PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
IZB IZB
De Ontmoeting wordt bij het doorgeven van het evangelie ondersteund door de IZB.

Er is een nieuw missionair beleidsplan  opgesteld voor de periode tot september 2020. De titel luidt: ‘Huis waarin uw vrede is’.
De predikant is voor 0,3 fte vrijgesteld voor uitvoering van dit plan. De wijkgemeente en de IZB (via fondswerving) dragen zorg voor financiering van dit missionaire werk.

De IZB staat voor zending in Nederland. De IZB verlangt ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is de passie van de IZB dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Wilt u de IZB helpen bij het waarmaken van hun missie? Dat kan door het overmaken van een gift:

Contact:
IZB - Vereniging voor Zending in Nederland
Breestraat 59-61
3811 BH Amersfoort
Telefoon 033 - 4611 949
email: info@izb.nl

Rekeningnummer IBAN: NL26 RABO 0302 20 6191 t.n.v. IZB Amersfoort
 
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.