PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 December 2018 Zondagsbrief 16 December 2018
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Klein Kranenburg uit Wezep
Ouderling van dienst: Aart Kroeskamp
Organist: Jan Noordijk en vanavond: diverse muzikanten
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een kerstzangdienst dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen Dienst
1e kerstdag gaat voor Ds. Elsinga.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Astrid
Oppasdienst: Jessica en Esther
Koffieschenken volgende week: fam. Ek
Overlijden
Op zaterdag 8 december is van ons heengegaan zuster Joukje Snoeijer. Zuster Snoeijer is 80 jaar oud geworden. De uitvaartdienst onder leiding van ds. Vedders-Dekker en de begrafenis hebben plaats gevonden op donderdag 13 december. Zuster Snoeijer woonde enkele jaren in Almelo; vanwege lichamelijke zwakheid was ze niet in staat de diensten bij te wonen. Maar ze vertrouwde op de Here en leefde mee met de gemeente. Volgende week hopen we een ‘in memoriam’ in de zondagsbrief te plaatsen.

Meeleven
In de afgelopen week is Lise Ek opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht vanwege een ernstige aandoening. We bidden om herstel en om Gods nabijheid voor Aart en Jeannette. We dragen ook zuster Mensink op aan onze hemelse Vader.

De tweede dienst
Vanavond is er een kerstzangdienst; 23 en 30 december: geen dienst vanwege de feestdagen. 6 januari – gebed- en getuigenisdienst; 13 januari – open dienst; 20 januari – leerdienst (begin week van gebed); 27 januari – afsluiting week van gebed.

Kwartier 2
Afgelopen zondag kon Henk Oosterveld vanwege ziekte nog niet bevestigd worden als ouderling. Gelukkig gaat het goed met hem, maar hij moet nog wel rustig aandoen. Leden uit kwartier 2 (het Nijrees) kunnen als dat nodig is contact opnemen met de scriba of met ds. Elsinga

LINKT Bijeenkomst
De activiteiten zijn aan de Touwbaan 58. Vanmiddag 13.30 – 15.00 uur. Rond de tafel met een open Bijbel. Schuif aan! Het is de bedoeling om na te denken over het thema ‘verwachting’. Wachten is op zichzelf geen aangename bezigheid. Als je weet dat je geduld beloond wordt, krijgt wachten het karakter van ‘verwachting’. Wat ‘verwacht’ jij...?
Zie ook: www.linkt.life

LINKT-stadspastoraat verhuist
Eén van de onderdelen van LINKT is het stadspastoraat. We willen inwoners van Almelo een plek bieden waar ze binnen kunnen lopen. Om in vertrouwelijke sfeer hun verhaal te kunnen doen, vragen te delen of verlangens.
Vanaf januari 2019 werken we daarbij samen met het ‘huis van Lydia’ in de Grotestraat. (Grotestraat 185 B 7607 CL Almelo). In de Grotestraat is het druk door winkelend publiek en in het huis van Lydia heerst een hartelijke sfeer. Mensen lopen in en uit. In het huis van Lydia is er iedere donderdagmorgen ruimte voor het stadspastoraat.
Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Wat je verhaal ook is –
kom er gerust mee. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend. De koffie staat klaar! Iedere donderdag van
10.00 uur – 12.30 uur, Grotestraat 185 B.

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

ONTBIJT OP 6 JANUARI 2019
Ontmoeten als gemeente, elkaar Heil en Zegen toewensen voor het nieuwe jaar. Er wordt een ontbijt georganiseerd en iedereen is van harte welkom. De tafels staan klaar om 8:45 uur en de kerkdienst begint om ca. 10:00 uur. We hopen dat u allemaal komt ontbijten en we zo een mooie start mogen maken in het nieuwe jaar. Graag wel van tevoren even aanmelden bij Nel Oosterhuis of via mail mathildaschepers@gmail.com
Kosten: een handdruk en eventueel een vrije gift.

Bidstond
Elke donderdagavond is er een bidstond in de kerk, Op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken en de gemeente. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kerstviering Ontmoeting 22 december vanaf 15.30 uur
Heeft u er al zin in? Er zijn alweer heel wat gemeenteleden in touw om de middag tot een succes te maken. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar bent u wel van plan om te komen, geef het dan alsnog even door aan Jessica Vossebelt of Ben Hemstede. Ook de gouden doos staat nog klaar. Aanmeldformulieren liggen op de statafel. O ja, denkt u ook aan de ouderen in uw omgeving
Jessica en Ben.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.