PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 Maart 2020 Zondagsbrief 15 Maart 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een Zangdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Ark
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Zuid Soedan, Hulp bij landbouwmethoden
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Heidi
Oppasdienst: Tanya en Annet
Koffieschenken volgende week: Fam. Van de Vis
 
LET OP
Onderstaande informatie is van een eerder stadium, we verwijzen u voor de meest
actuele stand van zaken naar de brief die u apart van deze zondagsbrief hebt ontvangen.
Mogelijk is het voor u handig om de digitale versie van de zondagsbrief te ontvangen,
deze kan snel worden verzonden aan alle lezers en bent u snel op de hoogte. Aanmelden
kan via het mail adres dat boven aan deze brief staat vermeldt.


Meeleven
We doen voorbede voor de zieken thuis en voor de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen. Gré Kruize (Seringenstraat) kneusde haar ribben door een val. Pijnlijk en er is tijd nodig voor herstel.

De tweede dienst
De avonddiensten; 22 maart: gebeds- en getuigenisdienst; 29 maart: leerdienst; 5 april: geen dienst; 12 april: geen dienst; 19 april: leerdienst.

De stille week
De stille week is dit jaar in de week van 5 – 11 april. We werken voor de vespers dit jaar samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hofkampstraat. Een groep van in totaal vier gemeenteleden uit beide kerken hebben de vespers voorbereidt. De aanvangstijd is 19.30 uur.
Op maandag en woensdag zijn de vespers in de Christelijke Gereformeerde Kerk; op de dinsdag en de donderdag in De Ontmoeting.

Corona
Dat kleine beestje brengt heel wat teweeg. Het maakt duidelijk hoe kwetsbaar we als mensen zijn, inclusief onze aandelen, events, vakanties en andere voornemens. Enerzijds doet het ons denken aan wat er in Jakobus staat: Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ We mogen ook met onze kwetsbaarheid toegaan naar de HERE. “Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn; Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd”. Ondanks onze geringheid kijkt
God niet op de mensen neer; Hij dáált tot ons neer, in Jezus Christus. Hij ziet naar ons om: “De HERE is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid”.

...-maatregelen
Het is natuurlijk zinvol om rekening te houden met het Corona-virus en onnodige risico’s te vermijden. U ontvangt bij binnenkomst als welkom wél de zondagsbrief, maar geen handdruk. Houd dan een ‘gezonde’ afstand tot anderen. De collectes worden met ingang van vandaag bij de uitgang gehouden, omdat de collectezak anders van hand tot hand gaat. En de koffie wordt ingeschonken door mensen achter de balie; de kannen op de tafel staan er de komende tijd dus niet. Dat geeft daar wat extra werk achter de balie. Als het nodig is kan iemand wellicht een handje (...) helpen.

Turks-Nederlandse diensten
Volgende week zondag is er weer een Turks-Nederlandse dienst. De diensten beginnen om 14.00 uur. De eerstvolgende data zijn: 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!
Wellicht kent u Turkse mensen in uw buurt, die u zou kunnen wijzen op de Turkse diensten. Neem gerust enkele flyers mee. Ze liggen in hal van de kerk in het leesrek of op de tafel.

Wijkavond op woensdag 11 maart
Na de dienst op de biddag (19.00 uur) hebben we een wijkavond gehouden. Er was een grote deelname vanuit de gemeente. We hebben in goede sfeer met elkaar van gedachten gewisseld over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad. De voorzitter heeft de gemeente geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de AK en het standpunt van de kerkenraad toegelicht. Er volgde en goed gesprek met uiteenlopende aanvullingen en opmerkingen. De overgrote meerderheid kon zich vinden in het standpunt en het beleid van de kerkenraad. De wijkkerkenraad heeft besloten alles in het werk te stellen voor het in standhouden van: - De Ontmoeting als (wijk)gemeente - de identiteit van de (wijk)gemeente - een aan de (wijk)gemeente verbonden predikant - een eigen gebouw voor eredienst, gemeenteopbouw en missionair werk.
We hopen van harte dat het ook de andere wijkgemeenten goed gaat en ze een weg vinden om aan het gemeente-zijn gestalte te geven. Er blijven op stedelijk niveau vast goede mogelijkheden voor contact en samenwerking met deze wijkgemeenten, bijvoorbeeld op diaconaal of missionair gebied.
De kerkenraad van De Ontmoeting heeft middels de afgevaardigden in de AK het gesprek gezocht met de AK. De Ontmoeting en de AK kunnen zich dan bezinnen op een manier waarop ze vreedzaam en in liefde elkaar de eigen keuzes gunnen.

Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Zuid Soedan, Hulp bij landbouwmethoden
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan. Draag bij en ondersteun deze boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed voor hun kinderen te zorgen.

Corona

Het kan de komende periode gebeuren dat u in de problemen komt door alle maatregelen rondom het corona-virus. Als het u bijvoorbeeld niet lukt de boodschappen in huis te krijgen of als u anderszins hulp nodig hebt, schroom dan niet contact op te nemen met onze diakenen. Centraal aanspreekpunt m.b.t. het coronavirus is Aernout Stigter, tel. 0546-810368.

Kun je zingen? Zing dan mee!
DV zondag 15 maart is er om 19.00 uur weer een zangdienst in de Ontmoeting. Muzikale medewerking van Theo Rutten op orgel en Jan Noordijk op klarinet! Vanaf 18.30 is de thee/koffie klaar en bent u van harte welkom.
Hartelijke groeten van Betsie Dogger en Maaike Wesselink

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Paasontbijt
Op paasmorgen, 12 april, organiseren de kerkenraad en stichting De Ontmoeting samen een ontbijt voor de hele gemeente. Het lijkt ons een mooie manier om deze feestdag zo samen te beginnen en als gemeenteleden elkaar te ontmoeten. De aanvang is 8.45 uur zodat u om 9.45 uur uw plaats in de kerkzaal kunt opzoeken. U kunt u opgeven op de lijst achterin de kerk of bij Joke v.d. Valk of Nel
Oosterhuis.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.