PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 10 Januari Zondagsbrief 10 Januari
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Betsy, Emmy en Ben

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst met ds. Perk
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga (H.A.)
Om 16.00 uur: HA

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: vakanties bijzondere doelgroepen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
In memoriam Maarten Duiven
Op zaterdag 26 december is van ons heen gegaan broeder Maarten Duiven op de leeftijd van 86 jaar. Vanwege dementie ontving hij de laatste periode van zijn leven zorg in het Meulenbelt, waar hij dagelijks werd bezocht door Mieke. Op 19-02-1959 trouwde Maarten met Mieke Mulder in Amersfoort in historische kleding. 61 jaar mochten ze elkaar liefde en trouw betonen. Ze mochten vreugde en verdriet delen, met hun kinderen Alice, Conny en Thimo, de aangetrouwden en de kleinkinderen. Als je stilstaat bij alle ziekten en riskante operaties die hij onderging, is het een wonder dat Maarten zesentachtig jaar oud mocht worden; tot op hoge leeftijd levenslustig. Hij raakte vroeg ‘uit het werk’, maar was immer aan de slag: veelzijdig, ondernemend, doortastend, hartelijk: een prater en een doener; iemand die de grenzen opzoekt... en als het nodig is daarover heengaat... letterlijk naar Bulgarije voor stichting TRUD. Voor deze stichting heeft hij erg veel werk verzet. Zijn persoonlijkheid maakte dat het ook wel eens botste. De naam Duiven is meer een program dan een gegeven.
Maarten Duiven was niet alleen echtgenoot en trotse vader, maar ook een geliefde opa. Actief in het bedrijfsleven, botenbouwer, hulpverlener in Bulgarije. En velen zullen zich Maarten herinneren als oprichter en ‘gezicht’ van het kerkelijk bureau. Samen met Mieke mocht Maarten groeien in de verbondenheid met de Heer. We gedenken Maarten met dankbaarheid. Tijdens de afscheidsdienst op 2 januari stonden we stil bij een tekst uit Openbaring 14. “Gelukkig zijn zij die in verbondenheid met de Heer sterven.” Dat zegt de stem uit de hemel. En die stem vindt weerklank op aarde in de harten van de gelovigen. “Ja, zegt de Geest: “Zij mogen rusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.” Moge de Heer Mieke, de kinderen en kleinkinderen troosten.

Meeleven
We zijn dankbaar voor het onderlinge medeleven in een tijd waarin de directe ontmoetingen beperkt zijn. Wonderlijk hoeveel kaartjes, telefonische contacten, online-ontmoetingen er plaats vinden! Van Daniël Kosters kregen we bericht dat het goed gaat met de behandeling. Het is wel een lang traject; we wensen Daniël, Marieke en de familie de kracht en heling van de Heer toe. Van de zieken noemen we ook zuster Doorneweerd (de Koppel).

Bediening van de doop
Vanmorgen zal de doop bediend worden aan Manuel Gerard Zeeman, zoontje van Henri en Tanya Zeeman.

Wie gaan er naar de kerk?
Het valt op dat de kerkgangers zich erg goed aan de maatregelen houden. Dat is bemoedigend. Zo wachten mensen als vanzelf even op elkaar bij het uitgaan van de kerk. Op die manier is het veilig om kerkdiensten te blijven houden.
Vanaf zondag 10 januari gaan we weer verder zoals in de afgelopen tijd en kan ieder 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Blijft u wel letten op de berichtgeving via de zondagsbrief, zodat u op de hoogte bent van eventuele veranderingen.
Bij de avonddiensten is iedereen welkom. Laten we ons best blijven doen om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen.
 • A tot en met K. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
 • L tot en met Z. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Volgende week viering Heilig Avondmaal
Volgende week zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
 • ’s Morgens 10.00 uur is de dienst met de viering van het avondmaal in de kerk (L tot en met Z)
 • ’s Middags 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek). (A tot en met K).
 • Het avondmaal kan ’s morgens meegevierd worden tijdens de viering in de kerk. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

NIEUW: ALPHA-online
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige; in Nederland volgden al 300.000 mensen een Alpha.
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!
Waarover?
Er zijn ongeveer tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
 • Is er meer?
 • Wie is Jezus?
 • Bidden: waarom en hoe?
 • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
 • Hoe zit het met de kerk?
Doe je mee? Je bent uitgenodigd! We starten op 8 februari ‘21. Online. Geef je op bij Bonne Oosterhuis E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621 59.

Catherinus Elsinga

Collecte
College van Diakenen, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze diaconale collecte houdt verband met het PKN-vakantieverblijf Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de oneven weken voor de zieken en op de even weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten 10-1-21
 1. Dat we onze goede voornemens inzetten om de liefde van Jezus te delen met mensen om ons heen.
 2. Dat mensen het gezag dat over hen gesteld is zullen respecteren. (Denk aan Amerika) Bid voor onze regering en gemeentebestuur.
 3. Gezinnen waarvan kinderen niet naar school kunnen en thuis onderwijs moeten volgen. Voor rust in die gezinnen.
Actie Kerkbalans 2021
Beste gemeenteleden,
De Actie Kerkbalans 2021 gaat op 16 januari van start met als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen” en duurt tot en met 30 januari.
Ook voor onze wijkgemeente is deze actie van groot belang.
Binnen de Protestantse Gemeente Almelo zijn de wijken verantwoordelijk voor de eigen begroting en geldwerving. We geven óm onze wijkgemeente. We worden er gezegend en bemoedigd.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u en jij. We willen graag dat “De Ontmoeting” aanwezig is en blijft in de buurt, dat we elke zondag kerkdiensten kunnen blijven houden, de gemeente pastoraal kunnen bewerken en dat de predikant beschikbaar blijft voor de wijk en voor het missionaire werk.
Voor deze en andere activiteiten is uw financiële steun hard nodig. Doet u ook dit jaar weer mee !!

Voor de lopers/contactpersonen
De enveloppen en de “looplijst” voor de Actie Kerkbalans en de folders worden deze week bij u thuisbezorgd.
Omdat in januari en februari nog steeds maatregelen gelden met het oog op Covid-19, is voor de lopers een brief bijgevoegd met een aantal adviezen van de PKN om zo veilig mogelijk de gemeenteleden te woord te staan.
Vriendelijke groeten
Namens de kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad van De Ontmoeting

Kaarten voor de ZWO.
Hebt u ook veel kerstkaarten gekregen? Ik hoop dat u de postzegels hebt bewaard voor de ZWO. Helaas kunnen ze nu niet ingeleverd worden, maar er komt een tijd “na corona”. Dan zijn we er erg blij mee. Om het werk van Kerk in Actie te ondersteunen lopen er een aantal structurele inzamelingsacties: postzegels en kaarten dus, maar
ook oude mobieltjes, 'oud' geld en cartridges. Ze worden verkocht aan verzamelaars en handelaren. De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie (tachtig procent) en de Gereformeerde Zendingsbond (twintig procent).
Helaas zijn eigen gemaakte kaarten niet verkoopbaar. Ook dubbele kaarten met bloemen leveren niets op. Uitzonderingen hierop zijn dubbele vouwkaarten van: Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Removos (mond en voetschilders), Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en ook: Geboortekaartjes. Als er weer gekerkt wordt kunt u de kaarten e.a. in de box doen die in de kerk staat.

Hartelijk dank namens de ZWO, Ria Nijhuis

Kidzzcorner

Marcus 1:21-28

Jezus gaat aan het werk. Hij begint in de synagoge te vertellen over God. Hij mag als een dominee de Schriften uitleggen. De mensen luisteren en bewonderen Hem. Niemand kan het zo mooi en goed als Jezus. Hier worden ze geluk- kig van!
Eén man is boos. Hij roept: Jezus, U liegt, U komt van God om mij kapot te maken. Daar kan die man niets aan doen. Hij is ziek in zijn hoofd. Jezus krijgt medelijden en laat zien dat God van mensen houdt. Dat Hij ze juist niet ongelukkig wil maken. Hij maakt de zieke man beter. Iedereen weet nu zeker dat Jezus kracht krijgt van God zelf.

Lied: ik zegen jou in Jezus naam
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.