iemand stuurt: soms kan een tekst of bemoediging die men ontvangt totaal niet aanspreken omdat het soms aanmatigend over kan komen. (B.v. “Houd goede moed” als iemand de moed totaal verloren heeft) we kwamen tot de conclusie dat het laten leiden door wat je hart je ingeeft, en bidden voor de juiste woorden, fijngevoeligheid hebben voor wat de ander nodig heeft belangrijk is. Soms ervaren de GGG-ers ook strijd bij zulk soort afwegingen.
Je krijgt niet voor niets iets ingegeven en je mag vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.
Soms kun je door gemeenwoorden wel de liefde en goede bedoelingen zien, wat dan toch kan bemoedigen.
We spraken over vervolgde christenen die juist door veel lijden om Jezus’ wil een diepere vreugde in Christus ervaren dan wij in het algemeen.
Hartelijke groet,
Woensdaggroep o.l.v. Louise Hemstede

Hulp gezocht
Opslag en sorteerruimte gezocht voor (400-500 zakken kleding t.b.v. stichting TRUD & Oost Europa Zending.
Het hele jaar door wordt er kleding (dames/heren/tiener/baby), beddengoed/linnengoed verzameld. Jan van der Klis sorteert deze in zakken (dames/heren MT x-x, baby 0-3 jr, etc.). Deze zakken met kleding levert hij dan af bij huisgemeentes en/of gezinnen alwaar ze van daaruit verdeeld worden onder de allerarmsten. De opslagplaats wordt helaas binnenkort afgebroken.
Mocht u een plek weten, dan kunt u zich melden bij Rob & Agnes de Lange of Jan & Erna Veninga (0546-455327).

Schoenendoos actie:
We hebben al een aantal prachtig versierde en gevulde schoenendozen terug mogen ontvangen.
Dank jullie wel hiervoor!
Heeft u of jij de schoenendoos ook gevuld en versierd klaar staan? ..............dan graag inleveren bij Jessica Vossebeld.
Wie helpt mee de laatste dozen te vullen en te versieren?
Alvast bedankt,
Namens de Kindernevendienst

Kidzzcorner
KINDERFEEST


Bericht van Jozef:
Vandaag is het zover: jullie gaan mij helpen mijn mooie jas terug te vinden. Mijn mooie jas lag ik mijn kast maar iemand heeft hem meegenomen! Gelukkig is een van mijn dienaren hem achterna gelopen en weet waar de jas is.
Om te voorkomen dat iemand anders mijn mooie jas in handen krijgt, heeft hij onderweg allerlei raadsels achtergelaten. Alleen knappe speurneuzen zoals jullie kunnen deze raadsels oplossen.
Lukt het jullie om mijn mooie jas terug te vinden?

Bericht van de leiding van de kindernevendienst:
Tijdens dit kinderfeest nemen wij ook afscheid van Janelle. Zij gaat nu naar het voortgezet onderwijs.

Lied: Lees je Bijbel bidt elke dag
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.