PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 November Zondagsbrief 14 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Klein Kranenburg
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Betsie, Erna en Dinant
Nevendienst: Mariska en Astrid
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur : Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Open dienst Ds. De Kok en Testify

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden voor Edwin Brughuis, Lykele de Leeuw en mw. Schuurhuis.

Enkele corona-regels
Er zijn weer wat meer regels om het risico op besmettingen te beperken. Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep-verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68 Samengevat: naam noteren; handen ontsmetten; mondkapje (kan af als u zit); spreiding bij het koffiedrinken (Geen koffie bij de bar!); bewegwijzering volgen; samenzang beperkt tot 2 liederen.
Er wordt niet gevraagd naar een coronatoegangsbewijs. Iedereen is welkom! Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn.”

Op de persconferentie van vrijdagavond zijn een aantal aangescherpte coronamaatregelen afgekondigd. Deze hebben ook consequenties voor het bezoeken van de kerkdienst van aanstaande zondag 14 november. Naast het in acht nemen van de 1.5 meter, het dragen van mondkapjes tijdens het lopen in de kerk en het hanteren van de overige basismaatregelen, gaan we ook weer werken met het lettersysteem. Dat betekent dat aanstaande zondagmorgen alle achternamen die beginnen met een A tot en met een K welkom zijn. En op zondag 21 november de beginletters L tot en met Z. Een uitzondering hierop zijn ouders met kinderen tot 12 jaar oud, die zijn elke zondag welkom.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, hetzij door aanwezigheid in de dienst, hetzij via de live-stream.

Open dienst 21 november
Op zondag 21 november is er ’s avonds weer een Open Dienst. Ds. Jelle de Kok hoopt voor te gaan en het thema is: “God wekt Israël tot leven en dat geeft hoop!”

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Taalcafé, wie helpt (1x per maand) mee?
Het pioniersteam van Yaşam Sözu start een taalcafé om Turkstalige mensen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal.
Vanaf 23/11 wekelijks op dinsdagavond 20.00 uur – 21.30 uur.. Eerst in De Ontmoeting (later waarschijnlijk in units van stichting Gave dichtbij het AZC)
Inmiddels doen een aantal vrijwilligers mee. Mocht je nog aan willen haken: Geef je op bij Catherinus Elsinga.
cbelsinga@solcon.nl 0546 – 673395.

Nieuwe zaal
Afgelopen dinsdag was er een toerustingsavond voor ouderlingen en pastoraal medewerkers in de nieuwe zaal. Bonne Oosterhuis en René Schipper verzorgden prachtige inleidingen over ‘persoonlijkheid’ en ‘het pastorale gesprek’. Een prachtige avond!
Bijzonder was dat we elkaar zo goed konden verstaan! De stichting heeft gezorgd voor demping van het geluid door op het plafond geluiddempend materiaal aan te laten brengen. Dat heeft een fantastisch effect. Echt een verbetering waar we dankbaar voor zijn! Zo dient de materiële bouw van de kerk de geestelijke opbouw!
Catherinus Elsinga

Gemeente BA
Binnenkort verwachten we een antwoord te krijgen van het BM van de Classis op het verzoek tot de vorming van een gemeente van bijzondere aard. We hebben goede hoop dat de uitspraak zal leiden tot de vorming van een gemeente BA. Zoals in heel het proces van de afgelopen jaren hecht de kerkenraad eraan om de gemeente zorgvuldig en correct te blijven informeren. Zoals eerder aangegeven is de kerkenraad (ook in pastoraal opzicht) verantwoordelijk voor alle leden van de gemeente. Ook voor hen, die de keuze hebben gemaakt om binnen de PGA te blijven, willen we in liefde zorg dragen. De kerkenraad neemt ook de verantwoordelijkheid voor een ordelijke overgang naar de nieuwe situatie.
Momenteel telt onze gemeente 631 leden. Er zijn een kleine 400 leden die zich voegen bij de gemeente BA. Zij brengen samen 90% van de financiën op.
Ongeveer 100 leden hebben aangegeven lid te willen blijven van de PGA. Daarnaast zijn er 130 gemeenteleden die nog geen keuze hebben gemaakt. Zij zullen opnieuw benaderd worden zodra het besluit van het BM van de classis bekend is.

Zoals eerder vermeld heeft de kerkenraad beroep aangetekend in verband met de regeling van pastorale zorg door de AK (door ds. Borsje) voor een aantal anonieme gemeenteleden. We hebben daar het verzoek aan toegevoegd om - in afwachting van de uitspraak - al vast te bepalen dat de regeling voor pastoraat stopgezet moet worden. Dat verzoek is helaas afgewezen. De voorzitter van het college schreef dat zo’n bepaling “te veel zou vooruitlopen op de behandeling van het beroep door het generale college.” Op zich is de motivatie begrijpelijk, maar jammer dat een onjuiste praktijk nu voorlopig verder kan gaan.
We hopen daarom dat de behandeling en uitspraak van het college niet lang op zich zullen laten wachten.
Namens de kerkenraad, Dinant Kramer

Collecte
Diaconie ondersteuningen

Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: gift of renteloze lening voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering nodig hebben. (financiële) Hulp bij achterstand in huur of energiekosten. Het betreffen vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, ziekte, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Wijsheid en visie voor de kerkenraad
• Bezoekwerk
• Taalcafé voor Turkstaligen
• Gemeenteleden in situaties van ziekte, zorg, spanningen
• Mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en andere zorgberoepen
• Kabinetsformatie
• Vluchtelingen op weg naar Europa

Oppasdienst
Wat fijn dat we weer met elkaar naar de kerk kunnen en mogen gaan. De groepen zijn weer opgestart, zo ook de oppasdienst voor de allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar).
We zijn nog op zoek naar jongeren/ouderen die zouden willen ondersteunen in de oppasdienst. We hebben een basisrooster gemaakt, maar we kunnen nog wat extra handen gebruiken!
Zit je op het voorgezet onderwijs of ben je daar al lang vanaf, dat maakt niet uit!
Als je het leuk vind om met de kleintjes een boekje te lezen en gezellig te spelen dan nodigen we je uit om je aan te melden om te helpen bij de oppas.
Stuur een mailtje naar: dinyenerik@gmail.com.
Als je liever belt : 06 – 387 495 12
Hartelijke groet namens alle mini-gemeenteleden en hun ouders,
Diny Winters

Bereikbaar
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er mailberichten verstuurd aan zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl en reservering.deontmoeting@pga-almelo.nl niet overkomen of in de spam terecht komen. Uiteraard is dat erg vervelend, we doen ons best om elke dag de spambox te checken. Mocht u een antwoord verwachten en hebt u dat niet binnen 24 uur ontvangen per mail wilt u dan bellen met 0546-821210 en bij geen gehoor de voicemail inspreken? Alleen dan weten we of er een actie van ons wordt verwacht.

Eliza in Italië
Op dit moment verblijft Eliza in het ziekenhuis in Turijn waar ze allerlei onderzoeken ondergaat.
De berichtjes van haar moeder zijn summier en kort naar mij.
Zoals ik al eerder schreef is Hongaars haar moedertaal en heeft ze zichzelf Duits aangeleerd.
Het blijft dus bij korte berichtjes.
Eliza werd eind oktober 14 jaar. We hebben haar gebeld via whats app (met beeld).
Daar lag ze op bed met een kaal hoofd, maar toch monter en moedig.
Haar vader was (is) ook nu in Roemenië en was dus niet bij de verjaardag van zijn dochter.
Hij stuurde haar een lief gedichtje dat haar moeder deelde op Facebook. Pijnlijk dat het gezin ook op de verjaardag niet bij elkaar kan zijn...
Foka van de Beek is vóórdat ze naar Burgas terugging nog bij hen in Cluj Napoca op bezoek geweest.
Foka schrijft: ...'” Het is bijzonder hoe sterk en vol geloofsvertrouwen Sariko ( moeder) omgaat met de situatie, daaronder merk je wel de emoties en de angst, maar die laat ze niet toe de overhand te nemen”.
Zoals u merkt heb ik geen uitgebreide update. Meer informatie als bovenstaand kan ik u helaas niet bieden. Wilt u voor hen blijven bidden?

Dorcas voedselpakketten actie
Graag nog even de aandacht voor deze actie, want onze medemensen, in Oost Europa, hebben het hard nodig.
Afgelopen weken was de Dorcas voedselpakketten actie, er zijn boodschappenbriefjes en tekeningen uitgedeeld. Mijn vraag is nu: heb u daar aandacht aan kunnen schenken middels een donatie of de kleurplaat?
Voor meer informatie: www.dorcas.nl
Komende zondag staat de schoenendoos er nog om de kleurplaten en machtigingen in te leveren, begin volgende week sturen wij het ingeleverde op naar Dorcas.
De wijkdiaconie

Dankdag presentjes
Graag willen we de gemeenteleden bedanken voor de vlotte en snelle medewerking bij het bezorgen van de pakketjes bij onze oudere gemeenteleden. We hopen natuurlijk dat er leuke contacten zijn geweest! Uw wijkdiaconie

Dagboek
Beste gemeenteleden,
Op de lectuurtafel in de hal ligt een intekenlijst voor het bijbels dagboekje “ Een Handvol Koren” 2022.
Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 12,75 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat.
U kunt deze maand intekenen. Het dagboekje wordt dan volgende maand bij u bezorgd.
Aart Kroeskamp
T 06-11718956
E a.kroeskamp01@gmail.com

Kerstbroden actie 2021
In samenwerking met Bakkerij Deterd verkoopt de christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo ook dit jaar weer overheerlijke kerstbroden. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de winkel die volledig draait op vrijwilligers. Meer informatie over de winkel en de doelstelling kunt u vinden op de website: www.boekenhart.nl.

Wat kunt u bestellen?
U kunt kiezen uit:
- een kerstbrood à 1000 gram met spijs à € 7,00
- een kerstbrood à 1000 gram zonder spijs à € 6,50
- een kerststol à 1000 gram in geschenkdoos à € 10,00
- een kerststol à 1000 gram zonder doos à € 9,50

U kunt uw bestelling doorgeven aan een van de vrijwilligers van Boek en Hart of in de winkel. U mag bellen (telefoonnummer 0546-706515) of mailen naar info@boekenhart.nl. Een bestelformulier vindt u ook op onze website. De uiterste inleverdatum voor het doorgeven van uw bestelling is zaterdag 11 december 2021.
Zaterdag 18 december 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur kunt u uw bestelling afhalen in de winkel aan de Holtjesstraat 30 in Almelo.
Doet u dit jaar (weer) mee met deze leuke actie? Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Kidzzcorner

Zacharia 6: 1-8

Exodus 14

God beschermt zijn volk en bevrijdt hen van vijanden. Dat horen we in de geschiedenis van de doortocht door de Rietzee (Exodus 14). Het leger van Egypte achtervolgt Israël onder leiding van farao. Dan komt God zijn volk te hulp. De wolk waarin God met Israël meetrekt wordt tot een vurige muur, die het Egyptische leger afschrikt en Israël bijlicht, wanneer God een pad door de zee maakt. Afschrikking voor de vijanden en hulp voor zijn kinderen. Daarna laat God de soldaten verdrinken in zee, als het water terugstroomt, zodat Israël veilig verder kan reizen naar het beloofde land.

Lied: Hou vol
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.