PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Ramen Nieuwe Zaal Ramen Nieuwe Zaal
Twee ramen gemaakt voor de Nieuwe Zaal door Nel Oosterhuis en Betsie Dogger

"Menora""Vijf broden en twee vissen"


 
 
Preekstoelpanelen Preekstoelpanelen
Preekstoel in de jaren 50 gemaakt door de hr. Spies. Panelen gesneden door de hr. van Wulfften Palthe. Panelen in 2018 beschilderd door Albert Jansen.Door Albert Jansen in 2018 beschilderd met het thema, “ De vlucht naar Egypte”.

 
Drieluik naar aanleiding van 1 Petrus 2 vers 9 Drieluik naar aanleiding van 1 Petrus 2 vers 9
Door Albert Jansen is in 2014 voor de open diensten een drieluik (120x130cm) gemaakt naar aanleiding van 1 Petrus 2 vers 9;

".....die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht." 
 
Associatie Associatie
Door Jan Santman is in 2013 de collage de "Associatie" gemaakt.
 
De associatie is n.a.v. Efeze 6:15, (Willibrord vertaling)
"De ijver voor het evangelie van de vrede als schoeisel aan uw voeten"

 
Drieluik de Schepping Drieluik de Schepping
Door Albert Jansen is (in het voorjaar 2013) voor de kerkzaal een drieluik
(80 x 270 cm) met als thema "De Schepping" gemaakt: 


 

Toelichting bij het drieluik:
In het begin………….  Genesis 1 t / m 2, vers 3
 
Schilderij 1: (links)
  ……en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
   
Schilderij 2: (midden)
links:  God zei:  ”er moet licht komen “, en er was licht.  ….. en hij scheidde het licht van de duisternis.
midden: God zei: ”Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt,”
rechts: God zei:  “ het water onder de hemel moet naar één  plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.”
rechtsboven: God zei: “Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht.”
   
Schilderij 3: (rechts)
links: God zei: “Overal op aarde moet jong groen ontkiemen….”
middenonder:  God zei:  “Het water moet wemelen van levende wezens……”
middenboven: “ ….En boven de aarde, langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen.”
midden: God zei; “ De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.”
rechtsboven: God zei:  “ Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.”
rechts: Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag  rustte hij van het werk dat hij gedaan had.

 

 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.