PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 16 Januari Zondagsbrief 16 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Rene Schipper zang Jannie, Eelke en Ben

Nevendienst: Nathalie en Vino

Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur GEEN dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Eigen wijkkas
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Lykele de Leeuw moet nog een operatie ondergaan. We hopen dat hij herstel mag ontvangen. We leven mee met degenen die een geliefde missen.

Huwelijk
Op dinsdag 22 februari 2022 hopen Marloes Battjes en Stefan Flanderijn te trouwen. Om 14.00 uur begint de kerkdienst in De Ontmoeting waarin ze elkaar het ja-woord zullen geven. Ds. H. van Ark hoopt in deze dienst voor te gaan.
Marloes en Stefan alvast van harte gelukgewenst met dit voornemen! We hopen dat Gods zegen op hun huwelijk zal rusten en ze zich gedragen weten door de liefde en trouw van de Heer. We hopen dat er niet al te veel beperkingen zijn door de corona en Marloes en Stefan samen met hun familie en vrienden een feestelijke dag beleven.

Nieuwe site www.deontmoetingalmelo.nl
Voor de protestantse gemeente De Ontmoeting is een nieuwe site ontwikkeld. De oude site wordt na verloop van tijd afgesloten. Het adres van de nieuwe site is: www.deontmoetingalmelo.nl De site is nog niet helemaal af, maar neem gerust een kijkje!

Week van gebed
Zie info verderop in deze nieuwsbrief. Er liggen materialen voor kinderen en volwassenen in de hal van de kerk.

Zomerweek bij de Ontmoeting!
Speciaal voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Lijkt het jou gaaf om sport- en spelactiviteiten te organiseren voor kinderen met verschillende etnische achtergronden? Sta jij open om te vertellen over Jezus? Heb je een week in de zomervakantie beschikbaar? Dan zoeken we jou! Geef je op als lid van een DABAR-team.
Van 13 tot en met 20 augustus 2022 worden sport- en speldagen georganiseerd door een team van Dabar (IZB). Doel is om kinderen (die vaak niet op vakantie kunnen) een fijne week te bezorgen, ze iets van het evangelie mee te geven, én contacten te leggen met (groot)ouders. De doelgroep bestaat uit kinderen met verschillende etnische achtergronden, onder andere kinderen met een Turkse achtergrond.
Tijdens deze week verblijft het DABAR-team in het kerkgebouw van ‘De Ontmoeting’ in Almelo. Tijdens de week is het kerkgebouw, het plein en een stukje sportveld beschikbaar voor de activiteiten. Je wordt ondersteund door een lokale Dabar-commissie. Gemeenteleden en leden van het pioniersteam verlenen hand- en spandiensten, zorgen zo nodig voor heerlijke maaltijden en geven een vervolg aan de contacten.
Wil je meer weten, neem dan contact met ons op! Meer informatie en/of aanmelden kan via de website van IZB/Dabar: https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=47874


Actie kerkbalans in twee keer
Omdat De Ontmoeting een zelfstandige protestantse gemeente wordt, houden we de actie kerkbalans in twee perioden gehouden.
De leden die binnen de Protestantse Gemeente Almelo blijven worden zoals gebruikelijk in de maand januari benaderd voor de actie kerkbalans. Hun toezeggingen komen ten goede aan de PGA. Voor de leden die bij De Ontmoeting blijven is de Aktie Kerkbalans enige tijd uitgesteld, waarschijnlijk tot maart. We gaan ervan uit dat De Ontmoeting dan eigen banknummers heeft. De toezeggingen die deze leden doen komen uiteraard ten goede aan De Ontmoeting.

Thuis meevieren
Vanwege de corona niet ’s avonds in de kerk, maar vanaf 19.30 uur thuis te volgen www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zondag 16 januari A-K; ouders met kinderen altijd welkom!
Vanwege de corona hanteren we de komende weken weer het ‘lettersysteem’.
A-K: Op 16 januari; 30 januari; 13 februari; 27 februari
L-Z: 23 januari; 6 februari; 20 februari
Ouders met kinderen tot en met 12 jaar zijn altijd welkom. Zo kunnen kindernevendienst en oppasdienst gewoon doorgaan!

De collecte
U kunt meedoen aan de collecte via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling (diaconie/kerk).

Nationaal gebed 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid door de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid. Er is een programma van 20.00 – 21.30 uur met gebeden en persoonlijke verhalen. Live te volgen via www.nationaalgebed.nl. Thuis kunt u meedoen, persoonlijk of in een klein groep.

Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen: doel te bepalen door eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is!

Collecte Diaconie
Deze collecte is vandaag bestemd voor het gezin van Eliza.
De laatste berichten zijn, dat de behandeling met chemotherapie weer zijn gestart.
Afgelopen week is er weer begonnen met behandelingen van chemotherapie en bestralingen die 6 weken duren, kortom een zware periode.
Deze onzekere situatie duurt nu al ongeveer 2 jaar en sinds oktober 2021 verblijft Eliza met haar moeder in Italië voor de behandeling en leeft het gezin gescheiden. Man en vader verblijft in Roemenië.
Dit is een droevige situatie en de oproep van ons als diaconie is, naar deze medechristenen om te zien en hen te bemoedigen, die het zo zwaar hebben.
Daarom willen wij deze collecte van harte onder uw aandacht brengen.

Uw wijkdiakenen

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Dankzegging voor al het goede dat God geeft
• Volharding onder de beperkingen van de corona-crisis
• Gemeenteleden die in zware, spannend omstandigheden leven
• Een goede afronding van de vorming van De Ontmoeting als een (protestantse) gemeente van bijzondere aard.
• De ontwikkelingen rond het zelfstandig verdergaan van De Ontmoeting
• De nieuwe regering
• De leiders van de volken en de huidige spanningen tussen de grootmachten
• De lijdende kerk in de islamitische wereld

Verzoek
Als u een reservering hebt gedaan voor een van de ruitmten in de kerk dan wordt er voor gezorgd dat de betreffende ruimte op de gevraagde tijd verwarmd is.
Echter, de laatste tijd komt het met regelmaat voor dat besloten wordt een bijeenkomst niet door te laten gaan i.v.m. de geldende maatregelen.
Vergeten wordt dan om te melden dat deze bijeenkomst niet doorgaat waardoor de ruimte voor niets wordt verwarmd. Iets waar niemand gezien de huidige tarieven van de energie blij van wordt. Dus graag bericht als een bijeenkomst niet door gaat. U geeft het toch ook door aan de deelnemers?

Kidzzcorner 16 januari

Ze geloven mij niet!

Genesis 39: 1-20

De kinderen zullen allemaal wel eens hebben meegemaakt, dat ze niet werden geloofd, terwijl ze de waarheid spraken.
Wat kun je je dan machteloos en verdrietig voelen. Je spreekt de waarheid, maar wordt het slachtoffer van de leugens van een ander. Wat kun je daaraan doen?
Jozef doet zijn werk als slaaf trouw en wordt door God gezegend. Iedereen ziet dat hij door zijn geloof betrouwbaar is. Dan verleidt de vrouw van Potifar hem op een dag. Als dat mislukt geeft ze Jozef de schuld. Zij wordt geloofd, Jozef niet. Want zij is de vrouw van de baas en Jozef maar een slaaf. De gevolgen zijn groot: Jozef verdwijnt in de gevangenis. Zegent God hem niet meer? Hoe moet het nu verder? Lied: Jozef had een jas.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
 
Zondagsbrief 9 Januari Zondagsbrief 9 Januari
(Zie lees meer>> rechtsonder)
 
lees meer »
 
Zondagsbrief 2 Januari Zondagsbrief 2 Januari
(Zie lees meer>> rechtsonder)
 
lees meer »
 
Zondagsbrief Zondagsbrief
 
Algemene informatie uit de zondagsbrieven is overgenomen op deze webpagina.
 
Redactie:      Nico Kamp
Telefoon:      0546-821210
 
Sluitingstijd copy: donderdag 17:00 uur
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.