PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Organisatie Organisatie

In de kerk heeft de Jezus het voor het zeggen. Hij is de Heer. De gemeente gehoorzaamt zijn Woord en laat zich leiden door zijn Geest.
 
De Here Jezus maakt gebruik van mensen die een bijzondere taak (ambt) vervullen: predikanten, ouderlingen en diakenen. Samen vormen zij de kerkenraad die leiding geeft aan de gemeente.

De gemeente heeft een visie ontwikkeld voor de toekomst. Die staat in het beleidsplan voor de jaren
2018-2020.
 
Om het kerkenwerk mogelijk te maken zijn er financiële middelen nodig. Daarvoor zijn de kerkrentmeesters aangesteld. Stichting De Ontmoeting brengt middelen bijeen voor de huur van het kerkgebouw.

Klik op onderstaande links voor informatie over:

terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.