PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 September 2018 Zondagsbrief 16 September 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp :
Organist: Rene Schipper
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een Alpha- Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Vredeswerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Risanne en Niels
Oppasdienst: Wilma en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Teeuw
Meeleven
Zr. Voskamp onderging een operatie in het ziekenhuis en hoopt verder aan te sterken in de Koppel. We leven ook mee met de zieken thuis.

De tweede dienst
Vanaf september krijgt de tweede dienst een bijzondere inhoud. Voor september is het schema: 16 september: Leerdienst; 23 september: Startzondag; geen tweede dienst. 30 september: Kliederkerk (aanvang 15.30 uur).

Data om te noteren: 23, 26 en 30 september; 17 oktober
  • Op 23 september: startzondag.
  • Op de 26e september Open FOCUS-avond; 19.45 uur.
  • 30 september 15.30 – 17.00 uur ‘Kliederkerk’ (voor jong én oud!)
  • 17 oktober: ‘als kinderen andere wegen gaan’, 19.45 uur.
Catechisatie
Op 26 september beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur. Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen bij mij thuis. Ook degenen die niet zeker weten of ze belijdenis zullen doen, zijn daar van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, Telefoon 673395; cbelsinga@solcon.nl

Oriëntatiecursus Christelijk geloof
Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven in het christelijk geloof. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid.
Locatie: ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo.
Data: de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan.
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf.
(Om17.30 uur is er koffie en daarna wordt er soep en een broodje geserveerd.)
Kosten: € 15,- inclusief het cursusboek.
Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif 1, Almelo); T. 0546 – 673395; cbelsinga@solcon.nl.

Catherinus Elsinga

Afscheid ds. Woudenberg van Westerhaar.
Op DV zondag 21 oktober hoopt ds. Woudenberg afscheid te nemen van de Hervormde Gemeente in Westerhaar vanwege zijn emeritaat. De afscheidsdienst begint om 9.30 uur in de kerk van Westerhaar. Iedereen is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Meer info via de scriba

Opbrengst actie Groei en Bloei.
De financiële actie Groei en Bloei van afgelopen voorjaar heeft het mooie resultaat van ca. €7000,= voor onze wijkgemeente opgeleverd. Alle gevers hartelijk dank!

Collecte Vredeswerk, vrede en veiligheid Generaties voor Vrede
Vandaag is het vredeszondag, maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Enkele voorbeelden. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet dat zij invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. Kerk in Actie partner ‘Spirit and Letter’ traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. In Nederland steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC’s activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouderkindprojecten verstevigt De Vrolijkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het programma ‘Dealing with the Past’ (omgaan met het verleden) van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen van de verhalen ontstaat er ruimte voor de verwerking van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.

Uitnodiging voor de vrouwen contact groep
We zijn een groep vrouwen van alle leeftijden en komen graag samen om elkaar te bemoedigen. Dit doen we door uit de Bijbel te lezen, er over te praten, naar elkaar te luisteren en soms te lachen of verdriet te delen.
We gebruiken het boekje: “mensen rondom Paulus” afgewisseld met het Focus boekje.
Wil je ook eens vrijblijvend meedoen?
Je bent van harte welkom op 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 19 november en 3 december.
We beginnen altijd 19.30 in een zaal van de kerk.
Jannie de Leeuw en Tiny Elsinga.

Zaterdag 12 januari 2019: vrouwendag voor alle christenvrouwen uit Almelo
Wij werken al enige tijd in de christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo en we merken iedere keer weer hoe fijn het is om medechristenen te ontmoeten, met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen. In de winkel komen veel christenen uit allerlei kerken en ook dat is erg fijn. Wat kunnen we veel van elkaar leren!
Een tijd geleden kregen we het idee om iets te doen voor en met alle christenvrouwen uit Almelo. Dit sluit ook mooi aan bij de doelstelling van de winkel; een stuk toerusting en ontmoeting. Vanuit deze gedachten vormde zich het plan om vanuit Boek en Hart een vrouwendag te organiseren. Deze vrouwendag zal DV plaatsvinden op zaterdag 12 januari a.s. Met de invulling zijn we nog volop bezig, maar het zal de hele dag duren en we vertellen alvast dat het christelijk cabaret duo Eer & Nan ook zal komen optreden.
Nadere informatie over de verdere invulling van de dag, de kosten, de locatie en de aanmelding zal nog volgen via de kerkbladen en via de facebooksite en de nieuwsbrief van Boek en Hart. U kunt nu alvast rekening houden met de datum. Wij hebben er al ontzettend veel zin in!
Hartelijke groeten, Nathalie Ormel en Henrike Pool

Oud papier
Zaterdag 22 september is het weet de 4e zaterdag van de maand en kunt u weer terecht aan de Bornerbroeksestraat om uw oud papier in te leveren. De bemanning is van 09.00-12.00 aanwezig.

Cursus “Luisteren naar Gods stem”
Ook dit najaar wordt deze cursus namens het Evangelisch Werkverband aangeboden.
Op 3 donderdagavonden, 4,11 en 18 oktober vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het Dorpshuis te Kloosterhaar.
Voor meer info en aanmelding: famhemstede@gmail.com

Vrijwilliger gezocht voor een kleine taak..................
Boodschappenmand
Elke 1e zondag van de maand kunt u boodschappen meenemen naar de kerk voor de boodschappenmand. Deze boodschappen moeten natuurlijk weggebracht worden naar de “boodschappenmand”. Deze zijn te vinden op het terrein van woningstichting Beter Wonen, Klimopstraat 2. Op donderdagmorgen kunt u daar terecht tussen 09.30 uur en 10.30 uur. Wie wil deze taak op zich nemen zodat de boodschappen op de juiste plek komen?
De opbrengst van de giften voor de boodschappenmand was het laatste halfjaar 115,50.
Hiervoor namens de boodschappenmand van harte bedankt!
Voor meer informatie: Ben Hemstede, tel. 642891 of benhemstede@gmail.com

Grace
De afgelopen drie jaar was er een vrouwen bijbel gespreksgroep 'Grace'.
Vanaf oktober start Grace een inloop-gebedshuis voor vrouwen, elke eerste en derde dinsdagochtend
van de maand.
Vanaf 10:00u kunnen vrouwen binnen lopen aan de Telemannstraat 21 te Almelo We starten met
ontmoeting en koffie/thee.
Vanaf 10:30u liederen en gebed, (geen inloop meer mogelijk vanaf 10:30u om zodoende de rust
tijdens de gebeden te bewaren), daarna is er nog tijd om even na te praten voor wie dat wil en we
sluiten af om 11:30u

Datums najaar 2018:
2 oktober en 16 oktober
6 november en 20 november
4 december en 18 december

Hartelijk welkom bij vrouwen-gebedshuis 'Grace'
Agnes de Lange - Wassenaar
Telemannstraat 21
7604 GA Almelo
06 - 50 80 39 90

Bidstond
Komende week is er op donderdagavond om 19.00 uur weer een bidstond voor de zieken in
de kerk. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden ook als je nog niet durft mee te
bidden.

TRUD
We zijn dankbaar dat we met Stichting TRUD de mensen in Bulgarije kunnen helpen. Onlangs heeft Felix M, samen met Jan van der K. er kleding heen gebracht. Ook worden een aantal kinderen door gezinnen en 2 groepjes studenten gesponsord. In de winter hopen we de allerarmsten daar weer van voedselpakketten te kunnen voorzien. Dit vergt enige organisatie en inzicht in de situatie aldaar. De St. Samaritaanse vrouwen zijn daar druk mee en Jan en Erna Veninga gaan aankomende week deze vrouwen bezoeken om ze te bemoedigen in hun werk. We hopen op een gezegende reis!

Kidzzcorner

Thema: Het feest verstoord (Daniël 5)

Vind jij het vervelend als andere kinderen praten in een taal die jij niet verstaat? Zeggen ze iets over jou? Vertellen ze vervelende dingen over jou of schelden ze je uit? Je weet het niet. Totdat iemand, die ze begrijpt, hun woorden voor jou vertaalt.

Koning Belsassar van Babel houdt een heel groot feest. Er is veel eten en drinken en er zijn heel veel gasten. De koning laat uit zijn schatkamer de gouden en zilveren borden en bekers brengen die hij uit Gods tempel in Jeruzalem heeft meegenomen. Wat erg, wat oneerbiedig. Wat van de Here God is, mag je toch niet zomaar voor jouw feest gebruiken? Dan, plotseling, zien de mensen vingers die gaan schrijven op de muur. Vreemde letters en woorden voor koning Belsassar. Natuurlijk was het schrikken, dat die vingers verschenen op de muur. Maar nog erger is het dat niemand de woorden die opgeschreven staan kan lezen. Gaat dit over hen? Is het een goede of slechte boodschap? Zelfs de wijzen van Babel weten het niet. Maar Daniël kan ze lezen en Hij vertelt Gods boodschap. Jouw rijk is bijna voorbij, want jij spot met God.
Daniël vertaalt Gods woorden. Hij maakt duidelijk, dat God woedend is over het spotten met Hem, dat Hem diep kwetst. Tempelbekers (vergelijk: avondmaalsbekers) worden gebruikt voor een zuipfestijn. De daden van Babel worden geteld en gewogen en afgebroken. Belsassar lijkt opgelucht, nu de vreemde taal dreigende, maar duidelijke taal is. Hij gaat onverstoorbaar verder met zijn feest... tot de ondergang diezelfde nacht.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.