PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 September 2019 Zondagsbrief 15 September 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Corien Stigter :
Organist: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenis dienst:
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga Startzondag
Om 19.00 uur: Geen dienst
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA kerk in actie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.

Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!
Leiding Kindernevendienst: Annet en Astrid
Oppasdienst: Wilma en Eelke
Koffieschenken volgende week: fam. Hemstede
Meeleven
In onze voorbede gedenken we de zieken: zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en Thom Schepers.

Pastorale zorg kwartier 1
Enige tijd geleden hebben we afscheid genomen van Erna Veninga als pastoraal werker van kwartier 1 (Windmolenbroek). De kerkenraad heeft Erika van de Vis, Nachtuil 38 bereid gevonden om het pastorale werk in dit kwartier op zich te nemen. We zijn daar erg dankbaar voor. Het is de bedoeling dat Erika in de dienst op zondag 22 september in deze bediening bevestigd zal worden.

Catechisatie
Op 22 september is de startzondag. Daarna beginnen de catechisaties weer. We werken opnieuw
samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. De tijden zijn waarschijnlijk dezelfde als volgend jaar. De jongste groep woensdagavond om 19.00 uur; de groep van 16-18 jaar woensdagavond 20.00 uur.
Verder is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Er zijn al twee mensen die zich hebben opgegeven. Ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen, ben je van harte welkom! Info en opgave: C.B. Elsinga, T 673395 ; cbelsinga@solcon.nl

Combinatie FOCUS en GGG materiaal
Het GGG-materiaal over de 1e brief van Petrus is het uitgangspunt voor de Gemeente Groei groepen; Albert Jansen vult dat aan met waardevolle elementen uit het FOCUS-materiaal (dat dus niet aangeschaft hoeft te worden).

Bijbelcursus
Ook dit jaar hoopt ds. Visser weer de Bijbelcursus te geven. En velen van onze gemeente ervaren het als zeer verrijkend aan deze cursus mee te doen. De tweede dinsdag van oktober (13 oktober) gaat de Bijbelcursus weer van start. (Iedere tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand). Tijd: 9.30 uur – 11.30 uur. De kosten voor deelname bedragen per jaar € 27,50.

De tweede dienst
Vanaf september zijn er weer avonddiensten. Vanavond: 15 september: gebed en getuigenisdienst; 22 september: geen dienst (i.v.m. startzondag).

Avond voor de gemeente over Story-telling
Op 16 oktober komt Harriët Cornelius (Stichting Evangelie en moslims) spreken over ‘story-telling’. Moslims houden ervan naar verhalen te luisteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dat voor het delen van het evangelie? Zouden wij kunnen leren verhalen uit de Bijbel te vertellen?
Catherinus Elsinga

Inspiratiebijeenkomst
Voor alle PKN-gemeenten in Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum-
Weerselo, Enter, Rijssen en Wierden.

Op 10 oktober 2019, Ontmoetingscentrum in Wierden, Spoorstraat
Thema: geloven in Twente.
Aanvang: 19.15 uur (inloop met koffie en thee). Spreker: ds. Klaas van der Kamp: ‘Geloven in Twente’. Na de pauze zijn er workshops: 1. Doorpraten met ds. Van der Kamp. 2. Hoe dorpskerk
nu? o.l.v dorpskerkenambassadrice: ds. Betsy Nobel. 3. Samen zingen o.l.v ds. Pieter Endedijk.
Deze eerste bijeenkomst van de Ring Almelo wordt georganiseerd vanuit de beide
werkgemeenschappen van predikanten van de voormalige classis Almelo. En is dus bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraden in de voormalige classis Almelo.

Collecte
KiA, Zending, versterk kerk in Midden-Oosten
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Evangelisch Werkverband
“Hoe merk ik meer van God in mijn leven en hoe kan ik Zijn stem leren verstaan?”
Ongetwijfeld vragen die meer christenen stellen. Eigenlijk is dan ook de vraag hoe we de krachtige werking van de Heilige Geest meer kunnen toelaten in ons leven.
Komend seizoen wordt de cursus gegeven in Wierden op donderdag 26 september, donderdag 10 oktober en donderdag 17 oktober in gebouw Hebron Dorpskerk, Burg. J.C. van den Bergplein 3, inloop en koffie/thee vanaf 19.45 uur. De kosten voor het boekje van de cursus zijn 10 euro.
Opgeven of meer informatie? Dit kan via email: famhemstede@gmail.com

Beste mede-“Ontmoetsters”
Voor jong en oud willen we op zaterdag 12 oktober vanaf half 10 een creatieve ochtend organiseren in ons kerkgebouw. Gezellig samen bezig zijn en elkaar ontmoeten.
We zijn van plan om een bamboebord te beschilderen. De materialen en voorbeelden zijn aanwezig. Ook zijn er inmiddels verschillende voorbeeldborden die tijdens de startzondag te zien zullen zijn. Dan kunt u zich ook opgeven voor de ochtend. De kosten zijn 7,50 euro en het duurt tot ongeveer half een.
Ineke Oosterveld, Gré Kruize en Louise Hemstede

Vrouwencontactgroep.
Op maandag 30 september beginnen we weer met de vrouwencontactgroep. En daarna 21 oktober, 4 november , 18 november.
We komen om 19.30 bij elkaar in de kerk. We beginnen met gezellig bijpraten en lezen daarna iets over het onderwerp: zachtmoedigheid,
Hoofdstuk 9 uit het boekje : Vruchten van de Geest, van Jos Douma.
Zou je ook eens vrijblijvend een avond mee willen doen?
Dan ben je van harte welkom. Neem ook gerust iemand mee.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jannie Kramer of Tiny Elsinga.

Oproep van Stichting Present Almelo
Stichting Present is een beweging die wil omzien naar stadsgenoten die onze hulp zo hard nodig hebben om zo de armoede en de eenzaamheid in Almelo te bestrijden. Voor het vele werk dat er gebeurt is men dringend op zoek naar een groepenbegeleider. Op de tafels straks bij de koffie ligt een infoblad waarop de stichting zichzelf aan u voorstelt en waarop u meer informatie vindt over deze vacature. Zie ook www.presentalmelo.nl

Cursus ‘Op weg met een vluchteling’ in Rijssen
In omgeving Rijssen zijn meerdere kerken en christenen actief in contact met statushouders of asielzoekers in het asielzoekerscentrum Almelo of Azelo. Ook in regio van Almelo, Hengelo en Enschede zijn waardevolle contacten met ‘nieuwkomers’. Veel van deze vluchtelingen komen graag in
contact met Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De cursus begint op donderdagavond 3 oktober en bestaat uit drie avonden. Tijdens deze avonden komen thema’s aan bod zoals de reis en het geloof van de vluchteling en de omgang met vluchtelingen.
Deze cursus traint christenen om Gods liefde voor asielzoekers handen en voeten te geven. Voor zowel voor mensen die al in contact zijn als voor mensen die (nog) niet in contact zijn met de vluchtelingen is de cursus interessant. U bent van harte welkom!

Data: donderdag 3, 10 en 31 oktober 2019
Tijd: 19.45 - 22.00 uur
Locatie: Stichting Jeruël. Van Heekstraat 40 in Rijssen
Kosten: Na afloop van de cursus wordt via waardebepaling een bijdrage gevraagd (richtbedrag: 40 euro)
Aanmelding: www.gave.nl/rijssen

Start Gemeente Groei Groepen
Binnenkort starten de Gemeente Groei Groepen weer. Ben je nog geen lid van een Groeigroep?: Van harte welkom! We komen één keer in de twee weken bij elkaar. Er is veel ruimte voor je eigen inbreng.
Voor informatie, opgave, data, etc. kun je contact opnemen met Bonne Oosterhuis tel 0546-828150. Degenen die al lid zijn van een Groeigroep krijgen binnenkort bericht wanneer hun groep weer begint.”

Alpha cursus.
Morgen start de nieuwe Alpha cursus. Als u nog mee zou willen doen of iemand kent, die belangstelling heeft, kunt u zich vandaag nog opgeven bij Henk Oosterveld of Bonne Oosterhuis.

Startzondag
Als u wilt meedoen met de startzondag volgende week, zou u zich dan vandaag nog willen opgeven op de lijst achterin de kerk of bij Betsy Dogger?

Kidzzcorner

1 Samuël 1:1-2:10

Soms mislukt alles dat je doet. Alles zit tegen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Wat moet je dan doen? Volhouden, blijven proberen en om hulp vragen. Van andere mensen, maar ook van God. Hij wil naar je luisteren.
Hanna gelooft in God. Daarom blijft ze hopen op een kindje. Ze durft er in Silo om te bidden. De pesterijen van Peninna en de domme, boze opmerking van priester Eli maken haar verdrietig, maar ze blijft geloven dat ze haar zorgen met God moet en mag bespreken. Wat is de belofte van deze Eli, dat zij een kindje zal krijgen, waard? Heeft hij niet zomaar iets gezegd, omdat hij schrok dat Hanna zoveel van God verwachtte? Maar Hanna is blij; ze heeft antwoord gekregen. En een jaar later is ze moeder. Ze brengt de kleine Samuël bij Eli om diens knecht te worden. En ze dankt de HEER: Wat bent U goed voor mij.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.