PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 17 Maart 2019 Zondagsbrief 17 Maart 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Rene Schipper en vanavond: Rene Schipper
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een ZANG-dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg uit Epe
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte:
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Risanne
Oppasdienst: Annet en Elise
Koffieschenken volgende week: fam. Veninga
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. Zuster Neurink hoopt binnenkort weer naar huis te gaan. Zr. Voskamp moest voor een periode van herstel opgenomen worden in de Koppel. We bidden dat de zieken Gods
vrede en Zijn helende werk mogen ervaren.

In memoriam Wim Schooten
Op zondag 3 maart is van ons heengegaan broeder Gerrit Willem (Wim) Schooten op de leeftijd van 88 jaar.  Wim Schooten was een echte Almeloër, als timmerman een echte vakman, maar bovenal een fijne echtgenoot, vader en opa. Langer dan tweeënzestig jaar mocht hij getrouwd zijn met zijn vrouw Jennie en er was een gelukkige en zichtbare liefde tussen hen beiden.
Wim Schooten was niet een man van veel woorden. Maar met weinig woorden kan veel uitgedrukt worden en ook een blik en houding kunnen veelzeggend zijn. Hij zocht de zekerheid van het geloof en vond die ook. God beantwoordt het zoeken van zijn kinderen door Zich als Abba, Vader te openbaren. In Romeinen 8:16 staat “De Geest Zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn”. Het is een zegen om in die hoop heen te kunnen gaan. Voor zuster Schooten, de kinderen en kleinkinderen is er een groot gemis. We bidden dat de Heer hen nabij zal zijn en zal leiden als een liefhebbende Vader.

In memoriam Dinie Kuiper
Op zaterdag 9 maart is van ons heengegaan zuster Gerritdina Hendrika (Dinie) Kuiper – de Zeeuw op de leeftijd van 85 jaar. De begrafenis heeft, na een korte plechtigheid thuis, plaatsgevonden op dinsdag 12 maart.
Wij gedenken zuster Kuiper als een meelevend lid van onze gemeente. Zij heeft als ouderling en scriba jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad van het Nieuwland. Ook nadien was ze trouw in het opzoeken van mensen. In haar trouwbijbel stond de tekst uit Deuteronomium 11:11a: “Maar het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen...” Er waren in haar leven hoogtepunten, maar ook dalen. Maar zij hield ook uitzicht op het hemelse Vaderland.
Ze was van grote betekenis voor haar kinderen en kleinkinderen. Door praktische hulp en door haar gebed. Op de kist waren drie rozen verwerkt in het bloemstuk. Die stonden voor geloof, hoop en liefde. Het geloof, de liefde en de hoop deelde Dinie Kuiper in gezin, tijdens haar werk op school en in de gemeente.
We dragen de kinderen en kleinkinderen op aan de hoede van de Heer.

Huwelijk
Op zaterdag 23 maart hopen Arend van de Beld en Nicolette Christiaanse een zegen te vragen over hun huwelijk. De huwelijksdienst begint om 14.00 uur en vindt plaats in het kerkgebouw van De Ontmoeting.
Arend en Nicolette wonen enkele maanden in Almelo. Met verschillende gemeenteleden hebben ze al kennis gemaakt. We zijn blij met hun meeleven met de gemeente! Voor de 23e van harte een mooie dag toegewenst en Gods nabijheid en zegen in je leven met elkaar.

De tweede dienst
Vanavond: zangdienst; 24 maart: Gebed en getuigenisdienst; 31 maart: geen dienst; 7 april:  leerdienst; 14 april: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Belangrijke wijkavond 27 maart
Op woensdag 27 maart hopen we een wijkavond te houden. Er zal dan aandacht zijn voor het contact met de moslims en met degenen onder hen die Jezus als Heer hebben aanvaard. We denken speciaal aan de Turkse gemeenschap.
Ook zullen we spreken over het beleid van De Ontmoeting in relatie tot het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGA. De aanvang van de avond op 27 maart is 19.30 uur.

Lees de stukken al vast!
Op de tafel bij de ingang van de kerk liggen de nota’s van de PGA én de reactie van de kerkenraad van De Ontmoeting. In het stuk van de kerkenraad zijn de belangrijkste punten uit de nota’s van de PGA verwerkt. Als u dat stuk thuis doorleest, bent u op de hoogte!

LINKT: 17 maart
We gaan het vanmiddag hebben over “burn-out”. Volgens Maarten Coolen hangt burn out samen met identiteit. Wat zegt de Bijbel over je identiteit – wie je bent? En wat is de link met de (sabbats)rust? Schuif aan!
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, binnenlands diaconaat, t.b.v. ex-gedetineerden
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, het zoeken naar werk en het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

Concert
Paasconcert Gerald en Nelinda Troost in Almelo!
Beleef een indringend concert met Gerald & Nelinda Troost, samen met professionele gastmuzikanten. Het programma is geschikt voor het hele gezin en zal bestaan uit ontroerende solo’s over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Ook is er gelegenheid om samen te zingen! De opstanding van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis en nog steeds actueel. Jezus gaf 100% voor jou. Er is hoop voor jouw leven. Er is toekomst voor de wereld! Naast bekende liedjes als ‘100%’, ‘Stille zaterdag’ en ‘O hoofd vol bloed en wonden’ zullen Gerald
en Nelinda ook een voorproefje laten horen van de nieuwe cd die onlangs is opgenomen in Amerika.
Wees welkom met je hele gezin en reserveer tijdig je kaarten via https://www.zingenindekerk.nl/gospel/paastour-met-gerald-troost
Wanneer: Zaterdag 6 april, aanvang: 19:30 uur, GKV Almelo, Bellavistastraat 26 7604AE Almelo,
Kosten: €5.00 per kaart. (tijdens het concert wordt er nog gecollecteerd voor een goed doel)

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

27 maart gemeenteavond – kaartverkoop t.b.v. Stg. Help Oost Europa
Op woensdag de 27e maart zal op de gemeenteavond bij De Ontmoeting de mogelijkheid zijn om handgemaakte wenskaarten te kopen. In Roemenië wordt met Pasen vaak een kaartje gestuurd, misschien een idee om over te nemen? De dames Ada en Cathalijne Hoornweg hebben in de afgelopen maanden de voorraad weer aangevuld, er zal volop keus zijn! De opbrengst van de kaarten gaat voor de volle 100% naar Stichting Help Oost Europa.

Thema: Leven vanuit de toekomst!!!
Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als: " hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan” en “genezing en als je geen genezing ontvangt”. En zo is er nog veel meer te noemen. Een ieder die interesse hierin heeft, is van harte welkom op donderdag 28 maart a.s. Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk. Anerweg Noord 8, 7775 AS Lutten.
Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in PKN via Evangelisch Werkverband zal het thema bespreken
Toegang is gratis. Koffie staat klaar vanaf 19:45, aanvang 20:00; einde 22:00u.
Opgave in verband met de organisatie: Louise Hemstede, per mail famhemstede@gmail.com

Kidzzcorner

Hebben jullie wel eens een militaire parade gezien? Honderden soms duizenden soldaten marcheren
door de straten om indruk te maken. Tanks, wagens met raketten rijden langs, vliegtuigen en helikopters
vliegen over om te laten zien hoe sterk het leger is. Hopelijk hoeven ze nooit gebruikt te worden in een
oorlog.
Jezus laat zien dat Hij op een andere manier sterk is: Jezus heeft in de stille tuin gebeden. Hij heeft gezegd dat Hij bang is voor het lijden, maar zal doen wat God vraagt. Gods Zoon hoort immers niet te vechten, maar brengt het goede: vrede en vergeving.

Daarna barst het geweld los. Judas kust Jezus, maar het is geen liefde. Alleen een teken dat de soldaten Hem moeten pakken. Daarna willen de discipelen vechten: een dienaar van de hogepriester verliest een oor. Jezus geneest hem. En tenslotte staan de tempelbewakers daar met zwaarden en knuppels tegenover Hem. Terwijl ze Hem iedere dag rustig kon- den aanspreken in de tempel. Wat een machtsvertoon! Gelukkig is Jezus anders dan zij.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.