PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 24 Januari Zondagsbrief 24 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekkers
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: I.v.m. richtlijnen RIVM geen muzikale begeleiding en zang

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Lammers uit Beekbergen
Om 19.00 uur: Gezien de huidige omstandigheden is besloten deze dienst niet door te laten gaan.

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: missionair diaconaal werk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Gods gulheid en onze vrijgevigheid
7Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart heeft besloten, zonder gevoelens van spijt of dwang. Want God houdt van een blijmoedige gever. 8Hij heeft de macht u te overladen met allerlei gaven. Daardoor hebt u altijd en in alle opzichten van alles ruim voldoende en houdt u nog over om allerlei goed werk te doen.

De Heer wil dat wij van harte delen wat wij van Hem ontvangen. Dan komt de liefde mee met onze gave! Juist die gunnende liefde roept lofprijzing oproept – en daartoe is de gemeente geroepen! Het is nog niet zo simpel om van harte te geven. Wij zijn geneigd om aan bezittingen bestaanszekerheid te ontlenen. Wij hebben graag ‘een appeltje voor de dorst’ en nog liever ‘de schaapjes op het droge’. Maar als we
ons vastklampen aan ons bezit, zorgt dat voor dubbele gevoelens bij het ‘geven’. Paulus kiest een andere benadering: Alleen God geeft ‘bestaanszekerheid’. Zíjn goede zorg is vele malen meer waard dan een goed pensioen of een hoge bankrekening. “Hij heeft de macht u te overladen met allerlei gaven!” In dát vertrouwen kun je onbekommerd geven.

De Actie Kerkbalans is inmiddels gestart. We hopen dat net als vorig jaar de opbrengst bemoedigend zal zijn. Voor de opbouw van onze wijkgemeente en de vervulling van onze missie is dat erg belangrijk.

Een nieuw beleidsplan
De kerkenraad werkt in afhankelijkheid van God aan de toekomst van de gemeente. We blijven daarbij streven naar goed overleg met de AK. De kerkenraad heeft besloten om als wijkgemeente met een nieuw beleidsplan aan de slag te gaan. Een inspirerend boek dat ons kan helpen is ‘Lente in de kerk’ (ds. René van Loon). Samen bouwen aan de kerk van morgen!

Meeleven
Lisanne Hinnen onderging een operatie in Nijmegen, die gelukkig goed is verlopen. Sterkte bij de revalidatie toegewenst! We leven mee met Daniël Kosters, zuster Doorneweerd en Anneke Spijkerman.

Geboorte
Op 20 januari 2021 zijn Evert-Jan en Nathalie van der Valk verblijd met de geboorte van een dochtertje. Ze kreeg de namen Suze Hannah Meike en wordt Suze genoemd. Met moeder en dochter gaat het gelukkig goed. Met Evert-Jan en Nathalie zijn we dankbaar voor hun tweede dochtertje. Een wonderlijk geschenk van de Heer. We hopen dat de ouders en zusje Sophie (en niet te vergeten de grootouders) vreugde beleven aan de kleine Suze en dat ze mag opgroeien eer van God. Van harte gefeliciteerd!

Wie gaan er naar de kerk? A-K
Ieder kan 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
 • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Als gezin een online kerkdienst meevieren

We krijgen er inmiddels helaas steeds meer ervaring mee: thuis online de erediensten volgen. Soms kost het enige inspanning om ‘erbij te blijven’. Vanuit het hervormd jeugdwerk kregen we een paar tips:
 • Betrek je kinderen erbij, bijvoorbeeld door ze zelf het Bijbelgedeelte te laten lezen of door samen de liederen te zingen met begeleiding van eigen muziekinstrumenten.
 • De kerkelijke gemeente is als een gezin. Stem dus zoveel mogelijk af op de eigen gemeente; dan blijf je op de hoogte en betrokken. Dat is ook voor de kinderen van belang. Dus niet te veel ‘kerkelijk shoppen’.
 • Kijk wat past bij je gezin. Laat de kleintjes eventueel spelen in een apart hoekje. Of spreek met een ander gezin af dat je op elkaars kinderen past. Of geef ze een ‘meeschrijfboekje’. Aardige materialen zijn te vinden op: www.evangeliestek.nl/webshop ; kleurplaten vind je bijvoorbeeld op: www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/kleurplaten
 • Maak van de zondag een feestje. Denk aan een lekker ontbijt met croissants uit de oven, een gekookt eitje en versgeperste jus. Zorg voor wat lekkers bij de koffie (mogelijk al tijdens de kerkdienst). Laat de zondag zo nog steeds een bijzondere dag zijn.
 • Zie ook: www.bijbelsopvoeden.nl/product/tips-voor-de-thuiskerkdienst/
ALPHA-cursus vanuit je huis

Vanaf 8 februari biedt het ALPHA-team van De Ontmoeting weer een ALPHA-cursus aan, online wel te verstaan! Gezelligheid en gesprek over ‘vragen die je bezighouden’ zijn de ingrediënten van een ALPHA-cursus. Het vergt enige creativiteit om dat aan te bieden in een online omgeving. Toch zien Erna Veninga en Albert Jansen het helemaal zitten.
Erna: “De ALPHA-organisatie biedt prachtige introducties op wezenlijke onderwerpen. Gelukkig zijn; de zin van je leven; het christelijke geloof.” Albert: “Als je aan huis gebonden bent en het vergaderwerk stilligt, schept dat ruimte om met deze vragen aan de slag te gaan.”
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?
Hoe kunnen mensen meedoen? Albert: “Met een laptop en een internetaansluiting moet het lukken. Als mensen zich aanmelden krijgen ze info over hoe het werkt” Aanmelden en informatie: Bonne Oosterhuis, E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621 59.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De
Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Dank
Heel hartelijk dank voor alle medeleven met mijn man Maarten anderhalf jaar was hij in het Meulenbelt waar hij zich uiteindelijk thuis voelde. Hoewel hij altijd nog zei: Mieke heb je een auto zullen we naar huis gaan?
Gelukkig hebben we hem nog een paar keer mee kunnen nemen naar huis of een uitje Waar hij heel erg van genoot Alles was dan fantastisch. Nogmaals hartelijk dank voor alle aandacht, kaarten en telefoontjes bij zijn ziekte en overlijden. Hart. gr van Mieke Duiven

Gelukwens
Onze organist Marco Borkent en zijn vrouw Matthea zijn de trotse ouders geworden van een dochter Joelle Helena Wilhelmina. Joelle is het zusje van Samuel. We wensen de ouders alle goeds toe en Gods zegen bij de opvoeding van dit geschenk.

Actie Kerkbalans
Beste gemeenteleden,
Als u dit bericht leest hebt u de envelop van de Actie Kerkbalans 2021 en wellicht de folder van de wijkgemeente De Ontmoeting ontvangen.
We vragen u om rekening te houden met het feit dat het lastig is voor de lopers om binnen gevraagd te worden in deze coronatijd. U kunt het contact met de loper beperken door op voorhand de toezeggingskaart in te vullen en de antwoordenvelop klaar te leggen.

De gemeenteleden bij wie het antwoord niet wordt opgehaald vragen we om de toezeggingskaart in te vullen en de antwoordenvelop (zonder postzegel) deze week te posten zodat deze wordt verzonden naar het aangegeven antwoordnummer (van het Kerkelijk Bureau).

Voor de lopers/contactpersonen
De verwachting is dat op 29 januari de avondklok geldt van 20.30 – 4.30 uur.
Daarom het verzoek aan de lopers om de antwoordenveloppen en de looplijsten in te leveren
 • op vrijdagavond 29 januari van 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur in de kerk of
 • bij één van de leden van de geldwervingscommissie.
Namens de geldwervingscommissie van De Ontmoeting en met vriendelijke groeten,

Aernout Stigter
Aart Kroeskamp
Erik Veneman
Gerrit Godeke

Collecte
Een kerk van betekenis. Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Marcus 1: 40-45

Kidzzcorner

Nee, jij mag niet meeluisteren of meedoen’. ‘Weg, jij hoort er niet bij’. Op een schoolplein of op straat kun je dat soms horen. En als je vraagt waarom die ander er niet bij hoort, wil bijna niemand je antwoord geven. Dat is pestgedrag. Draag je de verkeerde broek of zit je op een foute sport? Er kunnen veel redenen zijn waarom mensen je uitsluiten... Jezus ontmoet iemand die er niet bij mag horen, omdat hij ziek is. Daar kan hij niets aan doen. Maar zo zijn de regels. Als je huidvraat hebt, ben je onrein. Dan mag je niet meer bij gezonde mensen wonen en leven. Wat moet dat eenzaam
zijn, levenslang in quarantaine.

Het raakt Jezus diep als deze man vraagt om genezing. Eigenlijk vraagt hij om weer te mogen leven met God (in Gods huis mocht hij ook niet komen) en met andere mensen. Jezus reikt hem de hand en hij wordt weer rein, gezond. Hij is terug en hoort er weer bij!

Lied: Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.