PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 November 2019 Zondagsbrief 10 November 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenis dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wegenrif uit Nijverdal
Om 19.00 uur: ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Oogtsdienst
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Mariska en Heidi
Oppasdienst: Chantal en Elise
Koffieschenken volgende week: fam. Teeuw
Meeleven
We bidden de HERE om heling voor hen die ziek zijn. We noemen broeder Voschgezang die in het ziekenhuis is om te herstellen (afd. 4 noord), Albert Jansen, Gerda Kloosterboer, Lykele de Leeuw, broeder Janssen en zr. Mensink.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan de broeders en zusters te gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Lied voor de dienst
Met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar (zondag 1 december) is er een kleine verandering in de orde van dienst. De kerkenraad heeft besloten dat we het ‘lied voor de dienst’ zingen vóór binnenkomst van de kerkenraad.
  • Ca. 3 minuten voor 10 uur begint de organist zonder (!) aankondiging met het voorspel en inzetten van het lied vóór de dienst. In de consistorie wordt dan gebeden om een zegen over de dienst.
  • Daarna komt de kerkenraad binnen. De ouderling van dienst heet iedereen welkom, doet de afkondigingen en geeft het intochtslied op.
  • Na het zingen van het intochtslied wordt de predikant naar de kansel geleid.
  • Dan volgen stil gebed, aanvangswoord en groet.
Avonddiensten
Vanavond: gebed en getuigenisdienst; 17 november: Open dienst; 24 november: leerdienst; 1
december: geen dienst; 8 december: Open dienst; 15 december Kerstzangdienst.

LINKT 13 november
LINKT-pleisterplaats is voor velen een rustpunt. De laatste keren zijn er steeds zo’n twintig deelnemers, zowel Almeloërs als bewoners van het AZC. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats en er wordt intens met elkaar meegeleefd. ‘Huis van Lydia’ Grotestraat (187 7607 CL Almelo). 13 en 27 november, 17.30 – 19.30 uur.

Koffiezetapparaat uit?
Tja, het kan zomaar gebeuren. Je hebt een fijne vergadering gehad met een kop heerlijke koffie. Maar je vergeet om het koffiezetapparaat uit te doen, het filter in de vuilnisbak te doen, de thermoskannen te legen en om te spoelen of de kopjes in de afwasmachine te zetten. Voor een volgende groep is het prettig wanneer alles netjes is achtergelaten. Laat je het koffiezetapparaat (of iets dergelijks) aanstaan, dan brengt het risico’s mee. In het slechtste geval kan er zelfs brand door ontstaan.
Beste belangrijk dus dat we na gebruik van een zaal even checken of alles is opgeruimd en afgesloten. Laten we elkaar eraan herinneren!

Verjaardagen
In november hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren. Broeder Toeters was vorige week zaterdag al jarig!

Toeters / W. M 2-11
Vogel / L.T. M 20-11
Maanen - Zengerink / J.W. van V 28-11

Er zijn twee kroonjarigen:
Veldhuis / J. M 11 nov 1934
Stegeman - Snoeijer / T. V 19 nov 1934

We wensen de jarigen van harte een blijde dag toe en een gezegend nieuw levensjaar.

Catherinus Elsinga

Collecte
Oogstdienst, PKN, steun aan kleine kerkgemeenschappen in Nederland ‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bij voorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Doneer om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn?

De extra(3e) collecte van deze morgen is bestemd voor het project van ZWO

Bidstond.

Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Opbrengst kaartverkoop op dankdag 6 november t.b.v. Stichting Help Oost Europa
De kaartverkoop op woensdagavond jl. rondom de dankdag-dienst, heeft het mooie bedrag van € 155,- opgebracht. Onze hartelijke dank richting iedereen die een kaartje gekocht heeft!
Namens SHOE, Dinant Pas

Concert Joke Buis
Zaterdagavond 16 november is er een concert in de Pniëlkerk van Joke Buis samen met het koor Onderweg. Kaarten zijn nog beschikbaar u kunt deze zelfs met korting bestellen als u de code ZOG gebruikt. Kaarten via de website van Onderweg. Een andere mogelijkheid is om de kaarten te bestellen bij Hennie Podt, zij noteert uw naam en op de avond van het concert kunt u de kaarten afhalen (en uiteraard betalen) in de kerk

Poort
Afgelopen week is er een 2e poort geplaats zoals u waarschijnlijk hebt gezien, het is de bedoeling dat automobilisten die van de parkeerplaats richting Rietstraat willen deze uitgang gebruiken en de andere de oude uitgang. Bij het inrijden geldt hetzelfde.

Oproep!!!!!!!
Wie zou Dinie willen helpen met de kinderclub op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00u? Dinie komt 3 paar handen tekort en hoe jammer zou het zijn als er geen kinderclub meer is waar de buurtkinderen verteld worden over de Here Jezus, waar ze samen bidden en het fijn hebben twee uurtjes.
Wat zou het mooi zijn als er mensen zich willen melden . Bvhd Namens de kinderclub.

Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers.
Een dikke duim voor alle vrijwilligers in verschillende disciplines ( en dat zijn er nog wel wat) voor jullie geweldige inzet.
Wat zouden we inderdaad zijn zonder jullie. Misschien wordt er wel eens wat gemopperd, dat mag ook, maar als het er op aankomt ,staan jullie er!!!!

In Galaten 5 staat: Vrijheid in Christus zegt niet dat je een autonoom(onafhankelijk of zelfstandig) mens bent,die kan doen wat hij/zij wil,maar dat je juist in verbondenheid met Christus

zoekt naar Zijn Weg en de ander in liefde wil dienen.

Wens iedereen veel genoegen in en met het vrijwilligers werk en bovenal Gods Zegen. Nogmaals hartelijk dank,namens een gemeentelid.

Kidzzcorner
Om in je agenda te noteren!

Volgende week zondag organiseren wij een KINDERFEEST! Jozef is zijn gekleurde jas kwijt. Jozef vraagt JULLIE om hulp om hem te helpen zijn jas terug te vinden. Hij heeft knappe speurneuzen nodig om alle raadsels te kunnen oplossen. Lukt het jullie om zijn jas terug te vinden?

Thema van vandaag: Gewoon gehoorzaam aan God (1 Samuël 13)

Echt luisteren en dan precies doen wat er gezegd is, is best moeilijk. Doen jullie altijd goed je best? Als je goed kunt rekenen, let je misschien niet zo goed op als de juf nieuwe sommen uitlegt. Of als jij goed kunt voetballen, kijk je niet goed als de trainer iets uitlegt. Dan kan het verkeerd gaan: een slecht cijfer of jouw team verliest door een onnodige fout van jou.

De Filistijnen vallen Israël aan. Weer wordt koning Saul getest. Hij is al twee jaar koning. Blijft hij goed zijn best doen voor God? Er was een afspraak tussen Saul en Samuël over het begin van de strijd tegen de Filistijnen (1 Sam. 10:8 en 13:8). Saul moest wachten op Samuël die een brandoffer zou brengen. Het is begrijpelijk dat Saul het moeilijk vindt om een week op Samuël te wachten, als soldaten bang zijn en soms zelfs weglopen. Saul besluit uiteindelijk zelf het brandoffer te brengen. Maar dat is niet goed Saul! Het is ongehoorzaam te doen wat je zelf het beste vindt; je moet luisteren naar Gods opdracht! God is teleurgesteld in Saul. Zo kan Saul geen koning blijven.

Uit: Vertel het Maar

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar (nieuwe tekst)
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.