PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 Juni 2019 Zondagsbrief 16 Juni 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen :
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Beesten uit Ommen (HA)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ineke en Andreas
Oppasdienst: Gisela en Annemarie
Koffieschenken volgende week: Dhr. Minnee en mevr. Holtman
Belijdenis en doop; je bent welkom!
Vandaag hopen Edwin Brughuis, Jeltje Elsinga, Razi Habib, , Bea Kamp, Lydia Stigter en Jacqueline van Velzen belijdenis te doen van hun geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van hen zullen Razi Habib, Bea Kamp en Jacqueline van Velzen tevens de Heilige Doop ontvangen. In verband daarmee zijn er vanmorgen veel gasten in ons midden. Familie, vrienden, bekenden... We heten hen van harte welkom!

Iets over de organisatie
De kinderen zitten eerst voorin en gaan in het begin van de dienst naar de kindernevendienst. Zij komen na de preek weer terug in de kerk, zodat ze aanwezig kunnen zijn bij het belijdenis doen. Na de dienst is er gelegenheid om degenen die belijdenis hebben gedaan de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. Zij staan voorin de kerk. Door het middenpad lopen we naar voren; via de zijpaden kunt u teruglopen naar de koffie. Er is koffie met iets lekkers voor iedereen. Het is prima om eerst koffie te nemen en daarna een hand te geven!

Belijdenis doen, wat is dat eigenlijk?
Belijden is antwoord geven op de roepstem van de HERE God. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden om de mensen op te zoeken en ze te redden. God wil niet dat wij omkomen in onze schuld en vastlopen op de dood. Zijn verlangen is dat we léven, eeuwig leven! Jezus neemt de schuld van ons over; Hij sterft daarvoor aan het kruis. Hij is de Overwinnaar van de dood; Hij bevrijdt van alle boze machten. Die boodschap wordt overal op de wereld verkondigd en vindt overal weerklank. God roept mensen. Wie Jezus aanvaardt als Heer ontvangt met Hem redding en een nieuw leven.

9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt,
zult u worden gered. 10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt,
zult u worden gered. (Romeinen 10:9,10)


Degenen die belijdenis doen aanvaarden Jezus als hun Heer. Zij vertrouwen op God en op wat God belooft in Zijn Woord, de Bijbel. Daarom willen ze bij de gemeente van de Heer horen en die mee opbouwen. Door de doop bevestigt God zijn beloften: Zo zeker als je gereinigd wordt door het water, zo zeker was Ik je schoon van het kwaad. Voortaan mag je God je Vader noemen en Jezus je Heer. God komt wonen in je hart door Zijn Geest.

Meeleven
In onze voorbede gedenken we zuster Mensink en Lykele de Leeuw. Lykele is tot 18 juli opgenomen op afdeling De Horst van het ZGT. We zijn er dankbaar voor dat Albert Jansen weer thuis is en herstelt van een goed verlopen operatie.

Vakantie Bijbel studie boekje
In de hal van de kerk liggen Vakantie Bijbelstudie boekjes. 14 korte prtretten uit de zending én 14 overdenkingen. Om te lezen in de vakantieperiode, thuis of elders. Om mee te nemen!

Storytelling
Harriët Cornelius komt op 24 juni om te vertellen over ‘storytelling’- verhalen vertellen. Veel moslims komen uit een cultuur waarin mensen houden van het vertellen van verhalen. Daar kunnen we bij aansluiten als we het evangelie met hen delen. Hoe kun je de verhalen uit de Bijbel gebruiken? Welke verhalen kies je? Hoe vertel je? Deze avond is tevens de slotavond van de FOCUS-groepen.

Vakantie
Van 22 juni – 13 juli hopen wij met vakantie te zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba Dinant Kramer.

Startzondag 22 september
Op zondag 22 september hopen we onze Startzondag te houden. Ieder jaar is er een kleine groep die deze zondag voorbereidt. De Protestatnse Kerk levert daarvoor al wat suggesties; zie: https://www.protestantsekerk.nl/thema/startzondag Heb je ideeën? Zou je het aardig vinden dit jaar mee te helpen? Geef je op bij onze scriba Dinant Kramer! scribadeontmoeting@gmail.com
Catherinus Elsinga

Dienst vanavond
Vanavond is er wederom een leerdienst. Thema van deze avond is "Vertrouwen". Helden (?) vanuit het Oude Testament worden geplaatst tegenover (of naast?) de moderne mens. Koffie vooraf, muzikale begeleiding, en een informele setting ondersteunen deze vorm van gemeente-zijn. Vanaf 18:30 staan de deuren open; om 19:00 begint de dienst. U bent van hárte uitgenodigd. En neem gerust kennissen en vrienden mee:-)

Collecte
Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel- week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Nacht van Gebed van Open Doors.
Vrijdag 21 juni in de Baptistengemeente de Bron
Adriaan Brouwerstraat 2 Almelo.
Wij bidden van 19.00 uur tot 24.00 uur- Inloop 18.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd om meet e bidden. De keuze is aan u welke uren en hoelang u mee wilt bidden. Koffie en thee aanwezig.

Toiletten
Zoals u weet zijn de nieuwe toiletten in gebruik, in deze toiletten hangen papieren handdoeken. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat deze doorgespoeld worden in de toiletten, wilt u hier rekening mee houden? Er staan prullenbakken waar deze in geworpen kunnen worden.

Kidzzcorner

Wat is uw geheim?

Meester Gerard kan heel goed verhalen vertellen. Heel de klas luistert vol spanning. Waarom kan hij het beter dan meester Ab? Wat is zijn geheim? Bewonderen de kinderen mensen om iets dat ze heel goed kunnen? Nikodemus bewondert Jezus om de manier waarop Hij over God vertelt. Hij wordt erdoor geraakt en beseft dat het heel bijzonder is. Maar de Farizeeën, waar Nikodemus ook bij hoort, vechten tegen wat Jezus zegt. Hij legt de Schriften anders uit dan zij. Nikodemus hinkt op twee gedachten: bewondering en afkeuring. In de nacht (de andere Farizeeën zien hem niet) legt hij Jezus zijn probleem voor. U bent een knecht van God, dat moet wel als U al die wonderen kunt doen. Wat is uw geheim? Jezus antwoordt: Nikodemus, jij kent de Schriften goed, maar je leest over het geheim heen. Het geheim is geloven in de Verlosser die in de Schriften wordt beloofd. Ik heb geen geheim, Ik ben het geheim. Als je in Mij als Verlosser gelooft, leer je God te zien zoals Ik vertel en laat zien.

Lied: wij gaan voor even uit elkaar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.