PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
financiën financiën
Het werk van de kerk worden geheel betaald uit giften (vrijwillige bijdragen, collectes e.d.).Ook nalatenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de kerk (zie beneden).
 
Binnen de Protestantse Gemeente Almelo is iedere wijk verantwoordelijk voor de eigen begroting en het bijeen brengen van het benodigde geld.
 

Enkele ouderlingen, de zogenaamde ‘kerkrentmeesters’, houden zich bezig met de financiële zaken. Zij dragen zorg voor het bijeen brengen en zorgvuldig besteden van de financiën. De inkomsten zijn voornamelijk de vrijwillige bijdragen (Actie kerkbalans), collecten en giften.
 
De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor de wijkkas. Gelden uit de wijkkas worden besteed aan bijzondere activiteiten van De Ontmoeting. Daarbij valt te denken aan missionaire activiteiten en de kinderclubs.
 
Daarnaast heeft de Stichting de Ontmoeting als doelstelling middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit de wijkgemeente de Ontmoeting haar missionaire opdracht gestalte kan geven. (Zie: stichting De Ontmoeting)
 
Rekeningnummers
 
Het rekeningnummer van de wijkkas is
(IBAN): NL38 RABO 0157 9521 34 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo
 
Het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdragen
(IBAN): NL70 RABO 037371 4963 t.n.v. Prot. Gemeente Almelo (Ontmoeting).
 
Giften aan de stichting De Ontmoeting kunnen worden overgemaakt naar
(IBAN): NL68 RABO 01749.08.261 t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo
 
Het is ook mogelijk om wijkgemeente De Ontmoeting te gedenken in uw testament. Mocht u daarover informatie wil ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
het Kerkelijk bureau (Kerkplein 3, 7607BT Almelo, Tel: 0546 – 456744; Louise Hemstede).  
 
 
ANBI ANBI
De Protestantse Wijkgemeente de Ontmoeting maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Almelo. 

De ANBI gegevens van de Protestantse Gemeente Almelo treft u aan op de centrale website: pga-almelo.nl/anbi
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.