PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 December Zondagsbrief 12 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Geerts uit Zalk
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Willem Timmerman zang: Lydia, Emmy en Dinant
Nevendienst : Mariska en Jeltje

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam Bea Kamp
Op vrijdag 3 december is Berendina Janna Kamp-Bolkesteijn van ons heengegaan op de leeftijd van 78 jaar. Voor haar kinderen was zij een echte moeder. Ze had een vriendelijk karakter en ze werd eigenlijk nooit echt boos. De kinderen konden altijd bij haar terecht. Ze luisterde inlevend en gaf warme aandacht.
Die aandacht was er niet alleen voor de kinderen en kleinkinderen, maar ook voor anderen. Ze was dienstbaar in de samenleving. Als vrijwilliger bij de sport bijvoorbeeld en in het buurtcentrum De Trefhoek. In het optrekken met vriendinnen en bij het werk voor de zonnebloem.
In 1968 trouwde ze met Hendricus Cornelis Kamp (Cor) Kamp. Ze hadden een goed huwelijk. Veertig jaar lang, tot het plotselinge overlijden van Cor Kamp in 2008, deelden ze lief en leed met elkaar. Sinds haar veertigste leed Bea van tijd tot tijd aan depressies. Gelukkig ging het de laatste tijd vrij goed, al bleef ze wel medicijnen nodig hebben.
Ze vond ook rust bij God. Ze ging mee naar de kerk, volgde de ALPHA-cursus en belijdeniscatechisatie. Ze voelde zich thuis op de Gemeente Groei Groep. Op 16 juni 2019 deed ze belijdenis en werd ze gedoopt. Toen Bea belijdenis deed kreeg ze een tekst uit de Bijbel mee. Die luidde: 15Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. 16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is. God kan ook bij het ouder worden mooie vruchten laten groeien in iemands leven. We zijn dankbaar voor wat we in Bea Kamp mochten ontvangen. We vertrouwen dat de Heer eeuwig leven geeft aan wie in Hem geloven. Moge Hij troost schenken aan hen die bedroefd zijn vanwege haar overlijden.

Meeleven
We danken voor het feit dat Edwin Brughuis door de goede behandeling herstellende is. We denken ook aan Lykele de Leeuw en mw. Schuurhuis. Lykele kan om medische redenen geen mondkapje dragen in de kerk. Daar hebben we alle begrip voor. We leven ook mee met broeder en zuster De Jong (Laarwoud). Hun schoondochter is ernstig ziek. We bidden om Gods vrede en dat de ouders goede woorden mogen ontvangen om hun kinderen tot zegen te zijn.

Simeon over Jezus
Als de oude Simeon Jezus in zijn armen neemt, noemt hij Hem “een licht dat geopenbaard wordt aan alle volken en dat tot eer strekt van Israël, uw volk”. De redding die Simeon van Jezus mag ontvangen is bestemd voor de hele wereld, alle volken. Jezus’ reddende werk is de vervulling van de belofte aan Abraham: “met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”. Door Jezus komt Israël tot zijn bestemming, tot zegen te zijn voor alle volken. Dát strekt tot eer van Israël, Gods volk.

Simeon wijst er ook op, dat Jezus scheiding zal brengen: “Velen in Israël zullen vanwege Hem ten val komen of juist opstaan.” Als de Heer nabij komt, worden mensen voor de ultieme keus geplaatst: ontvangen en eren zij Hem óf wijzen ze Hem af? De afkeer van Jezus betekent je val; de gelovige aanvaarding van Jezus je redding. Laten we hopen dat velen vanuit de duisternis zullen komen tot Gods wonderbare licht!

Ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’. Deze week zijn de gemeenteleden met de achternamen A tot en met K aan de beurt. Maar ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

Vanwege corona...
Vanzelfsprekend doen we het dringende verzoek thuis te blijven bij verkoudheid of griep- verschijnselen. Thuis kunnen we de dienst mee vieren via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Kerst-event (?)
Op de 27e december is er een kerst-event in onze kerk gepland, waar ieder welkom is. Het is speciaal gericht op Turkstalige inwoners van Almelo. Met verkoop van tweedehands kleding, lekkere hapjes, uitbeelding van het kerstverhaal, ... We hebben de organisatie zo goed als rond, de flyers zijn gedrukt, maar... Vanwege de corona is het nog niet duidelijk of het door kan gaan – of op welk tijdstip. U hoort er nog van!
Catherinus Elsinga

Bijeenkomst met BM en AK
Op vrijdag 3 december voerden enkele vertegenwoordigers van wijkkerkenraad en AK samen enkele leden van het moderamen van de classis een gesprek. Ds. van der Kamp had de leiding van dit gesprek. We zijn er dankbaar voor dat het in goede sfeer verliep en we op constructieve wijze met elkaar konden spreken. Er moeten nog enkele zaken afgerond worden, zodat het naar verwachting voor het BM niet mogelijk is om een besluit te nemen op 10 december. We zien uit naar een goede afronding en nieuw begin.

We zijn de Heer dankbaar voor zijn leiding. Met verwachting en blijdschap willen we ons toewijden aan onze roeping om gemeente te zijn tot zijn eer in deze tijd. Namens de kerkenraad,
Dinant Kramer

Collecte
12 december: KIA, binnenlands diaconaat: een stabiel thuis voor kinderen In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Dank voor Gods leiding in de gesprekken rond de vorming van de gemeente van bijzondere aard.
• We bidden voor de vorming van een nieuwe regering, die in zijn beleid zich onderwerpt aan Gods geboden.
• Gods leiding bij de beslissing om het kerst-event op 27 december wel of niet door te laten gaan.
• We bidden om wijsheid in het besluit rond het kerst-event.

Douwe Egberts spaarpunten
We zijn blij verrast door jullie! Het plan was om voor D.E. punten een theedoos aan te schaffen, maar we hebben zoveel punten ontvangen, dat we een nieuw koffiezetapparaat voor een paar kopjes koffie (Senseo en filterkoffie) hebben kunnen aanschaffen, een theedoos, een Senseohouder, koffiescheppen en nog hebben we punten over.
Heel hartelijk bedankt dat jullie op deze manier de kerk hebben gesponsord!
Ben en Louise Hemstede

Schoenendoos collecte Eliza
In het berichtje van vorige keer is helaas het bankrekeningnummer niet vermeld waarop u een gift kunt storten. Vandaar nogmaals dit bericht.
We hebben een bericht ontvangen over Eliza, ze is ernstig ziek en inmiddels al weer maanden in Turijn waar ze op een stamceltransplantatie wacht.
Afgelopen week hebben we de bekende “schoenendoos” leeg gehaald en € 103,80 overgemaakt ter ondersteuning van dit gezin dat noodgedwongen niet bij elkaar kan zijn. Vader in Roemenië en moeder en dochter in Turijn.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande mee willen doen aan de schoenendoosactie dan kunt u via een gift op het bankrekeningnummer NL38RABO0157952134 o.v.v. Eliza meedoen.
Het zou mooi zijn om voor kerst nog een bedrag te kunnen overmaken.
Uw diaconie


Kidzzcorner

Vandaag is het derde advent. Wij kijken uit naar de komst van Jezus. 3 kaarsjes gaan branden. Er komt steeds meer licht en wij gaan verder met ons kerstproject.

Kerstproject: Thuis in Bethlehem

Thema van vandaag: Verlosser in de nacht (Ruth 3)


Ruth wordt gewaardeerd, maar blijft de vreemdelinge uit Moab. Ze is niet thuis in Betlehem. Op de dorsvloer in de nacht doet zij een beroep op Boaz. Boaz kan losser zijn, het land van Elimelech terugkopen voor Noömi.
Hij kan met Ruth trouwen en zo Elimelechs familie redden. Dan kan zij thuis zijn in Israël. Ruth gaat op pad, dienstbaar aan Noömi, in de overtuiging dat God hen wil zegenen door Boaz. Ook Boaz reageert als dienaar God: hij geeft Ruth bescherming tot de morgen, eten voor de komende tijd en belooft haar dat haar redding komt. Door een ander en anders door hemzelf. Boaz wil losser zijn. In Hem herkennen we zijn God.

In de Kerstnacht brengt die Heer verlossing aan een wereld in nood.
De duisternis zal verdwijnen, omdat Jezus komt!

Lied: Projectlied Een lichtje aan de Horizon Marcel & Lydia Zimmer

Bericht voor de kinderen

De kindernevendienst was van plan om een kerstmiddag met en voor de kinderen te organiseren.
Door de Coronabesmettingen, vooral onder kinderen lijkt ons dat nu niet zo verstandig.
Maar we hebben wel een paar kerstverrassingen voor de kinderen, die we toch graag willen uitdelen, zodat we jullie in elk geval even kunnen zien.
Op zaterdag 18 december tussen half 11 en twaalf uur (10.30 uur-12.00 uur) zullen we op de parkeerplaats van de kerk staan.
De kinderen kunnen hun kerstverrassing ophalen d.m.v. een drive thru.
Wij staan onder de fietsoverkapping en als je langskomt rijden krijg je je kerstcadeautjes mee. (mag ook op de fiets)
Jullie komen toch? Goede tradities moet je vasthouden, al gaat het anders dan normaal.

In het nieuwe jaar hopen we een mooi kinderfeest te organiseren.

Annemarie, Nathalie, Mariska, Lisette, Diny en Betsie
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten







  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.