PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 12 April Zondagsbrief 12 April
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Geen
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er GEEN dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Heusinkveld uit Daarle
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA onderwijs voor kansarme kinderen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Geen
Oppasdienst: Geen
Koffieschenken volgende week: Geen
DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA!
Gods overweldigend grote macht
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is aan ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.
De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs is over Gods machtige werk in de gelovigen. Uit zichzelf zijn mensen niet zo sterk. Er hoeft maar iets
te gebeuren en het complete raderwerk van de samenleving staat stil. Een virus kan ons vellen. We leggen het af tegen systemen en sinistere machten.
Maar Christus heeft de dood overwonnen. Paulus gaat nog een slag dieper: ook alle machten die aansturen op dood en verderf zijn door de Heer verslagen! Alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten moeten buigen door deze Koning. Geen demonische macht kan op tegen de Heer. In Christus opstanding wordt Gods grote en heerlijke macht openbaar!
Het wonderlijke is, dat diezelfde macht door de eeuwen heen steeds weer aan het licht komt. Hoe? In en door de levens heen van hen die geloven! Paulus rijgt de superlatieven aaneen om Gods werk in de gelovigen te beschrijven. “hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is aan ons die geloven”.
Dat is allereerst een bemoediging en geruststelling. Vanuit het verlangen dat ‘het goed komt’ kunnen we situaties – of mensen - willen beheersen. Dat hoeft niet. De Heer heeft het in de hand. Neem je verantwoordelijkheid en leg het in Zijn hand. Hij regeert.
Sluit maar aan bij het gebed van Paulus: “Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen... en hoe overweldigend groot Gods macht is aan ons die geloven”. Blijkbaar zien we gemakkelijk voorbij aan wat God doet. Vraag of God je wil leren kijken met andere ogen – vanuit een hart dat Hem kent en herkent. Dan zullen we ontdekken: Jezus leeft! En ik met Hem!

Medeleven
Wij bidden... Voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis. Veel zieken en bewoners van verzorgingshuizen mogen geen bezoek ontvangen. We bidden voor degenen die door ziekte of beperkingen niet goed begrijpen wat er aan de hand is. We dragen ook hun familie op aan de HERE.

Erediensten
Muziek en zang wordt verzorgd door gemeenteleden en met behulp van opnames die we mogen gebruiken. Fantastisch dat ieder zich zo inzet om de lofzang gaande te houden en eensgezind God de eer te geven en aan te roepen.
Vanwege de corona-crisis is de aanbeveling gedaan dat alleen degenen die een taak hebben tijdens de dienst in de kerk aanwezig zullen zijn.
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Mooi om te horen dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid! We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Deelnemen aan de collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! Dat kan door een bedrag over te maken op het banknummer van de Wijkkas: NL38 RABO 0157 9521 34. Onder vermelding van de zondag (bijv. 12/4) en de verdeling.
U maakt bijvoorbeeld € 7,50 over en vermeldt: zondag 12/4 diaconie € 2; wijkkas € 2-; IZB: € 2,-; boodschappenmand: € 1,50.
U kunt ook in één keer een bedrag voor een aantal weken tegelijk overmaken. Vermeld dan bijvoorbeeld: 4 zondagen en: voor diaconie / wijkkas /IZB+GZB / boodschappenmand  (vermeld bij ieder doel het bedrag)

Geef het door!
De tamtam blijft een onovertroffen communicatiemiddel. Tegenwoordig noemen ze dat ‘buzzen’ of ‘appen’ of gewoon ‘bellen’.
Wat geven we door aan dorstige mensen? Waar de bron is! Die bron is onze Heer Jezus Christus. Hij staat centraal in de erediensten. Daarom is het van belang om de gegevens over de erediensten, de site en de zondagsbrief door te geven.

De (bijgewerkte) site: www.pga-deontmoeting.nl. De digitale zondagsbrief ontvangen? Stuur een mailtje sturen naar: zondagsbrief.deontmoeting@pga-almelo.nl

Kinderprogramma
Voor de kinderen is er dagelijks een prachtig programma met poppenkast, Bijbelvertelling enzovoort. Kijk op https://creatiefkinderwerk.nl/

Via de computer
In deze tijd is de digitale snelweg voor velen een zegen. Er wordt gebeld, geskypet, geappt, gezoomd, enzovoort. Er is onderling contact en bijeenkomsten van (sommige) Gemeente Groei Groepen, catechisaties en vergaderingen gaan op een aangepaste manier toch door.

Hulp aanbieden en hulp aannemen
Vanuit de diaconie is het initiatief genomen om vanwege de corona-crisis onderlinge hulp te organiseren. Voel u vrij om via de diaconie een beroep te doen op deze hulp! Dat kan via Aernout Stigter. Aernout.stigter@gmail.com

Catherinus Elsinga

Collecte
Eerste Paasdag, KiA, India, Onderwijs voor kansarme kinderen
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

De uitslag
De uitslag van de breinbreker voor gevorderde whatsappers is
1 Adam & Eva
2 Samsom & Delilah
3 Jona
4 Koning David
5 Mozes
6 Elia
7 Samuel
8 Abraham
9 de verloren zoon
10 Daniël
11 Noach

Kidzzcorner

Projectthema van vandaag: Leef je mee met mij? (Mattheüs 28: 1-10)

Zie je dat, een opkomende zon, teken van een nieuwe dag!
Het licht heeft het duister overwonnen.
Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven.
Zijn taak is vervuld, maar de wereld weet het nog niet.

Vol van verdriet en teleurstelling komen Maria van Magdala en de andere Maria die morgen naar het graf kijken. Dan beeft de aarde en de bewakers beven van angst, ze durven niet te kijken wat er gebeurt. Een lichtende engel verschijnt en roept de vrouwen om te komen kijken: God geeft een open graf, het is leeg! Jezus is hier niet, Hij is opgestaan! De vrouwen zijn verrast door dit heerlijke nieuws. Wat een verschil met hoe ze kwamen: geen hoop en nu... nu heeft het leven toekomst!
Als ze zich weghaasten van het graf komt Jezus hun tegemoet. Wat een vreugde, wat een ontmoeting. Dan stuurt Hij hen op weg om het goede nieuws te delen! Ze mogen verder gaan in Gods spoor.
Hij heeft de weg gebaand. Alles is anders!

Hij vraagt ons; 'Leef je mee met Mij?' Ga je mee op weg in het licht van Pasen?
Je leven laten kleuren met hoop en geloof, leven met toekomst dankzij Hem!

Uit: Vertel het Maar

Lied: Maria kwam bij het graf (Hemelhoog 182)
Namens de leiding van de kindernevendienst wensen wij jou en u een gezegend Pasen toe. Het vieren van Pasen zal anders zijn dan voorgaande jaren maar wij hopen dat jij en u mogen ervaren dat Jezus is opgestaan. Jezus leeft. Hij is overwinnaar!
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.