PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Missionair beleidsplan 2017 - 2020: "Huis waarin Uw vrede is" Missionair beleidsplan 2017 - 2020: "Huis waarin Uw vrede is"
Wijkgemeente De Ontmoeting is ontstaan uit de samenvoeging van twee wijkgemeenten, ‘De Regenboog’ (Gereformeerde bond) en ‘Het Nieuwland’ (confessioneel-evangelisch). De Ontmoeting behoort tot de Protestantse Gemeente Almelo, die pluraal van karakter is. De identiteit van de wijkgemeente kan gekarakteriseerd worden als reformatorisch-evangelisch.
  • De gemeente ziet het als haar missie getuige te zijn van het evangelie van Christus in het zuidoosten van Almelo (de geografische wijk van De Ontmoeting).
  • De visie van de gemeente is in een geseculariseerde stad een ‘vindplaats van heil’ te zijn voor wijkbewoners, met kinderen in de wijk het evangelie te delen en beschikbaar te zijn voor het werk van de Here in het delen van het evangelie met moslims.
De visie sluit aan bij het verlangen en de geschiedenis van de gemeente. De gemeente ziet het nieuwe kerkgebouw in het hart van de wijk als een gave die nieuwe mogelijkheden biedt. Gaandeweg hoopt de gemeente sterker te worden en te groeien in geloof en getal.

Missionair project
Vanaf 2012 is met ondersteuning van de IZB uitvoering gegeven aan een projectplan dat loopt tot september 2017 en gericht is op missionair gemeente-zijn.
Kort samengevat liggen de accenten voor de nieuwe projectperiode op:
  • Gemeente-brede missionaire toerusting, met behulp van IZB-Focus
  • De gemeente als vindplaats van heil
  • Kinderen leren het evangelie kennen en jonge gezinnen voelen zich thuis
  • Toerusting met het oog op de ontmoeting met moslims
Het nieuwe project start op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2020.

Download hier het Missionair beleidsplan 2017 - 2020
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.