PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Februari 2019 Zondagsbrief 10 Februari 2019
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Albert Jansen en vanavond: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman en vanavond: Testify
Koster: Marco Haakmeester en vanavond: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst waarin voor gaat: ds. Van de Griend uit Kloosterhaar
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN DIENST

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN Catechesemateriaal
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Andreas
Oppasdienst: Aernout en Astrid
Koffieschenken volgende week: fam. de Lange
 

Meeleven
In onze voorbede denken we aan zuster Mensink.
Zuster Neurink is in het Meulenbelt. We blijven meeleven met broeder en zuster Schooten. Op 16 februari is zijn verjaardag, maar we weten niet of hij dan nog in ons midden zal zijn. We vragen om Gods leiding en de vaste hoop op Zijn beloften van genade en eeuwig leven.
Zuster Oortman  heeft een heupoperatie ondergaan. We hopen dat de revalidatie voorspoedig zal verlopen en dat ze op haar 80e verjaardag (13/2) weer wat opgeknapt is. Felix Mak brak zijn enkel; een pijnlijke aangelegenheid. Inmiddels heeft hij loopgids. Sterkte toegewenst!
Broeder Jansen,  heeft gevraagd ziekenzalving te mogen ontvangen. Deze zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 15 februari bij de familie Jansen thuis. We bidden om het helende werk van Gods Geest naar lichaam, ziel en geest.

In memoriam Johannes (Joop) Veenhuizen
Op woensdag 30 januari is van ons heengegaan broeder Johannes Veenhuizen, Seringenstraat 18 op de leeftijd van 79 jaar. Vrijwel zijn hele leven woonde hij in de Seringenstraat op nummer 18. Vertrouwd met de buurt, geliefd bij de mensen om hem heen. Hij was altijd keurig gekleed, met een stropdas voor. En hij hield van structuur: stiptheid, vaste patronen en regels. Na een huwelijk van ongeveer twaalf jaren, kwam hij in 1970 weer thuis wonen, samen met dochter Helen. Veel hulp en liefde heeft hij ondervonden binnen de kring van de familie. Hij werkte aanvankelijk bij de LTM, de Leeuwarder Textiel Maatschappij als perser; later kon hij bij zijn zwager in de haringinleggerij aan de slag. Al vrij jong werd hij ernstig ziek en
werd hij afgekeurd voor het werk. De band met zijn dochter heeft ongetwijfeld veel voor hem betekend. Vorig jaar maart kwam zij helaas te overlijden. Bijzonder was ook de band met zijn kleinkinderen Brenda en Anouk. En hij was de trotse opa van vijf achterkleinkinderen. Tijdens de afscheidsdienst op 5 februari
stonden we stil bij Jezus’ worden uit Johannes 14: “In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?” Moge de Here de familie Zijn troost en genade betonen.

Open dienst 10 februari
Thema: ‘Vreemdeling, ooit kom je thuis’; voorganger: ds. W. van der Griend.
Vanavond om 19:00u met medewerking van de praiseband 'Testify', waarin we samen met de
gemeente onze Heer willen loven en prijzen. De volgende liederen zullen worden gezongen uit de opwekkingsbundel. Opwekking 40, 42, 553, 645, 687, 765, 798, 791, 797.
Zingt u/jij weer gezellig met ons mee

De tweede dienst
17 februari: geen dienst (vakantie); 24 februari: Gebed- en getuigenisdienst; 3 maart:
leerdienst; 10 maart: Open dienst; 17 maart: zangdienst. Aanvang telkens om 19.00 uur.

Bevestiging ambtsdragers
Op 17 februari zal D.V. de bevestiging plaats vinden van Henk Oosterveld als ouderling en Meitty Ernst als diaken. Dit indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend. We zijn er dankbaar voor dat Henk en Meitty bereid zijn het ambt op zich te nemen.

Wijkavond 27 maart
Op woensdag 27 maart hopen we een wijkavond te houden. Er zal dan aandacht zijn voor het contact met de moslims en met degenen onder hen die Jezus als Heer hebben aanvaard. We denken speciaal aan de Turkse gemeenschap.
Ook zullen we spreken over het beleid van De Ontmoeting in relatie tot het maken van een nieuw beleidsplan voor de PGA. De aanvang van de avond is 19.30 uur.

Turks-Nederlandse samenkomst 16 februari
‘Wij zouden verloren gegaan zijn als wij het ‘Licht’, onze HEERE Jezus niet hadden gekend’. Die woorden staan op de uitnodiging voor de Turks-Nederlandse samenkomst op D.V. zaterdag 16 februari. Er zal dan van 15.00 – 17.00 uur in onze kerk een samenkomst zijn waarin Turkse christenen samen bidden, zingen en Gods Woord horen. Vanaf 13.00 uur ontmoeten zij elkaar.
Bij de uitgang van de kerk liggen een aantal Turks-Nederlandse uitnodigingen voor deze bijeenkomst. Deze kunt u meenemen om uit te delen aan bekenden of buren van Turkse afkomst.
We zijn er blij mee dat Turken en Armenen elkaar in onze kerk ontmoeten rond een open Bijbel in de wekelijkse Bijbelstudie. Zij zijn bijzondere getuigen van onze Heer door hun ‘eerste liefde’ en bewogen getuigenis. Inmiddels zijn er ook plannen om eenmaal in de veertien dagen met Turkse christenen bijeen
te komen op de zondag.

LINKT: 13 & 17 februari
• Op 13 februari is er een LINKT-pleisterplaats. 18.30 uur – ongeveer 19.00 uur. Samen koffiedrinken, muziekje aan, een broodje met soep eten én voor wie dat wil een goed gesprek. Schuif gezellig aan! Fijn dat je komt!
• 17 februari denken we samen na over de gelijkenis van de Zaaier. Wat ‘doet’ het Woord van God met jou? En hoe komt het, dat het vaak ondersneeuwt en we er koud onder blijven? Hoe zou dat kunnen veranderen? Dat soort vragen... Wil je meedenken? Benieuwd? Kom erbij!

Catherinus Elsinga

Laatste nieuws van de Stichting de ontmoeting.
Lieve mensen, we hopen eind maart de nieuwbouw klaar te hebben. Er is nog wat achterstallig onderhoud dat nog gedaan moet worden, en we hadden besloten, dat wanneer de bouw helemaal klaar is, alles nog even langs te lopen en de mankementen te verhelpen. Maar afgelopen week hebben we overlegd dat we daar nu al mee beginnen. Nico Kamp en Henk Podt zullen dat oppakken. Met hulp van gemeenteleden hopen we dat dan binnen korte tijd te kunnen realiseren, en dan kunnen we genieten van een gebouw dat helemaal af is. Nico zal de komende weken het gebouw nalopen, en noteren wat er gedaan moet worden, en dat proberen te verhelpen met behulp van handige gemeenteleden en zo nodig profs. inschakelen. We hopen zo samen te kunnen werken in de wijngaard van de Heer en een missionaire gemeente te zijn in onze wijk. Namens het stichtingsbestuur Nel Oosterhuis

Overzicht van de papieractie:
Lieve mensen, ons harde werken wordt beloond, en dank aan alle mensen die elke laatste zaterdag van de maand helpen met het oud papier. We hebben vanaf sept. t/m dec. 2018 totaal Euro 1145,51 ontvangen voor het ingezamelde papier (waaronder dec. € 555,78 euro) Geweldig. Dank Dank Dank.

Collecte
Protestantse Kerk, ontwikkelen eigentijdse catechesematerialen
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bij voorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren blij ven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

Bidstond.
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden

Gezocht een gasfornuis.
Ik ben opzoek naar een gasfornuis, 4 of 5 pits kookplaat en een fornuis gas of elektrisch, voor een gezin, de huidige kook voorziening is al gedeeltelijk opgehouden met functioneren. Wie heeft of weet een zo’n fornuis wat overcompleet is en nog goed werkt. Een losse gaskookplaat is ook welkom.
Informatie: Ben Hemstede 642891 / 06 3624 2910.

Kidzzcorner
Thema: Esther moet haar volk redden (Esther 4)


God geeft Esther een opdracht. Mordechai stuurt een S.O.S.-boodschap naar Esther. Esther woont in het paleis. Van de dagelijkse gebeurtenissen hoort ze weinig. Haar oom Mordechai moet haar dus het vreselijke plan van Haman vertellen. Het joodse volk (ook Esther zelf!) is in groot gevaar. Esther lijkt de enige die iets kan doen. Maar dan moet ze bekendmaken dat zij joodse is en haar leven wagen door ongevraagd naar de koning te gaan. Mordechai overtuigt haar dat zij koningin is geworden om in opdracht van God haar leven te wagen voor haar volk. Drie dagen bidden en vasten de Joden; daarna gaat ze. En het lukt: God beschermt haar!

Extra bijbelgedeelte: Psalm 27 (De Heer biedt bescherming)

Kinderlied:
Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God: Hemelhoog 388
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.