PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 Juli 2019 Zondagsbrief 14 Juli 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaat voor: Ds. Klein Kranenburg uit Epe
De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconale ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Jessica
Oppasdienst: Astrid en Lisette
Koffieschenken volgende week: Mevr. Kamp en mevr. Elsinga
Meeleven
Geboorte

Op 6 juli 2019 is geboren Samuël Hendrik Johannes Borkent, zoontje van Marco en Matthea Borkent-de Weerd uit Wierden. Marco en Matthea zijn intens dankbaar en gelukkig met de geboorte van de kleine Samuël. “In liefde ontvangen – met vreugde verwacht – God heeft ons diepste verlangen – op Zijn tijd in vervulling gebracht” staat op het kaartje. En verder: “God heeft ons gebed gehoord. Jouw naam Samuël betekent ‘God verhoort’”. We zijn met Marco en Matthea dankbaar voor de geboorte van Samuël; we hopen dat Gods verbondstrouw in zijn leven aan het licht mag komen en hij zal opgroeien tot vreugde van zijn ouders.

Collecte
Diaconale ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Verschijnen zondagsbrief
Ook wij hopen te mogen genieten van onze vakantie en om die reden zal er op 4 en 11 augustus geen zondagsbrief verschijnen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Kidzzcorner

Thema: Ik help jou (Lucas 10: 25-37)

Moet jij wel eens met iets worden geholpen? Je bent gevallen met je fiets; je hebt pijn en je stuur staat helemaal scheef. Je draagt iets, maar het lukt niet en alles dreigt op de grond te vallen. Soms kun je iets niet alleen. Het is fijn als iemand naar je toe komt, als jij ‘help me!’ roept, en niet gauw doorloopt. Heeft iemand jou wel eens geholpen? Hebben jullie zelf wel eens iemand kunnen helpen? God vindt het fijn als we iemand helpen, zelfs als we hem niet zo aardig vinden.

In de gelijkenis van Jezus is een man overvallen door rovers. Hij ligt beroofd en gewond langs de kant van de weg. Een priester en een Leviet, die in de tempel van God werken, zien hem liggen. Ze kijken wel, maar lopen gauw door. Durven ze niet? Vinden ze hun werk belangrijker? De Samaritaan stopt wel. Hij vindt deze gewonde man het belangrijkst. Hij geeft zijn tijd en zijn geld om te helpen.
Hij denkt er niet aan dat de rovers nog in de buurt kunnen zijn. Ze kunnen hem ook neerslaan. Hij trekt zich er niets van aan dat Joden Samaritanen uit de weg gaan en op hen neerkijken. Hij vindt dat hij moet helpen.

Jezus zegt: Als je in Mij gelooft, dan laat je dat ook merken. Dan help je, als iemand jou nodig heeft.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Diep, diep, diep als de zee (Hemelhoog 327)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.