PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
De Ontmoeting en de PGA De Ontmoeting en de PGA
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft vanaf het begin constructief mee willen denken over de toekomst van de PGA. De opbouw van de gemeente gaat de kerkenraad ter harte.
Voor het welzijn van De Ontmoeting zijn drie zaken ingebracht die wezenlijk zijn voor de opbouw van de gemeente. Dat is allereerst de confessioneel-evangelische identiteit en de missionaire gerichtheid. Nauw daarmee verbonden zijn de eigen predikant en het kerkgebouw in de wijk. Vooronderstelling daarbij is de handhaving van de Ontmoeting als wijkgemeente.

Helaas is deze inbreng niet terug te vinden in het ‘voorlopige besluit’ van de AK. De AK streeft naar één gemeente. Het totale beleid van deze gemeente wordt niet voorbereid door de wijkkerkenraad, maar ‘gedefinieerd’ door breed samengestelde werkgroepen en vastgesteld door de AK.
Al ruim een jaar dringt de wijkkerkenraad aan op overleg met de AK. De AK heeft dat overleg echter stelselmatig voor zich uit geschoven. Aan de wijkgemeente is niet de gelegenheid geboden in goed overleg met de AK vorm te geven aan het gemeente-zijn. Kortom: geen inbreng en geen overleg. Ondertussen startte de AK wel met de uitvoering van het voorlopige besluit. Zo werd de kerkenraad voor het blok gezet: Of meedoen met de gezamenlijke beleidsvorming in Loslaten & Opnieuw beginnen (LEOB) of een andere weg gaan.

Gevolgen
Aangezien ieder overleg uitbleef, zag de kerkenraad zich gedwongen om zelf plannen voor de toekomst van de wijkgemeente te ontwikkelen. En de gemeente daarover te raadplegen. Dat resulteerde in de beslissing om een aparte Protestantse Gemeente te vormen, die streeft naar een goede band met de andere Protestantse (wijk)gemeenten.
Verder was het helaas noodzakelijk om bezwaar te maken tegen het ‘voorgenomen besluit’, dat de AK inmiddels ging uitvoeren. Dat besluit heeft immers nog steeds betrekking op alle vijf wijkgemeenten, ook op de Ontmoeting. Het bezwaar is ingediend bij een classicaal college (CCBG). Als gronden voor het bezwaar zijn aangevoerd 1. De AK doet geen recht aan de kerkelijke verscheidenheid (identiteit). 2. We missen een goede analyse en een doordachte visie op gemeenteopbouw. 3. De AK heeft geen overleg met de wijkkerkenraad gevoerd en is dat overleg uit de weg gegaan. 4. De AK tast de bevoegdheid van de wijkkerkenraad aan door de definiëring en vaststelling van het beleid neer te leggen bij de werkgroepen en de AK.

In beroep
Het Classicale College (CCBG) constateert dat de AK is gestart met het project – en daarmee met de uitvoering van het voorgenomen besluit. Volgens het CCBG verandert daarmee echter niet het karakter van het ‘voorgenomen besluit’. Tegen een ‘voorgenomen besluit’ kun je geen beroep aantekenen. Daarom is het bezwaar volgens het CCBG ‘niet ontvankelijk’.
De kerkenraad is het niet met deze uitspraak eens. Nu de AK het ‘voorlopige besluit’ uitvoert, handelt de AK alsof er een definitief besluit genomen is. Tegen zo’n ‘handeling’ is wel bezwaar mogelijk. Daarom is de wijkkerkenraad in beroep gegaan bij het Generale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen.
Het CCBG benadrukt terecht dat “de wijkgemeente in de Kerkorde wordt gezien als de eigenlijke gemeente”. Tegelijkertijd meent het CCBG dat door de vorming en vaststelling van beleid door themagroepen en AK de bevoegdheid van de wijkkerkenraad niet wordt aangetast. Ook op dat punt verschillen wij van inzicht met het CCBG.
We hopen dat het Generale College besluit dat het bezwaar van de kerkenraad ontvankelijk is. Dan kunnen de gronden voor het bezwaar beoordeeld worden en blijkt of de AK correct gehandeld heeft.

Doel
Het gaat de kerkenraad er natuurlijk niet om ‘gelijk te krijgen’. We verlangen enkel de ruimte om als gemeente met een confessioneel-evangelische identiteit onze missie in opdracht van de Heer te vervullen. Daaraan zijn de eigen kerkenraad, de predikant en het gebouw dienstbaar.
We gunnen de andere wijkgemeenten ook graag de ruimte zich te ontplooien. Doel is dat in goed overleg met de AK er één besluit genomen wordt, waarin zowel aan de keuzes en inbreng van De Ontmoeting als aan toekomstplannen van de overige vier wijkgemeenten recht gedaan wordt. Dan kan ieder enthousiast aan de slag!

Dinant Kramer
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.