PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Identiteit wijkgemeente De Ontmoeting Identiteit wijkgemeente De Ontmoeting
Wijkgemeente De Ontmoeting heeft een confessioneel-evangelische identiteit en is sterk missionair gericht. De ontplooiing en opbouw van de gemeente is nauw verbonden met deze identiteit.

Confessioneel-evangelisch houdt in dat de gemeente de Bijbel aanvaardt als het Woord van God en zich houdt aan het belijden van de kerk. Het evangelische karakter is merkbaar in de openheid voor evangelische vernieuwing, het werk van de Heilige Geest en de focus op de missionaire opdracht voor de gemeente.

De identiteit komt naar voren in de volle breedte van het gemeente-zijn. Te denken valt aan prediking en eredienst, maar ook aan gemeenteopbouw, missionair werk en alle uitingen van de gemeente naar buiten. Hoe werkt deze identiteit door in De Ontmoeting? Waarin komt de identiteit tot uitdrukking en hoe geeft de gemeente er concreet vorm aan?

Download hier het document Identiteit wijkgemeente De Ontmoeting
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.