PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 31 Oktober Zondagsbrief 31 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Nijland
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Marco Borkent, zang Emmy, Nicolette, Jan en Ben
KND: Annemarie van der Valk

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Woensdag 3 november 19,30 uur ds. Wassenaar Dankdienst
Zondag 7-11
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie oogstdienst
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
Mevr. Oortman van de Karakiet heeft een knie operatie ondergaan.
Verder willen we denken aan en bidden voor hen die door ziekte aan huis gebonden zijn of verpleegd worden in ziekenhuis en tehuizen.
Ook willen we bidden voor de medewerkers in de zorg nu de situatie rond COVID weer sterk veranderd.

Algemeen
Komende zondag is de Henriette Roland Holstlaan van 07.00-12.00 afgesloten voor alle verkeer. EN natuurlijk wordt dit weekend de klok verzet, u kunt dus wat langer slapen, maar... de kerk begint gewoon om 10.00 uur!


Collecte
31 oktober: College van Diakenen, presentje oogstdienst
De diaconie-collecte op deze zondag in oogstmaand oktober heeft tot doel om geld in te zamelen voor een attentie voor onze ouderen en zieken. Het is elk jaar weer fantastisch dat vrijwilligers het presentje ronddelen aan 80 jarigen en ouder en aan zieken. Dankbare reacties zijn hun deel.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten
• Bezoekwerk in onze gemeente
• Ontwikkelingen rond ‘Loslaten en opnieuw beginnen’: wijsheid en onderscheidings-
• vermogen voor de kerkenraad
• Dat we als gemeente en kerk steeds opnieuw ‘hervormen’
• Allen die werkzaam in het onderwijs en alle kinderen en jongeren die naar school gaan of studeren
• De klimaattop in Glasgow

Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen
De Dorcas voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin.

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.

Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming.
Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door:
• te geven via de extra collecte, te houden op 31 oktober, 3 november en 7 november en die we voor de Dorcas voedselactie bestemmen.
• meer informatie vindt u op de website van Dorcas: www.dorcasvoedselactie.nl waar u ook een doneer button vindt.
We zijn dit jaar dus niet meer in de 4 supermarkten in Almelo aanwezig om producten in ontvangst te nemen.
Doet u mee? Uw diaconie

Attentie dankdag
Ook dit jaar hebben we weer veel reden tot dankbaarheid: dankbaarheid voor alle goeds dat de Here God ons elke dag weer geeft. Rondom Dankdag is het traditie dat oudere gemeenteleden vanaf 80 jaar een presentje krijgen via de diaconie.
Dit jaar hebben we 56 leuke attenties klaar staan en nu willen wij u als gemeenteleden uitdagen.......wie neemt 1 of 2 pakketjes mee vanuit de kerk en bezorgt ze door middel van een
bezoekje bij de geadresseerden? De pakketjes staan klaar in de kerk vanaf a.s. zondag en ook tijdens het koffiecafé op woensdagmorgen, en de Dankdagdienst op 3 november a.s. kunnen ze afgehaald worden. Het is de bedoeling dat ze binnen 2 weken worden bezorgd. Ook 80 jarigen mogen meedoen met het bezorgen bij een leeftijdsgenoot!
Speciaal willen wij ook de gemeenteleden die thuis luisteren naar de kerkdienst, uitnodigen om met deze actie mee te doen. De diaconie

Leerdienst 31 Oktober – Gered door het kruis; en nu dan?
Onze redding, door het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis, vormt de kern van het prachtige evangelie. Maar “kern” suggereert op z’n minst dat er nog een laag omheen zit. Of, wie weet, dat het verlossingswerk zelf die laag is, en er een diepere kern bestaat. Paulus zet in de Efeze brief in prachtige bewoordingen uiteen, dat onze verlossing een veel hoger doel heeft. Er is zoveel meer dan “alleen maar” gered te zijn ! Laten we vanavond eens zien, wat Paulus, als afgezant van de Heer, ons daarover te vertellen heeft. Van harte welkom !

Verslag van de reis van Rob en Agnes, aan Bulgarije
Rob en Agnes zijn, namens Stichting TRUD Bulgarije, eind september actief geweest in oost Bulgarije. De ontwikkelingen in de huisgemeenten in Bulgarije zijn zodanig, dat TRUD een redelijk gedetailleerd verslag heeft gestuurd naar de wijkkerkenraad de Ontmoeting. Nu de wijkkerkenraad dit reisverslag ontvangen heeft, adviseert de wijkkerkenraad om dit gehele
verslag als bijlage bij de zondagsbrief ook aan de gehele gemeente ter beschikking te stellen. Daar maken wij als TRUD natuurlijk graag gebruik van; het is een mooie, uniforme manier om de gemeente te informeren ! Veel leesplezier, en voor vragen kunt u altijd bij de leden van het TRUD bestuur terecht.

Stichting help oost Europa
Op woensdagavond 3 november, dankdag, zal er voor en na de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte wens, felicitatie- en kerstkaarten te kopen. Twee enthousiaste vrijwilligers van Stichting Help Oost Europa, de dames Ada en Cathalijne Hoornweg zullen de door hen zelf gemaakte kaarten aanbieden. De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan de doelstellingen van de stichting. Kosten van de kaarten zijn: 1 kaart € 2 euro, 3 kaarten € 5,50 en 10 kaarten € 17,50. Op de website van de stichting staan de nodige voorbeelden van de kaarten die te koop zijn. Van harte aanbevolen! Stichting Help Oost Europa: www.helpoosteuropa.nl

Iemand Anders
Tot ons grote verdriet is deze week één van onze meest gewaardeerde gemeenteleden heengegaan, hij heette: Iemand Anders. Door zijn overlijden is er een gat ontstaan dat zich moeilijk laat opvullen. Iemand Anders heeft jarenlang in ons midden geleefd, en in al die jaren heeft hij veel meer werk verzet dan je zou mogen verwachten.

Als het over leiderschap ging, was deze geweldige persoon degene van wie men inspiratie en resultaten verwachtte. Dan werd er gezegd: Iemand Anders kan wel met die groep werken. Bij elk karwei en bij elke studie en vergadering lag één naam bestorven op ieders lippen: Iemand Anders! Laat Iemand Anders het doen, klonk het alom in de gemeente. Het was ook algemeen bekend dat Iemand Anders één van de gulste gevers in de gemeente was. Bij financiële nood of een financieel tekort ging iedereen er altijd van uit dat Iemand Anders het gat wel zou dichten.

Iemand Anders was een prachtmens die soms bovenmenselijke trekken vertoonde. Maar op een gegeven moment houdt het op. Om eerlijk te zijn, iedereen verwachtte teveel van Iemand Anders. Nu is Iemand Anders er niet meer! We vragen ons af wat we nu moeten. Iemand Anders heeft een schitterend voorbeeld nagelaten, maar wie gaat het navolgen? Wie neemt nu het werk op zich dat Iemand Anders altijd deed? Bedenk wel, we kunnen het niet meer van Iemand Anders verwachten, want die is er niet meer.

Gelukkig mogen wij het van de HERE verwachten, Hij laat nooit varen het werk dat Zijn hand begon. En dat mag u gerust doorvertellen aan anderen!

Van de stichting
We ontvangen veel vragen over het geluid in de nieuwe zaal, dat het hol klinkt is ons ook niet onbekend. Het bestuur heeft inmiddels een offerte opgevraagd om een speciaal geluidsabsorberend plafond te laten aanbrengen. Zodra het doorgaat houden we u op de hoogte. We kregen het verzoek van het Budak college of het mogelijk is om na gebruik van de nieuwe zaal de opstelling weer terug te zetten in de schoolopstelling, nu moeten ze elke morgen opnieuw de zaal inrichten. Een kleine moeite en zo gedaan toch? Hartelijk dank voor uw medewerking

Kidzzcorner

Zacharia
Een meisje is onvoorzichtig en is met haar schone kleren in de modder gevallen . Hoe reageert haar moeder? Boos, maar ook vol liefde en geduld. De vuile kleren mogen uit en worden gewassen. En zij krijgt andere kleren om verder te spelen.
Israël had veel verkeerde dingen gedaan. Ze hadden niet van God gehouden, maar gedaan wat Hij niet wilde. God had het volk straf gegeven. Blijft God nu boos? Nee, gelukkig niet. Vertel dan het visioen van de vuile kleren van de hogepriester en Gods opdracht om hem nieuwe kleren aan te doen. Dan kan Hij weer in de tempel werken en doen wat God van hem verwacht.

Lied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.