PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Kerkenraad De Ontmoeting Kerkenraad De Ontmoeting

In de kerkenraad zijn verschillende ambten vertegenwoordigd. Alle ambtsdragers willen in nederigheid hun taak vervullen en in gehoorzaamheid aan de Heer.

  • De predikant heeft onder andere als taak Gods Woord uit te leggen en leiding te geven aan de diensten.
  • De ouderlingen geven pastorale zorg. Zij leven mee en bemoedigen mensen in het volgen van de Heer. Zij worden daarbij geholpen door pastoraal werkers.
  • Enkele ouderlingen houden zich bezig met de financiële zaken van  de gemeente. Deze ‘kerkrentmeesters’ dragen onder andere zorg voor de wijkkas en de actie kerkbalans.
  • De diakenen zien om naar mensen die hulp nodig hebben. 

Het aanspreekpunt van de kerkenraad is Dinant Kramer, Ootmarsumsestraat 232 7603 AN Almelo tel. 0546 - 499468;
e-mail: scriba.deontmoeting@pga-almelo.nl
Voor een gesprek of informatie kunt ook contact opnemen met de predikant.
 
Enkele mensen bereiden de kerkenraadsvergaderingen voor; zij vormen het moderamen. Daarin hebben zitting de voorzitter, de scriba (secretaris), de predikant, een wijkouderling, een kerkrentmeester en een diaken.

Voor de samenstelling van de kerkenraad en adressen zie: ‘kwartierindeling’ hieronder. Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit: Aernout Stigter (voorzitter), Dinant Kramer (scriba),
Albert Jansen en ds. Catherinus Elsinga.

 
Predikant Predikant

Catherinus Elsinga
De Valduif 1
7609 NK Almelo
Telefoon: 0546 – 673395
E-mail: cbelsinga@solcon.nl
 
Sinds september 2012 ben ik verbonden aan wijkgemeente de Ontmoeting in Almelo. Een belangrijke taak is om te werken aan een ‘missionaire gemeente’ waar gasten welkom zijn.
 
Ik ben een Fries van geboorte en opgegroeid op het platteland (Lollum, zo’n 8 kilometer onder Franeker). In oktober 1983 trouwde ik met Tiny Westra. Samen kregen we zes kinderen van wie er twee nog thuis wonen.
Al in 1990 kwamen we richting Twente. Toen streken we neer in Den Ham, zo’n 20 kilometer van Almelo, waar ik predikant werd van de Gereformeerde Kerk.
 
We ervaren het als een voorrecht om nu in Almelo te wonen en de blijde boodschap van Jezus Christus met mensen te delen. Het is buitengewoon inspirerend om te merken dat er openheid is voor het evangelie. En dat het geloof in Jezus Christus levens van mensen vernieuwt.
 
Neem gerust contact op voor een gesprek!

 
 
Kwartierindeling Kwartierindeling
De leden van De Ontmoeting zijn ingedeeld in acht ‘kwartieren’. Die beslaan elk een deel van onze stad. Aernout en Corien Stigter schenken als ouderling en diaken bijzondere aandacht aan de jongeren. Bij ieder kwartier hoort een pastoraal team, dat bestaat uit een ouderling, een diaken en een pastoraal werker.

Kwartierindeling:
Kwartier 1: Windmolenbroek, Groeneveld
Kwartier 2: Nijrees
Kwartier 3: Ossenkoppelerhoek, Rohof, Boomplaats
Kwartier 4: De Riet, Nieuwland
Kwartier 5: Boomshoek, Westerdok, Westeres, Oosteres
Kwartier 6: Aalderinkshoek, Kerkelanden, Rosarium, Haghoek,
Schelfhorst, Kluppelshuizen, Rumerslanden, Mariaparochie
Kwartier 7: Kollenveld, Paradijs, Bolkshoek, Wateregge
Kwartier 8: Bornsestraat, Deldensestraat
Ouderenpastoraat: Gemeenteleden van 80 jaar en ouder
Jeugd-diaconie:   
Klik hier voor een overzicht van kwartierindeling.
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.