PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 Februari 2020 Zondagsbrief 16 Februari 2020
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA voor Kameroen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB/GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Risanne
Oppasdienst: Tanya en Marileen
Koffieschenken volgende week: Mevr. Duiven en Mevr. Kruize
Meeleven
Thom Schepers onderging een ingreep die goed is verlopen. We bidden voor Thom om kracht en ook om gezondheid voor Mathilda. Marjan Smelt  is weer thuisgekomen. We doen voorbede voor de zieken thuis en voor de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.
Zuster Holthuis-Duerink is verhuisd van de Seringenstraat naar de Hagenborgh. Zodra de Hofkamp klaar is verhuist zij daarnaartoe. Op zondag 2 februari is haar dochter Mattie Holthuis overleden; we bidden voor zuster Holthuis om Gods troost en genade.

De tweede dienst
De avonddiensten in februari: vanavond: geen dienst; 23 februari: Gebeds- en getuigenisdienst; 1 maart: Kliederkerk.

Kliederkerk 1 Maart 15.30 uur
Kliederkerk: 1 maart om 15.30 uur. Voor jong en oud. Creatief aan de slag met een Bijbels thema; luisteren naar de Bijbel; samen eten. Het thema van de Kliederkerk is: Bouw op de rots!

Flyers in de straat ronddelen?
Wilt u helpen om de flyers van de Kliederkerk rond te delen? In de hal van de kerk liggen stapeltjes flyers. Als u één straat wilt flyeren, zou dat al
prachtig zijn!

Dankbaarheid voor groei!
We zijn enorm blij met de opbrengst van de actie Kerkbalans! Sinds 2013 zijn de totale jaarlijkse inkomsten van onze wijkgemeente jaar op jaar gestegen van € 90.000,- tot zo’n € 105.000, - d.w.z. met ongeveer 16,6%. We danken de Heer dat we steeds de middelen ontvangen om de gemeente op te bouwen en het evangelie te delen!
We zijn blij met nieuwe gelovigen die zich bij de gemeente voegen en met de groei van het aantal mensen dat deelneemt aan de opbouw van de gemeente en de erediensten. We danken voor de ALPHA-cursus en voor de mensen die deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. We bidden dat de HERE Zijn glorierijke naam onder ons laat wonen. We zien in dit alles de hoop bevestigd dat de HERE ook in onze tijd Zijn gemeente wil bouwen. Alle reden om als wijkgemeente met verwachting de toekomst in te gaan.

Turks-Nederlandse diensten
Vanmiddag is er weer een Turks-Nederlandse dienst. Deze keer gaat een Turkse voorganger voor en is er geen vertaling. U bent natuurlijk welkom, maar u beleeft er vast meer aan als er – zoals gebruikelijk – vertaling is. De diensten beginnen om 14.00 uur. Data zijn: 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

Vakantie
Van 22-29 februari hopen wij een weekje vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer.
Catherinus Elsinga

Woensdagmorgen koffiecafé
Voor een heel aantal gemeenteleden is dit inmiddels een vast gegeven geworden. Enkele gemeenteleden zijn met dit initiatief gekomen, toen we verhuisden naar ons huidige kerkgebouw.
Misschien zult u zich afvragen: is dit nu nodig en hoe wordt dit initiatief ervaren?
Nu, we kunnen u vertellen dat er elke woensdag zo tussen de 15 en 20 mensen een kopje koffie komen drinken, in gesprek gaan met de andere bezoekers, elkaar bemoedigen en er voor elkaar zijn.
Heel vrijblijvend, laagdrempelig, maar o zo belangrijk. Samen het gebod van de Here Jezus: God liefhebben en de naaste als jezelf wordt op deze praktische manier zichtbaar. In de winterperiode wordt de ochtend vaak afgesloten met een broodje en een kopje soep. Voor menigeen een welkome geste!
Kom gerust een keertje kijken als u even tijd hebt! Het koffiecafé is open van 10.00 – 12.00 uur.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

KiA, Kameroen, voor een stabiele toekomst
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw gift in de collecte.

29 februari 2020 Ontmoeting in Almelo: Ruimte voor de Geest Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander
 • waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?
 • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
 • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
 • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken.
Er is die dag ook ruimte om voor je te laten bidden.

De dag wordt geleid door:
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp.

Praktische gegevens
 • Datum: zaterdag 29 februari 2020.
 • Waar: Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo
 • Tijdstip: Inloop vanaf 9:30uur, aanvang 10.00 uur, afsluiting 15:30uur.
 • Lunch: Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
 • Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
 • Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
 • Opgave: Opgave graag voor 21 februari 2020 via email: famhemstede@gmail.com
Nieuwe zaal
Inmiddels mogen we vaststellen dat de bouw is afgerond, natuurlijk zijn er nog enkele zaken die gerealiseerd moeten worden. Sommige zaken kunnen pas bij goed en warmer weer en andere zaken hebben te maken met verzekeringstechnische redenen. Daar wordt hard aan gewerkt.
We hebben de aannemer inmiddels het laatste deel van de rekening betaald. De totale nieuwbouw heeft €92.750,00 gekost. We zijn dankbaar voor de inzet van allen en voor de mogelijkheden die we hebben gekregen.
Stichting de Ontmoeting

Kidzzcorner
Ezra 7-10
Voor de klas staat een juf of meester. Die weet hoe alles moet en wat jullie moeten leren en weten. Maar als de juf/meester er niet is en jullie
zitten in de klas, hoe gaat het dan? Even is het misschien nog rustig, maar daarna wordt het onrustiger en gaan sommige kinderen praten en ondeugend doen. Ezra is een schrijver die werkt bij de Perzische koning. Hij weet ook heel veel van de wet van God. De koning wil Ezra naar Jeruzalem sturen om daar alles voor hem te regelen. De Here God wil graag dat Ezra naar Jeruzalem gaat, waar de nieuwe tempel staat. Dan kan hij daar de mensen vertellen en uitleggen wat er in Gods wetten en regels staat. Zo’n man heeft God daar nodig, anders doen de mensen wat ze zelf willen en dat is niet goed. Weer zorgt een Perzische koning dat gebeurt wat God wil. Lied hemelhoog 115 Liefde, blijdschap vrede
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.