PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 7 Februari Zondagsbrief 7 Februari

Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: i.v.m. richtlijnen RIVM geen begeleiding
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Open dienst ovv

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Bangladesh
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We bidden ook voor broeder Baarssen en zuster Mensink. Beiden hebben in de afgelopen tijd in het ziekenhuis gelegen en hebben een zwakke gezondheid. We vragen om Gods genade en vrede.

Een nieuw beleidsplan
De kerkenraad werkt in afhankelijkheid van God aan de toekomst van de gemeente. De kerkenraad heeft besloten om als wijkgemeente met een nieuw beleidsplan aan de slag te gaan.
Het is de bedoeling eerst een ‘raamwerk’ te maken. Daarbij spelen naast onze identiteit onder andere de evaluatie van het vorige beleidsplan, onze ‘context’ (de wijk / Almelo) en de toekomstige positie van de gemeente een rol.
Vanzelfsprekend hopen we net als de vorige keer het beleid met de gemeente af te stemmen (en bij te stellen / aan te scherpen). En verder is voor de concrete invulling de inbreng van commissies en gemeenteleden van belang. Zo hopen we weer concrete doelen te kunnen stellen en beleid te maken voor de periode 2022-2025.
Toch is het belangrijkste hierbij nog niet genoemd. Het beleid van de gemeente is immers een zaak van de Heer van de gemeente. Híj is de Herder en Leidsman en het gaat om de vervulling van Zijn wil en plan. De apostel schrijft in Efeziërs 5 “Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, 16u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. 17Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.” Nu spreekt Paulus daar niet over beleidsplannen, maar over de levenswandel. Maar ik ben zo vrij om het óók toe te passen op het ‘plannenmaken’. Dat kan alleen vruchtbaar zijn wanneer het hele proces kleur krijgt door het zoeken van de wil van de Heer en door voortdurend ‘af te stemmen’ op Hem!

Stage René Schipper
René Schipper is begonnen met een studie theologie. We geven hem graag de ruimte en het vertrouwen mee te werken aan de opbouw van de gemeente.
René zal wellicht enkele avonden verzorgen in de ‘stille week’ en meedraaien met een nieuwe kring / Groei Groep.

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen.
Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
  • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

ALPHA-cursus online – je kunt nog meedoen!
Vanaf 8 februari biedt het ALPHA-team van De Ontmoeting weer een ALPHA-cursus aan, online wel te verstaan! Gezelligheid en gesprek over ‘vragen die je bezighouden’ zijn de ingrediënten van een ALPHA-cursus. Het vergt enige creativiteit om dat aan te bieden in een online omgeving. Maar Erna en Albert zien het helemaal zitten. Erna: “De ALPHA-organisatie biedt prachtige introducties op wezenlijke onderwerpen. Gelukkig zijn; de zin van je leven; het christelijke
geloof.” Albert: “Als je aan huis gebonden bent en het vergaderwerk stil ligt, schept dat ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan.” Met een laptop en een internet aansluiting moet het lukken. Als mensen zich aanmelden krijgen ze info over hoe het werkt. Aanmelden en informatie: Bonne Oosterhuis, E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621 59.
Catherinus Elsinga

Collecte
KIA Bangladesh
Beter bestand tegen het water Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld
door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten voor 7-2-2021
  • Rust in ons haart en hoofd nu we nog in deze Corona beperkingen zitten.
  • Voor broeders en zusters die elkaar nu niet kunnen of durven ontmoeten.
  • Voor mensen wiens naam “zomaar” in ons naar boven komt.
  • Voor onze kerkenraad en de algemene kerkenraad die in een moeilijk traject zitten.
  • Deelnemers aan de digitale Alpha cursus.
  • Onze burgemeester Arjan Gerrits. (corona)
Kidzzcorner

Thema van vandaag: Nood breekt wet (Marcus 2: 23-28)


Mag je door rood rijden? Nee, maar een ziekenauto met zwaailicht en sirene wel, want de gewonde moet snel naar het ziekenhuis. Mag je de ruit in de deur van de buren inslaan? Nee, maar als je buurvrouw erg gevallen is, ze kan niet opstaan en niemand de sleutel heeft, dan moet het om haar te helpen. Het probleem oplossen en iets goeds doen voor een ander is dan belangrijker dan de regel.

De leerlingen van Jezus hebben honger op de sabbat. Maar op de sabbat kun je niets kopen en mag je niet werken. Ze plukken wat aren (net zoals wij bijvoorbeeld bramen plukken op een fietstochtje op zondag) en eten die lekker op. De joodse geleerden vinden dat niet goed. Dat is werken op sabbat en dus verboden. Jezus zegt: Ik vind het goed, want de Here God wil dat we op sabbat genieten van wat Hij heeft geschapen. Dat we Hem eren (op zondag naar de kerk gaan), extra aan andere mensen denken (op visite gaan bij familie of zieke mensen) en genieten van zijn mooie wereld (wandelen, spelen in je tuin). De regels moeten helpen om dat te doen. Als mijn leerlingen honger hebben en wat graankorrels eten, waarvoor ze God bedanken, is dat niet werken op de sabbat. God is blij dat hun probleem is opgelost.

Uit: Vertel het Maar

Lied: God heeft een plan met je leven – Hemelhoog 675

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.