PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 Oktober 2019 Zondagsbrief 13 Oktober 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Organist: Jan Noordijk
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Borsje uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA wereld voedsel dag
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annet en Jeltje
Oppasdienst: Chantal en Aernout
Koffieschenken volgende week: fam. Oosterhuis
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen Albert Jansen, Gerda Kloosterboer die verhuisde naar het Meulenbelt voor revalidatie, zuster Mensink, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en Diny Vink.

Preekvoorziening
Broeder Luuk Smelt heeft bijna tien jaar lang de preekvoorziening verzorgd. Hij startte er mee op 1 januari 2010. Jarenlang maakte hij afspraken met gastpredikanten, verstrekte wekelijks de informatie aan de gastpredikanten en stuurde preekroosters door. Dit alles in goed overleg met de kerkenraad.
Luuk houdt ervan de zaken op orde te hebben. Hij begon in januari om de preekafspraken te maken voor een volgend jaar. Voor 2020 is alles dus al geregeld! Hij heeft heel wat afgebeld en goede contacten opgebouwd! Na bijna tien jaar stopt Luuk met de preekvoorziening. Luuk, heel hartelijk dank voor alle arbeid en tijd die je erin hebt gestoken en voor de trouwe en betrokken manier waarop je het hebt gedaan!!

Avonddiensten
Vanavond is er een leerdienst; 20 oktober: geen dienst i.v.m. de vakanties; 27 oktober: zangdienst; 3 november (om 15.30 uur!) Kliederkerk.

Kliederkerk: God zorgt voor jou!
Op zondag 3 november om 15.30 uur is er ’s middags weer een Kliederkerk. Deze keer gaat het over ‘De weduwe van
Sarfat’. Een buitenlandse vrouw ervaart hoe de God van Israël voor haar en haar zoontje zorgt. We beginnen met iets creatiefs over het thema. Daarna luisteren we naar het Bijbelverhaal. Tenslotte gaan we samen eten (samen met de Turkse gemeenschap). We beginnen om 15.30 uur.
Wat voor creatieve dingen we gaan doen? Brood bakken boven een vuurkorf (op het plein); op een schilderdoek een kunstwerkje inkleuren met verf... en nog veel meer. Komt u/ jij ook? Voor kinderen én volwassenen!

Avond over Story-telling
Op 16 oktober komt Harriët Cornelius (Stichting Evangelie en moslims) spreken over ‘story- telling’. Aanvang 19.30 uur. Moslims houden ervan naar verhalen te luisteren. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dat voor het delen van het evangelie? Zouden wij kunnen leren verhalen uit de Bijbel te vertellen? Een avond voor de hele gemeente!

LINKT-pleisterplaats 9 oktober
  • LINKT-pleisterplaats is er weer op 23 oktober: koffie, brood en soep mét een goed gesprek over een actueel onderwerp. 23 oktober, huis van Lydia, Grotestraat 187 17.30 – 19.30 uur.
  • Zie ook: www.linkt.life
Catherinus Elsinga

Hervormingsbijeenkomst Enter 31 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. DV donderdag 31 oktober DV om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Spreker drs. P.J. den Amarant, Hervormd predikant te Apeldoorn. Thema: 'Waarom de boodschap van de reformatie altijd actueel blijft'. Wij zien ernaar uit u, ook
vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten.

J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG
Catherinus Elsinga

Leerdienst vanavond
Vanavond gaat het in de leerdienst over het spanningsveld tussen geloof en wetenschap. Soms wordt je misschien zelf aan het twijfelen gebracht door beweringen van wetenschappers of voel je je onzeker in een discussie met niet-gelovigen over bijvoorbeeld schepping en evolutie. Vanavond laten we o.a. een zeer bekende wetenschapper aan het woord, die ook een enthousiast christen is. Verder is het ook “gewoon” een dienst, waarin we met elkaar zingen
en bidden.

Zondagochtend 27 oktober DV. ds. Elsinga voorgaan in de dienst en Testify de dienst begeleiden met muziek. De schriftlezing is uit Exodus 19:3-6 en 1 Petrus 1: 22- 2:10 en we zingen opwekking 765 (Uw vrede vult dit huis), 194 (U maakt ons e-e-n), 446 (Daar is kracht), 337 (Mijn hoop is op U Heer), 539 (Kom, nu is het tijd) en 798 (Houd vol). Welkom!

Collecte
KiA, werelddiaconie, wereldvoedseldag, Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180 jongeren op. Geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Voor de jongeren:
Op 7 september hebben we een prachtig (interkerkelijk) jongerenevent gehad waar verschillende van jullie geweest zijn.

Ongeveer 1x per maand organiseren we een “jongerenclubje”:
Op vrijdag 18 oktober willen we jullie weer uitnodigen voor een samenzijn met vragenpot, eten maken, filmpje met thema en een activiteit.
Als je zo ongeveer tussen 12 en 15 jaar bent. Van harte welkom om 17:30 uur. Het is ongeveer afgelopen om 20:00 uur. Waar? Bij Aernout en Corien Stigter Grand Canal 3. Laat even weten als je wilt komen. Telefoon: 06-44023973.

Zet dit vast in je agenda! (voor jong en oud) HOME RUN
Grote Kerk in Almelo, zaterdag 9 november, 16.00u
Home Run is een theaterstuk van theatermaker Carla Veldhuis, met als thema’s vrijheid en herstel. Het dynamische verhaal wordt in 40 minuten geheel zonder woorden uitgebeeld, in dans en toneel. Door komische en ontroerende scènes, prachtige kostuums en ijzersterke muziek blijf de kijker geboeid tot het eind. De voorstelling en is geschikt voor jong en oud (kinderen vanaf 8 jaar), en is laagdrempelig vanwege het kunstkarakter. Het is zeer geschikt
om mensen mee naar toe te nemen.
Carla Veldhuis is vooral verhalenverteller. Ze verweeft op een meesterlijke manier concepten van uit Gods hart met herkenbare levensverhalen. Ze houdt ervan in dans en drama verhalen te laten zien vanuit Gods waarde en schoonheid. Carla kwam als tiener zelf tot geloof door een dramastuk, en weet als geen ander de impact van dans en theater die via het hart spreken. Doordat Home Run wordt uitgevoerd zonder woorden, alleen op muziek, is het zeer geschikt voor doven, slechthorenden en mensen die de Nederlandse taal niet beheersen. Het stuk wordt gespeeld door 14 personen bestaande uit jong talenten en professionals.

Ook voor jong en oud: INTERKERKELIJK VOLLEYBALTOERNOOI op de laatste vrijdag van het jaar! Dit jaar wordt dat vrijdag 27 december. Dit gebeuren vindt ’s avonds plaats in de Ispa hal. Je kunt met jongeren en/of ouderen een team samenstellen. Nadere informatie volgt nog.

Kidzzcorner

Thema: Israëls God is de sterkste (1 Samuël 5)

Zit jij op judo? Daar leer je om je tegenstander met een beenveeg, arm klem of houdgreep te verslaan. Als je blijft oefenen word je technisch steeds beter en steeds sneller. Misschien haal je wel de zwarte band en word je kampioen.

Israël luisterde niet naar de HEER. Daarom is zijn Ark nu bij de Filistijnen. God laat daar zien dat Hij sterker is dan hun God Dagon. Dagon wordt gevloerd; zijn beeld ligt in stukken op de tempelvloer. De Filistijnen houden zich groot en krijgen met pijnlijke aambeien te maken. Dan geven ze op; God heeft hen in de houdgreep. De Ark van de HEER moet zo snel mogelijk weg.
De Filistijnen zijn bang, maar geloven niet in de HEER. De Israëlieten horen wat er is gebeurd. Leren ze daar iets van? Keren ze terug naar God?

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar (Nieuwe Tekst)

Wij gaan voor even uit elkaar,
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons van de HEER,
op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
en wie zich open stelt,
ontvangt Zijn vrede, kracht en licht,
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
De HEER verbindt ons met elkaar,
Hij kent ons allemaal.
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.