PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 15 Augustus Zondagsbrief 15 Augustus
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Breemes uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Rene Schipper
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan uit den Ham
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Pakistan, ondersteuning christelijke minderheid
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor de zieken in de gemeente. We noemen Herman Jansen, Edwin Brughuis en Bea Kamp.

Ontwikkelingen die vragen oproepen
In de vierhonderd jaar oude boeddhistische Kodaji-tempel in Kyoto is sinds 2019 een robotpriester aan het werk, die volgens zijn makers dankzij kunstmatige intelligentie op een dag onbeperkte wijsheid zal verwerven. Een robot met ‘menselijke’ eigenschappen, die verering ontvangt. Dat doet denken aan Openbaring 13.
Het omgekeerde gebeurt ook. De mens die deels machine wordt. De mogelijkheden om door middel van technologie in te grijpen in het menselijk lichaam nemen in snel tempo toe. Het gaat daarbij niet alleen over herstel, maar ook over uitbreiding van menselijke functies, bijvoorbeeld door de koppeling van het menselijk brein met een geïmplanteerde computer. Zo zou je militairen op het gevechtsterrein met elkaar kunnen laten communiceren zonder dat ze woorden uitspreken. ‘Silent speech technology’. Met een implantaat bij je netvlies kun je infrarood en ultraviolet zien. Dan is je oog dus tegelijkertijd een nachtkijker. In de toekomst kan men wellicht met de juiste implantaten hersendelen van verschillende personen draadloos laten samenwerken. Er ontstaat dan een soort ‘groepspersoon’. Het zijn toepassingen die het normale menselijke functioneren te boven gaan. De beweging van het ‘transhumanisme’ verwelkomt ze en voorziet toename van levensverwachting, resistentie tegen ziekten, hogere capaciteit van het brein en het overhevelen van de inhoud van het brein van de mens naar de computer.
Maar is het goed en heilzaam de mens op te waarderen en te perfectioneren door middel van technologie en te werken aan de ontwikkeling van een ‘cyborg’, een combinatie van mens en machine? Wordt de mens(heid) daar werkelijk beter van? Wat zegt de Bijbel daarvan? Aan die vragen besteed ds. (dr.) Heusinkveld uit Daarle aandacht in zijn proefschrift. Wij gaan erover nadenken tijdens de Open Dienst op 10 oktober.

Samen naar de kerk
In de vakantietijd - vanaf 11 juli tot 22 augustus - is iedereen weer welkom is bij de zondagse diensten. Hopelijk kunnen we nadien weer ‘gewoon’ naar de kerk!
Thuis aan de dienst deelnemen kan via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Na de dienst is er koffiedrinken buiten. (Maar blijf afstand in acht nemen).

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA, Pakistan, ondersteunen Christelijke minderheid
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor de zondagsbrief van 15 augustus 2021
  • Dat God telkens weer mensen roept tot Zijn dienst
  • Vervolgde kerk in India (hindoe-nationalisme) en Afghanistan (Taliban)
  • Ernstig en langdurig zieken
  • Dat we trouw en verwachtingsvol zijn in onze gebeden
  • Voorbereiding nieuwe winterseizoen
  • Voor de besluitvorming en voorbereiding van De Ontmoeting als gemeente van bijzondere aard
Bijbelcursus op de dinsdagmorgen.
Eindelijk is het weer zover, dat we kunnen starten met het vervolg van de Bijbelcursus op D.V. 14 september a.s. in De Ontmoeting.
Deze eerste bijeenkomst is wel heel speciaal: n.l. Ds. Roel Visser uit Uelsen neemt afscheid en Ev. Cor Weeda uit Borne neemt het stokje over. Dankbaar voor de tijd dat Ds. Visser deze kring leidde, maar ook dankbaarheid dat Ev. Weeda het over wil nemen.
Elke 2e en 4e dinsdag morgen is er cursus van 10.00 – 11.30 uur.
Voor de kosten gaan we uit van € 20,- per persoon, dit kunt u overmaken op rek.nr. wijkkas De Ontmoeting NL38RABO0157952134 onder vermelding Bijbelcursus.

Van de stichting
Onze techneuten Albert en Ben zijn hard aan het werk geweest om een begin te maken met de aanleg van een ventilatiesysteem in de nieuwe zaal. De eerste leidingen zijn gelegd en de betimmering is ook al zichtbaar.
Tegelijkertijd wordt ook de ventilatie in de toiletten aangelegd en ook hier zijn al grote vorderingen gemaakt.
Dank voor alle inspanning tot nu toe.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Op zoek blijven naar de Bruidegom (Hooglied 3:1-11)
Vandaag is het de derde week dat wij uit het boek Hooglied lezen uit het Oude Testament.
Volgende week lezen we voor de laatste keer uit het boek Hooglied.

De bruid zingt opnieuw een lied. Ze kan bijna niet wachten totdat ze gaat trouwen. Dan zijn zij en de bruidegom voor altijd samen. Maar nu ligt ze alleen in haar bed en ze vindt hem niet. Ze kan er niet van slapen. Was het maar zover! Een nacht lang zoekt ze hem. Dan ziet ze hem opeens. Hij is voor haar gekomen!
Christenen zijn in hun leven steeds op zoek naar Jezus. Ze willen Hem niet teleurstellen, omdat Hij zoveel van hen houdt. Ze willen Hem ontmoeten, maar hoe doe je dat? Als je het
probeert, dan zul je Hem vinden.

In het Nieuwe Testament lezen we hoe dat is gegaan bij Zacheüs. Je kunt dat lezen in Lucas 19:1-10. Zacheüs is op zoek naar Jezus. Hij heeft moeite om Hem te vinden. Zacheüs wil Jezus graag zien. En nu komt Jezus eraan! Hij wil naar Jezus toe. Maar Zacheüs is klein en er zijn te veel mensen zodat hij Jezus niet kan zien. Zacheüs voelt zich ongelukkig, ook al is hij rijk. Hij doet veel moeite, klimt zelfs in een boom. Dan lukt het. Jezus ziet hem en wil zelfs bij Zacheüs komen eten en praten. Zacheüs is blij en gelukkig. Zacheüs houdt nu heel veel van Jezus. Hij wil nu leven zoals Jezus dat graag wil.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Wij zullen opstaan – Hemelhoog 737

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.