PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Maart 2019 Zondagsbrief 10 Maart 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Peschar uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en arbeid 19.30 uur ds. Borsje uit Vriezenveen
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: ZWO collecte
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Andreas
Oppasdienst: Aernout en Tanya
Koffieschenken volgende week: fam. Ernst
 

KOPIJ
Wil iedereen de kopij voor de zondagsbrief van DV 17 maart inleveren uiterlijk woensdag 13 maart voor 17.00 uur? Dat is een dag eerder dan gebruikelijk, hartelijk dank voor uw medewerking.

GEBRUIK KERK
In verband met werkzaamheden aan de vloeren kan de kerk op maandag 11 en dinsdag 12 maart NIET worden gebruikt. Wilt u hier rekening mee houden?


Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink. Zuster Neurink hoopt binnenkort weer naar huis te gaan. We zijn met broeder Jansen de HERE dankbaar. Broeder Jansen kreeg een positief bericht omtrent zijn gezondheid. Zr. Voskamp moest voor  een periode van herstel opgenomen worden in de Koppel. We bidden dat de zieken Gods vrede en Zijn helende werk mogen ervaren.

Overleden
Op zondag 3 maart is van ons heengegaan broeder Gerrit Willem (Wim) Schooten op de leeftijd van 88 jaar. De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis hebben plaats gevonden op zaterdag 9 maart. Met Jennie Schooten, de kinderen en de kleinkinderen zijn we dankbaar voor wie Wim Schooten mocht zijn; we bidden om Gods leiding en troost.

Open dienst
Vanavond is er een open dienst. “Het wordt weer veilig op straat”. Hoe veilig voelen mensen in Almelo zich? Ben je zelf wel eens bang voor wat je kan overkomen? Wat zegt de Bijbel over de bescherming die je van de Heer mag ontvangen? We lezen Psalm 91.

Huwelijk
Op zaterdag 23 maart hopen Arend van de Beld en Nicolette Christiaanse een zegen te vragen over hun huwelijk. De huwelijksdienst begint om 14.00 uur en vindt plaats in het kerkgebouw van De Ontmoeting. Arend en Nicolette wonen enkele maanden in Almelo. Met verschillende gemeenteleden hebben ze al kennis gemaakt. We zijn blij met hun meeleven met de gemeente! Voor de 23e van harte een mooie dag toegewenst en Gods nabijheid en zegen in je leven met elkaar.

De tweede dienst
Vanavond: Open dienst; 17 maart: zangdienst; 24 maart: Gebed en getuigenisdienst; 31 maart: geen dienst; 7 april: leerdienst; 14 april: Open dienst. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

Dinsdag Bijbelcursus aan de Bornerbroeksestraat 455
Aanstaande maandag en dinsdag is de kerk vanwege werkzaamheden niet te gebruiken. Maar de Bijbelcursus van ds. Visser gaat gelukkig wel door. Ds. Visser is weer hersteld en de familie Schepers biedt gastvrijheid in de kantine van het bedrijf aan de Bornerbroeksestraat 455.

Pootaardappels naar Roemenië
Vanuit de stichting Help Oost Europa hopen Dinant en Lisette pas 14 maar af te reizen naar Roemenië. Ze nemen maar liefst 2500kg pootaardappels mee. Daarmee kunnen na de oogst ruim 500 mensen een jaar lang geholpen zijn.
De reis is gepland van 14 maart tm 21 maart. Dinant en Lisette hopen verschillende families te bezoeken en ze verwachten ook de nodige zakken met pootaardappelen daarbij te mogen overhandigen. Tijdens de dienst op de biddag hopen we een zegen voor Dinant en Lisette te vragen.

LINKT: 13 & 17 maart
  • Op 13 maart is er een LINKT-pleisterplaats. 18.30 uur – ongeveer 19.00 uur. Samen koffiedrinken, muziekje aan, een broodje met soep eten én voor wie dat wil een goed gesprek. Schuif gezellig aan! Fijn dat je komt!
  • 17 maart LINKT-bijeenkomst. We gaan het hebben over “burn-out” Maarten Coolen zegt daarover: “Bij een burn-out is iemand existentieel opgebrand. Als je tegenwoordig een identiteit wilt hebben, iemand wil zijn, moet je een verhaal hebben over jezelf. Je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Mensen met een burn-out lukt het niet meer om dat verhaal in stand te houden. Dat leidt tot een gevoel van zinloosheid.” Klopt wat Maarten Coolen zegt? Wat zegt de Bijbel over je identiteit – wie je bent? En  wat is de link met de (sabbats)rust? Schuif aan!
Catherinus Elsinga

Hadassa
Dames de komende avond van Hadassa gaat niet door i.v.m. verbouwing in de kerk. De volgende avond is onze afsluitavond deze is op vrijdag 12 april we vertrekken om 17.30 uur bij de Ontmoeting. Willen jullie doorgeven als jullie meegaan? Hartelijke groet Ineke

Zangavond
Zondag avond 17 maart om 19.00u is er een zangdienst samen met Rene Schipper. Houdt U van zingen zing dan mee in een gevarieerd programma van psalmen en hemelhoog, tot gezangen en opwekking liederen. Hoop U te zien op 17 maart. Namens de commissie. Joke, Betsie en Maaike.

ZWO-dienst, Collecte t.b.v. ZWO
De diaconie-collecte van vandaag is voor het project van de ZWO: het betreft een thema-project van Kinderen in de Knel (Kerk in Actie). Het gaat over Syrische vluchtelingenkinderen in kampen in Syrië, Libanon en Jordanië.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk de buurlanden. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Schilderijen koffieruimte
In de koffieruimte is het drieluik over de schepping tijdelijk vervangen door een drieluik over de veertigdagentijd.
Het linker schilderij verbeeldt de feestelijke intocht in Jeruzalem. Het middendeel geeft het eerste avondmaal weer. Rechts is de kruisiging afgebeeld. Naast het drieluik hangt een nadere toelichting.

“Beste broeders en zusters,
Op 27 maart om 19:30 uur is er een gemeenteavond in de Ontmoeting. Naast een uiterst bemoedigend onderwerp over de ontwikkelingen die we als wijkgemeente met de Stichting Evangelie en Moslims doormaken, willen we u ook bijpraten over de ontwikkelingen rondom het nog vast te stellen beleidsplan voor de komende 5 jaar van de Algemene kerkenraad. Vanwege de verwachting van sterk oplopende tekorten binnen de PGA overweegt de Algemene kerkenraad verdergaande concentratie van wijkgemeenten. De voorstellen van de twee werkgroepen en de vragen van de Algemene kerkenraad liggen achterin de kerk op de statafel. De reactie van de wijkkerkenraad in januari 2019 ligt in verkorte vorm als zelfstandig lezend stuk eveneens op de statafel U hoeft dan niet het gehele stuk van de AK (8 pagina’s) te lezen, maar dat mag uiteraard wel. Mochten er onvoldoende exemplaren liggen, vraagt u mij of onze scriba even om een exemplaar. We kunnen het u zo mailen. Neemt u vooral kennis van de ontwikkelingen. Mocht u vervolgens vragen hebben, dan hopen wij die op de gemeenteavond te kunnen beantwoorden. A.P. Stigter voorzitter

Geldwerving diaconie:

Zoals u weet, vindt deze maand de financiële actie voor de Diaconie, als onderdeel van kerkbalans, plaats. Maar wat doet de diaconie nu eigenlijk met uw bijdrage?
We hebben, vooral plaatselijk, met mensen te maken die in een zwakke en soms hopeloze situatie zitten. De berichten in de media dat Almelo veel armen kent, klopt helaas dan ook maar al te goed. De diaconie van de PGA heeft een aantal jaren geleden aan de wieg gestaan van Schuld Hulp Maatje, maar is ook lid van het Armoede Pact in Almelo. Ook hierin willen we graag actief zijn. Door dit lidmaatschap hebben we contacten met heel veel instanties, zowel vrijwillig als professioneel, en daardoor zijn we in staat om mensen te helpen. Met name Schuld Hulp Maatje werkt heel veel samen met de leden van het Armoede Pact.
Maar als diaconie doen we veel meer en dat willen we ook graag onder uw aandacht brengen. Velen van u kennen de ZWO actie die elke 2 jaar een ander doel kent en waar de avondmaal collecten voor bestemd zijn. Daarnaast wordt ook een structurele gift vanuit de diaconie gegeven. Maar als er ergens ter wereld een ramp is, denk aan aardbeving, overstroming ed., wordt er ook een gift voor noodhulp gegeven.
Binnen Europa hebben we een aantal projecten: Stichting Help Oost Europa en TRUD. Maar ook de Dorcas voedselpakketten actie in november, waaraan ook onze wijkgemeente actief deelneemt. Deze actie wordt mede door de wijkdiaconie georganiseerd.

Wij hopen dat u uw hart naar vermogen laat spreken als u uw bijdrage aan de diaconie overmaakt. De diaconie wil namens, en met, u omzien naar onze naaste ver weg en dichtbij.
Wijk diaconie “De Ontmoeting”

Lydia in Praag
Op zondag 17 maart wil ik graag na de ochtenddienst wat vertellen over de reis die ik (Lydia Stigter) heb gemaakt naar Praag vanuit het Focus project. Dit is al even geleden, maar ik heb er ontzettend veel geleerd en dit wil ik graag met jullie delen! Ook wil ik graag nadenken over dingen die onze kerk kan leren en overnemen van de gemeente uit Praag. Waarin zijn onze gemeentes gelijk en wat zijn de verschillen? Pak snel een kop koffie of thee want dan kunnen we gelijk starten. Ik hoop u daar te zien!

Actie Stichting Help Oost Europa & Alex Bloemkado
Al een aantal keren zijn er handgemaakte kaarten verkocht t.b.v. Stg. HOE. En heeft u/heb jij altijd al eens willen weten hoe Ada en Cathalijne Hoornweg hun wenskaarten maken? U kunt het gaan zien op zaterdag 16 maart! Dan zullen zij een demonstratie geven met verschillende technieken bij Alex Bloemkado aan de Bornsestraat 89-91 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Leuke actie die dag: bij besteding vanaf € 10,00 krijgt u een roos (van Alex Bloemkado) met een prachtig handgemaakt label (van Ada en Cathalijne) cadeau.

Attentie!!!!
De boodschappenmand is een beetje in het slob geraakt door de verbouwingen. Wij willen de mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, wel blijven ondersteunen.
Dus als u kunt graag U bijdrage hiervoor. Dit kunt U doen door de 1ste zondag v/d maand boodschappen mee te nemen.

Kidzzcorner
In het verhaal van vandaag gaat het over een man die op reis wil met Jezus. Hij heeft als het ware zijn rugzak helemaal vol gepropt met al zijn waardevolle belangrijke spullen maar vergat het belangrijkste. Hij had geen goed kompas om zijn kaart te lezen. Hij was de weg kwijt. Hij vergat dat hij van God moet houden om de weg met Jezus te kunnen volgen. De man had een kompas, dat naar hemzelf wees en niet gericht was op Jezus.

Om op reis te gaan achter Jezus aan, is het voor jullie niet nodig om spullen in je levensrugzak te doen. Vorige week kregen we een sleutel met sleutelhanger om jullie er aan te laten herinneren dat je altijd weer terug mag komen bij God. Vandaag komen er nog eens twee sleutelhangers, een kompas en een hartje bij Een kompas dat wijst naar God, die van ons houdt! Als we ons kompas op Hem gericht houden komen we bij onze Hemelse bestemming
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.