PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 December 2019 Zondagsbrief 15 December 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Wapenveld
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Noordijk
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een KERSTZANGDIENST
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Heidi
Oppasdienst: Jessica en Elise
Koffieschenken volgende week: Dhr. Minnee en mevr. Holtman
Kaarsenlied:
Dank U wel voor de kaarsen
Dank U wel voor dit kaarsje,
Brandend in de nacht
als een teken van de vrede
al zo lang verwacht

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al twee
want het licht dat u beloofde
wandelt met ons mee

Dank U wel voor de kaarsen,
’t zijn er nu al drie,
voor het feest en mijn verlangen
dat ik u weer zie

Meeleven
Diny Vink is weer thuis en in afwachting van een behandeling in het ziekenhuis. Gelukkig is er meer duidelijkheid gekomen; we hopen op een goed herstel. Ook Annie Hinnen kon na een ziekenhuisopname weer naar huis. We leven ook mee met broeder Voschezang die nog in het ziekenhuis is. Lykele de Leeuw wacht al heel lang. Voor hem is een goede plek waar behandeling plaats kan vinden hard nodig. Broeder Janssen is inmiddels met de behandeling gestart. We leven ook mee met broeder en zuster Mensink.

Vanavond kerstzangdienst
We hebben vorig jaar een kerstzangdienst gehouden en die viel goed en werd goed bezocht. We willen dit jaar weer een kerstzangavond op 15 december om 19.00 uur houden. Evenals vorig jaar gaan we veel bekende liederen zingen en uiteraard het kerstverhaal vertellen. We hopen dat u met velen deze gezellige en feestelijke zangdienst wilt bijwonen.
Namens de kerkenraad Marco Haakmeester.

LINKT
Afgelopen woensdag was er weer LINKT-pleisterplaats. Bijzonder om met zoveel verschillende mensen rond de tafel te zitten: uit Egypte, Nigeria, Guinee, Syrië, Irak en Nederland. Er is veel ruimte voor ontmoeting en samen eten; we zingen en we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Deze keer uit Johannes 5, de genezing van de verlamde man in Bethesda, die al 38 jaar lang ziek is. Amper voorstelbaar hoe die man zich gevoeld heeft: wachten op de beweging van het water, keer op keer ervaren dat iemand anders je vóór is, opnieuw wachten en steeds eenzamer worden in het ‘huis van barmhartigheid’ (dat is de betekenis van Bethesda). Voor wie zich herkent in deze man is Jezus een openbaring: Jezus ziet hem, Jezus geneest hem en Jezus doorbreekt de eenzaamheid.

Advent
Paschasius Radbertus, een negende eeuwse monnik schreef: “We moeten altijd uitkijken naar de dubbele komst van Christus. De ene wanneer Hij dag na dag komt om ons geweten te beroeren, en de andere wanneer we verantwoording moeten afleggen over alles wat we hebben gedaan. Hij komt nu naar ons toe, zodat Hij ons bij Zijn toekomstige komst aantreft als mensen die goed zijn voorbereid.”

Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken. Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden,

Oliebollen
Op D.V. 28 december kunt u weer smullen van overheerlijke oliebollen.
Bestellijsten liggen achter in de kerk en kunnen bij Henk Podt ingeleverd worden.
De bestelde oliebollen kunnen worden gehaald en betaald tijdens de oudpapier-actie tussen 9-12 uur, aan de Bornerbroeksestraat 455 Almelo.
Bezorgen is evt. mogelijk voor € 1.50
Voor vragen kunt u bellen met Henk Podt 811324 of mailen met mathildaschepers@gmail.com

LAATSTE EN DRINGENDE NOOD OPROEP VAN DE PAPIER PLOEG!
Er zijn 2x oproepen gedaan om mee te werken in de papier ploeg, maar tot dusver zonder resultaat. Wij hebben nu een verzoek gekregen om bij de Castello flat elke week het papier op te mogen halen. Graag zouden wij aan dit verzoek willen voldoen maar het ontbreekt ons nu aan voldoende hulp!

Het gaat om de tijd na het ophalen van papier bij een ander bedrijf (9.30 – 10.30) op vrijdag morgen. Daarna hebben wij de mogelijkheid om naar de Castello flat te gaan.
Opslag van het papier is nu nog mogelijk maar vergt wel meer “menskracht” om het te realiseren.
Zijn er leden van onze gemeente die ook door de week een handje willen helpen het papier in de loods op te slaan.
Krijgen wij geen hulp moeten wij helaas het verzoek van de Castello flat af slaan en dit betekent minder extra inkomsten voor de Ontmoeting! Opgave en/of informatie bij Henk Podt.

Gemeenteleden en andere belangstellenden
Ook dit jaar gaan we weer een lichtjestocht organiseren, de 9de alweer!
We zijn alweer gestart met de voorbereidingen en vragen nu of jij mee willen helpen aan Lichtjestocht 2019! Het doorgaan van de lichtjestocht staat en valt elk jaar weer met het vinden van voldoende vrijwilligers!

Hoe mooi zou het zijn om weer veel bezoekers te mogen verwelkomen bij de lichtjestocht op dinsdagavond 24 december 2019 in het Beeklustpark.

We hebben hiervoor weer heel veel vrijwilligers nodig. Figuranten, een pasteam (aankleden van figuranten), catering, EHBO, opbouw en afbreken van decor, uitzetten en aansteken van de lichtjes. Je kunt je opgeven via de aanmeldformulieren achter in de kerk, maar ook via: lichtjestochtalmelo@outlook.com
Met vriendelijke groet,
Louise Hemstede, Arjen ten Brinke, Marja Westerman, Bert Nijhuis en Riëtte Rosenbrand.

Volkskerstzang Almelo
Kerst 2019 begint dit jaar in Almelo extra mooi met een traditioneel bijzonder en sfeervol kerstevenement. Bekende kerstliederen samen zingen met vele koorleden, luisteren naar mooie kerstmuziek en genieten van elkaar en de warme sfeer; dit jaar is het er weer: de jaarlijkse Volkskerstzang in de Pniëlkerk! Bestemd voor iedereen die van zingen houdt. De jaarlijkse Volkskerstzang zal gehouden worden in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352 in Almelo, op vrijdagavond 20 december. Met medewerking van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor en het Kerkkoor Credo Cantabile. Het muziekkorps van het Leger des Heils korps Almelo verzorgt o.a. de muzikale begeleiding. Burgemeester Arjen Gerritsen zal een kerstboodschap uitspreken. Tussen de liederen door wordt het Kerstverhaal verteld. Deze kerk heeft een ruime capaciteit, maar kom op tijd voor een mooie plaats.

De medewerkenden aan deze Volkskerstzang op een rijtje:
Het Almelo’s Christelijk Mannenkoor o.l.v. Frank den Bakker
Het Kerkkoor Credo Cantabile o.l.v. Cor Bal
Voorgangers ds. Marco Montagne (PKN Almelo) en luitenant Ton Mostert (Leger des Heils) Orgel Anne Eenkhoorn
Muziekkorps van het Leger des Heils o.l.v. Don Wiegand
De aanvang is 19.30 uur, kerkzaal open om 19.00 uur. De toegang is zoals altijd gratis, er is de mogelijkheid om een vrije gift te geven om de kosten te dekken en voor het voortbestaan van de Volkskerstzang Almelo. U bent van harte uitgenodigd om dit zang- en muziekfestijn met ons mee te maken!

Update schoenendoosactie!
Ons doel is bereikt, de 40 schoenendozen zijn gevuld!
Dankbaar voor iedereen die ons heeft geholpen

Kidzzcorner
Micha 6:1-8

Wat wil jij voor je verjaardag hebben? Heb je een verlanglijstje? Van je ouders krijg je vaak een groter cadeau dan van een vriendje of vriendinnetje. Wat is het grootste cadeau dat je graag zou willen krijgen?
De profeet Micha heeft de mensen van Juda verteld dat ze anders moeten gaan leven. Ze moeten weer echt van God gaan houden. Maar hoe doe je dat? Wat is nu het grootste cadeau waarmee ze God dolgelukkig maken? Micha zegt: Je moet niet denken dat jij God cadeaus kunt geven. Alles in de wereld is van Hem. God zegent ons met toekomst, vrede en geluk. Maar als je God iets wilt geven, zoek het dan niet in enorme offers en grote woorden. Wees trouw naar God en je naaste, gewoon waar jij dan bent. Doe wat je kunt doen. Dan zien mensen jouw geloof. Dan zien mensen door jou heen Gods liefde voor hen.

Refrein: melodie: Jezus is de goede herder
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.

Couplet:
Pak de spiegel van je leven, kijk daarin, want Micha zegt:
God vraagt om jezelf te geven, nederig en trouw en echt.

Refrein:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.