PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 14 Februari Zondagsbrief 14 Februari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: geen muzikale begeleiding ivm richtlijnen RIVM

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Ethiopië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Overlijden zuster Mensink
Op dinsdag 9 februari is van ons heengegaan zuster Gerritdina Johanna Mensink-Zandvoort. Zuster Mensink mocht de leeftijd van 68 jaar bereiken. Vele jaren leed zij aan een zeldzame chronische ziekte. Zij was een voorbeeld door haar vertrouwen op de Heer en door haar aandacht en liefde voor de ander. En ze wist zich omringd door de liefde en zorg van haar man, kinderen en kleinkinderen.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis zal plaats vinden in kleine kring op D.V. maandag 15 februari om 10.30 uur in onze kerk. U kunt de dienst volgen via de livestream.

Overlijden broeder van Dijk
We gedenken ook broeder Henk van Dijk, die op 6 februari overleden is op de leeftijd van 76 jaar. Broeder van Dijk was lid van een andere gemeente, maar was dikwijls in ons midden en velen kenden hem. Sinds vele jaren had hij een bijzondere band met Thom en Mathilda Schepers en hun kinderen. Op de rouwkaart staan de woorden uit 2 Korinthiërs 12:9 “Mijn genade is u genoeg”.

In onze gebeden gedenken we hen die rouw dragen vanwege het verlies van een geliefde.

Meeleven
We gedenken de zieken in onze gebeden. Leo Vink moet 16 februari een operatie ondergaan aan zijn voet. Met broeder Baarssen gaat het iets beter, maar hij is nog wel zwak.

Open dienst n.a.v. Valentijnsdag
Zondag is het Valentijnsdag. Als christenen kunnen we daar een eigen invulling aan geven. Daarom gaat de dienst van zondagavond over het huwelijk en de liefde tussen man en vrouw. Dat onderwerp is ook van belang voor wie niet getrouwd zijn! Bijvoorbeeld om gehuwden te ondersteunen en te bemoedigen; gesprekspartner te zijn. En het kan natuurlijk zinvol zijn in verband met een mogelijk toekomstig huwelijk.

Het is de bedoeling dat je ‘mee kunt praten’ via de app (app naar 06 – 8300 1329 ) een inbreng kunt hebben. O ja, vergeet niet je vrouw zaterdag al vast een bloemetje te geven!

Webinar 11 maart: Contact met Turkse medelanders
Hoe kijken Turkse mensen tegen Nederlanders aan? Hoe leg je contact met je Turkse buurman of collega? Op welke manier kun je een getuige
zijn van Christus? Over dat soort vragen organiseert de Turkse pioniersplek Yaşam Sözu een webinar op 11 maart van 20.00 uur – 21.15 uur.
Harriët Cornelius schetst de achtergrond van Turken in Twente. Russel Paine deelt wat belangrijk is in het contact met Turkse moslims. Hatice Korstanje getuigt wat het christelijk geloof voor haar betekent. We horen een praktijkverhaal over contact met Turkse buren. En tussendoor gaan we in op vragen!
Tijdens het webinar kun je inbreng hebben of vragen stellen via de app!
App naar T 06-8386 2258. Doe je mee op 11 maart? Dat kan door in te loggen op
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Het team van Yaşam Sözu, Turkse pioniersplek

Sport- en speldagen in juli!
Op 22,23 en 24 juli hoopt het team van de Turkse pioniersplek sport- en speldagen te organiseren voor (onder andere Turkse, maar ook Nederlandse) kinderen van de basisschool en tieners. ’s Middags vanaf 13.30 uur.
Op die manier willen we de kinderen en tieners ontspanning en plezier bieden tijdens de vakantie. Misschien met een springkussen, schmink-hoek, iets lekkers om te eten en te drinken, enzovoort. Iedere dag luisteren we ook naar een verhaal uit de Bijbel. Zo kunnen we iets bijdragen aan de wijk en contacten leggen met kinderen / jongeren en hun ouders.
Voor De Ontmoeting een mooie gelegenheid om ook contacten te leggen in de wijk. Wie zin heeft om mee te helpen is natuurlijk van harte welkom! Opgave bij mij: cbelsinga@solcon.nl

Wie gaan er naar de kerk? L-Z
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Catherinus Elsinga

Collecte
KIA Ethiopië
Noodhulp & rampenpreventie. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten 14 februari 2021
  • we danken voor de start van de ALPHA-online
  • we danken voor nieuwe voornemens van het pioniersteam
  • we danken voor de opbrengst van de actie Kerkbalans
  • gebed voor de zieken en chronisch zieken
  • onderlinge kontakten binnen de gemeente
  • trouw en liefde in huwelijken en andere relaties
  • scholen: leerlingen/studenten, docenten, minister
  • kerk in China, situatie van de Oeigoeren
Beste leden van de Wijkgemeente De Ontmoeting:
Namens de Kerkrentmeesters de volgende mededeling m.b.t. de Actie Kerkbalans 2021 Na telling van het aantal toezeggingen plus het geschatte bedrag van het nog te verwachten aantal toezeggingsformulieren is het totale bedrag van de Actie Kerkbalans voor de wijkgemeente De Ontmoeting. € 88.600 dat is ca. 2,5 % minder dan begroot.
Gelet op de moeilijke tijd waarin de kerk zich bevindt vinden we dit als geldwervingscommissie een bemoedigend resultaat en zijn we dankbaar voor de opbrengst.
Het totale toegezegde bedrag voor de kerk van Protestantse Gemeente Almelo inclusief de schatting van de nog niet ontvangen toezeggingsformulieren is niet bekend. De toezeggingen worden in de andere wijkgemeenten niet opgehaald maar komen digitaal of per post binnen. De kerkrentmeesters willen de lopers en vrijwilligers die ook dit jaar hebben meegeholpen met het organiseren en verwerken van de Actie Kerkbalans hartelijk danken voor hun tijd en inspanning. Zij
hebben ervoor gezorgd dat ook dit jaar de Actie uitstekend is verlopen.
Bovenal danken we onze Heer voor Zijn trouw en leiding zodat het werk in dit deel van Zijn Koninkrijk door mag gaan.
Gerrit Godeke en Erik Veneman
Kerkrentmeesters

Kidzzcorner
Start Paasproject: Jezus gaat ons voor


Ook al zijn wij nog thuis, wij kunnen samen aan dit project werken. Hoe? Bij deze zondagsbrief zit een miniproject voor thuis en een werkboekje. Elke zondag komt er een nieuw werkboekje.

In het miniproject voor thuis vind je de achterplaat. Dit zijn de eerste 4 bladzijden van het miniproject. Deze bladzijden hang je naast elkaar op. Vanaf pagina 5 staan de afbeeldingen van de verschillende landschappen. Elke zondag mag je een afbeelding van het landschap van die zondag inkleuren en op de achterplaat plakken. Ook hoort er een rondje met een bijpassend voorwerp bij. Ook die kleur je in en plak je op de afbeelding van het landschap. Langzaam wordt de weg die Jezus ons voorgaat zichtbaar.

In het werkboekje wat bij het miniproject hoort staat er voor elke dag van de week iets leuks wat past bij de “Ik ben...” uitspraak die er die week centraal staat. Er staan leuke opdrachten in zoals proefjes, puzzels, uitleg bij het Bijbelgedeelte, enz. Elke week weer wat anders! Je kunt vandaag al beginnen!

Doe je met ons mee? Je mag een foto van een opdracht die jij hebt gemaakt naar ons sturen. Dan beleven wij dit project echt samen! Stuur je foto naar mariskawagenvoort@gmail.com.

Uitleg paasproject
In de projectverbeelding staat een weg centraal. Het bestaat uit 8 platen die stapsgewijs naast elkaar komen te staan. Langzaam wordt er dan een weg zichtbaar. Op elke plaat is een landschap te zien. Dit landschap laat een locatie/situatie zien uit het leven, waarin juist datgene wat Jezus benoemt hard nodig is. Een weg in allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. Jezus gaat ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een stevige basis. Hij wijst ons de weg, zodat we nu al vooruit kunnen kijken naar onze hemelse bestemming. Jezus leert ons voortuitkijken, omdat Hij de opstanding en het leven is. Jezus leeft en wij mogen door Hem en met Hem onze levensweg gaan. We luisteren op weg naar Pasen naar zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus Christus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik ben ...’

Projectthema: Ik ben het water dat leven geeft (Johannes 4:1-30)
Er is een woestijnlandschap te zien, met een enkele plant, een cactus. Voor de rest is het kaal en leeg. Daarnaast een grote zon. In de woestijn is het erg warm en is er weinig water. In de woestijn wordt nog duidelijker dat water onze eerste levensbehoefte is. Iedere dag hebben we drinken nodig. Het is belangrijk om altijd water bij je te hebben op reis. Als het eenmaal regent komt de droge woestijn tot leven. Een klein druppeltje water is heel krachtig. Het laat zaden die allang verdord leken ontkiemen en tot leven komen. Als wij in de woestijnen van ons leven zijn zegt Jezus ook tegen ons: Ik ben het levende water, Ik ben de Verlosser. ‘Het water dat Ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’. Wie Christus aanneemt, leert de oorsprong en de zin van zijn leven kennen. In de cirkel van de locatie-aanwijzer is een kan waaruit water stroomt te zien.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Jezus is – Hemelhoog 348

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.