PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
1e kerstdag 2020 1e kerstdag 2020
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Rene Schipper, zang, Henny, Mathilda en Dinant

Koster: Jacob Dogger

Zondagochtend gaat voor ds Theunisse
Oudejaarsavond om 19.30 gaat voor ds. Hazeleger
Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Post
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA-kinderen in de knel
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Gezegende kerstdagen toegewenst! In 1 Johannes 4:9 staat
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
opdat wij zouden leven door Hem.

 
Meeleven
Door de lock-down worden sommige mensen neerslachtig. Ons gebed is dat het evangelie van de komst van Gods Zoon vreugde en hoop schenkt.
Juist in deze tijd is het belangrijk om uw omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Wilt u mensen om u heen laten weten dat ze
#nietalleen zijn? Breng licht: deel een kaarsje uit en koppel daar een kleine actie (uitnodiging maaltijd, boodschapje doen) aan. Een klein gebaar heeft veel impact. Zie voor ideeën en downloads: https://www.eo.nl/artikel/bestel-kaartjes-of-wikkels-voor-nietalleen

Enkele gemeenteleden hebben corona opgelopen, onder hen Mieke en Maarten Duiven. We danken voor degenen die herstel ontvingen; we bidden om genezing voor de zieken.

Bediening van de doop
Op D.V. 10 januari 2021 zal in de morgendienst de doop bediend worden aan Manuel Gerard Zeeman, zoontje van Henri en Tanya Zeeman, De havik 57.

Uitgenodigd de kerstdienst: mensen met achternamen L tot en met Z

Aangezien veel mensen elkaar met kerst ontmoeten, is daarna het risico op besmettingen iets groter.
Besloten is om de diensten van 27 december en 31 december alleen te ‘streamen’. Dan zijn dus alleen de ambtsdragers, de muzikanten en de mensen van de techniek aanwezig.

Vanaf zondag 3 januari gaan we dan weer verder zoals in de afgelopen tijd en kan ieder 1 keer in de veertien dagen naar de kerk. Bij de avonddiensten is iedereen welkom. Wel een extra aanbeveling om voorzichtig te zijn en de bekende maatregelen nauwgezet in acht te nemen. Vooral het ‘afstand houden’ vergt steeds weer aandacht.
 
  • A tot en met K. Alleen online op 27 en 31 december. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Kerst 25 december. Alleen online op 27 en 31 december. Mogelijkheid om naar de kerk te gaan op 3, 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Kerstwandeling met filmpjes!
Dit jaar geen lichtjestocht. Jammer! Maar er is wel een kerstwandeling voor jong en oud met filmpjes over het kerstverhaal.
Naar aanleiding van de lock-down
  • Vanwege de lock-down kan de wandeling niet in groepen gedaan worden. Gezinnen kunnen samen wandelen. Maar voor de anderen geldt: hooguit met twee personen (op 1,5 m afstand). Start aan de Valduif 1.
  • Eveneens vanwege de lock-down bieden we nu ook de mogelijkheid om de route thuis te starten. Klik op de link www.kerstwandeling2020.nl/start dan kom je op het eerste filmpje. Na enkele minuten komt het volgende filmpje. Zo gaat de reis vanzelf verder. Je kunt de link natuurlijk ook doorgeven aan je buren of vrienden. Die kunnen dan hun eigen kerstwandeling doen!
  • Maar je kunt ook naar de Valduif 1 komen en daar de reis starten!
Hoe werkt het? Neem je mobieltje mee. Op de Valduif ligt een route. Die volg je. Tijdens de route kun je op verschillende plekken een QR-code inscannen. Dan krijg je het filmpje van die plek te zien. Zo ‘reis je mee’ met Jozef en Maria!
Waar start de wandeling? De wandeling start aan de Valduif 1 in de schuur achter huis (dus even omlopen; voel je vrij!). Op het eind van de wandeling kom je weer terug op de Valduif.
Wanneer? Je kunt starten tussen 16.00 uur en 19.00 uur op 24, 25, 26 of 27 december. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is wel een collecte voor een goed doel.
Hoe lang is de wandeling? Naar onze inschatting ongeveer een uur.

Doe jij mee met de Kerstconferentie?
2020: Special editon
De Kerstconferentie 2020 is een special edition. Dit jaar is alles anders dan anders. Laat je verrassen! We komen met nieuwe programmaonderdelen en zijn niet fysiek, maar online te vinden. Eén ding blijft hetzelfde, namelijk dat je op de conferentie God, anderen én jezelf ontmoet.
Over Hoop
Het gaat op de Kerstconferentie over Hoop! Een boodschap voor vandaag, voor jou.
Misschien ligt jouw leven ook wel overhoop door wat er veranderd is in de afgelopen maanden. Wat is er dan nog over, waar houd jij je aan vast?
Gelovigen in Hebreeën 11 hielden vast aan hun geloof in Jezus en hoopten op de tijd waarin alles volmaakt is en God Zijn beloften vervult! Wat kunnen wij van hen leren?
Beleef het samen!
Nodig je vrienden uit en kijk samen naar de HGJB-Kerstconferentie. Eet met elkaar, kijk de diensten en vorm samen een gesprekgroepje om aan de hand van de werkvormen na te praten. Meld je wel allemaal even aan, want de link die je krijgt voor de KC-app is niet deelbaar + dat jullie dan allemaal dat leuke
Homepakket* krijgen thuisgestuurd. Meld je aan via https://www.hgjb.nl/kerstconferentie/

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

De Jarigen in januari 2021
De volgende broeders en zusters hopen in de maand januari hun verjaardag te vieren:

Linker / H.J. 2-1
Eshuis / J.W. 3-1
Fikkert / H.J. 8-1
Neurink / H.A.J.W. 9-1
Horst / J.H. ter 11-1
Brunink - Bults / A. 18-1
Hansen / A. 21-1
Smelt / L.A. 26-1
Kruize - van der Zee / G. 30-1

De kroonjarigen zijn in de maand januari:

Schuurhuis / G.J. 6 jan 1941 80
Cloesmeijer - Mintje / J.M. 13 jan 1951 70

We wensen alle jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe!
Catherinus Elsinga

Hallo allemaal
Ik ben nu intussen alweer iets langer dan twee maanden in Portugal.
Het gaat met mij hier heel goed. Ik heb hier mijn plekje gevonden en ook al vrienden gemaakt. Op het werk gaat het ook goed en het werk is ook leuk om Te doen zeker samen met mijn leuke en gezellige collega’s .
Ook hier heb ik een kerk gevonden waar ik mij thuis voelt. Ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes die ik heb gekregen.
Ik wens iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig , Gezond en een voorspoedig 2021
Groetjes Chantal de Leeuw

Collecten
KiA, Kinderen in de knel

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef daarom ruimhartig aan de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! Welk project centraal staat, vindt u in de loop van 2020 op kerkinactie.nl/kerst.

27 december, Diaconie, ouderenwerk
De diaconie-collecte is deze zondag bestemd voor het ouderenwerk. Dit werk omvat bijvoorbeeld een diaconale bijdrage aan de jaarlijkse bustocht die vanuit de wijkkerken voor ouderen georganiseerd wordt. Er wordt ook bijgedragen aan een jaarlijkse attentie zoals een bloemetje voor ouderen en langdurig zieken.

Ook wordt financiële hulp aan ouderen en gehandicapten gegeven die zich opgeven voor een Twenteweek in het Huis van de Kerk ‘Nieuw Hydepark’ en de kosten zelf niet kunnen dragen.
31 december, Oudjaar, Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke
diaconale doel!

Bidstond
Dit jaar zijn er geen bidstonden meer in de kerk op de donderdagavonden.
Voor volgend jaar volgens de nieuwsbrief.
Dank en gebedspunten 25-12-2020
  1. Dank God dat HIj zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om de relatie met God de Vader te herstellen.
  2. Bid voor mensen die alleenstaand zijn. Dit is met Kerst vaak moeilijk.
  3. De decembermaand met kerst en jaarwisseling, doet mensen vaak even terug- denken aan familieleden en vrienden die overleden zijn, vriendschappen die beëindigd zijn, en dingen die jij alleen weet. Bid dat de vrede die Jezus biedt overwint.
  4. Dat wij als kinderen van de hemelse Vader Zijn licht laten schijnen in deze donkere wereld, door om te zien naar die ander.
Kidzzcorner
Vandaag vieren wij feest. Wij vieren de geboorte van Jezus.
Wij gaan verder met het kerstproject van Vertel het Maar!

Kerstproject: Ik zie toekomst in jou


In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de Verlosser. Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst! Omdat God toekomst ziet voor de wereld! Hij zet zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons! Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot zijn eer. Ze zijn er om Gods boodschap te reflecteren en uit te stralen. Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld. In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle
kanten laat zien.

Projectthema: Spiegel van vreugde
Thema van vandaag: Engelen loven God om de geboorte van
Christus (Lucas 2:1-14)

HERDER

We horen vandaag over de herders die heel bijzonder nieuws krijgen in de velden van Efrata. Het is nacht en wie zijn er nog wakker? De herders, zij zorgen voor de schapen! Het is vast een stille, heldere nacht vol sterren. Daar gaat verandering in komen... ook hier stuurt God zijn boodschappers. Opeens, helemaal omstraalt door licht, verschijnt er een engel aan de herders. Die schrikken er natuurlijk van, zoiets hebben ze nog nooit gezien!

Hebben jullie wel eens iets meegemaakt of iets gekregen waarover je aan iedereen wilde vertellen? je bent dan zo vrolijk dat je de hele dag wel kunt zingen!

Toen Jezus geboren werd was zijn wiegje een voederbak. Zijn ouders moesten slapen in een stal omdat er geen plek was in een herberg. Jezus is klein en lijkt onbelangrijk. Toch stuurt God speciaal een engel om aan de herders te vertellen dat hun Redder geboren is. En heel veel engelen zingen samen over Jezus en prijzen God.
De herders zien hen als boodschappers van God en geloven hen. Daarom gaan ze naar Jezus en zijn ouders toe om Hem hulde te brengen als Redder.

In opdracht van hun Heer brengen de engelen de boodschap maar hierdoor zorgen zij er ook voor dat de herders God gaan loven en prijzen. Engelen zijn ook voorbeelden voor ons. Wij moeten de Heer net zo trouw loven en prijzen als de engelen doen. Vandaag is het Kerstfeest. We zijn blij en mogen net als de engelen en herders zingen over de Here Jezus. Iedereen mag horen dat wij heel blij zijn en God willen bedanken voor dit feest.
Lied: Vrolijk kerstfeest – Hemelhoog 156

Kidzzcorner 27-12
Thema van vandaag: Jezus vlucht en wordt gered (Mattheüs 2: 13-23)

Koning Herodes is bang. De wijzen hebben gevraagd naar een koningskind uit Bethlehem. Zal dat pasgeboren kindje later misschien proberen hem weg te jagen en zelf koning te worden? Dat nooit! Herodes probeert daarom Jezus te doden.

Maar God beschermt Zijn Zoon. God de Vader staat niet toe dat zijn Zoon wordt uitgeschakeld. Herodes probeert dat wel, omdat hij jaloers en bang is. Zijn troon wordt bedreigd. Hij pleegt daarom een grote misdaad in Bethlehem. Maar God waarschuwt Jozef en Maria naar Egypte te gaan. Daar zijn ze veilig. Ooit vonden Jakob en zijn zonen daar onderdak tijdens een hongersnood, nu vindt Jezus daar bescherming. Maar Jezus kan niet in Egypte blijven. Daar hoort Hij niet thuis. Hij moet zijn in het beloofde land, bij zijn eigen volk.

Daarom keren Jozef, Maria en Jezus terug en gaan wonen in Nazareth, een klein plaatsje, zoals bijvoorbeeld Jesaja heeft voorzegt. Het gaat God niet om pracht en praal. Hij heeft juist oog voor de armen en geringen. Geringen zijn mensen die in de ogen van andere mensen niet veel betekenen. Jezus leeft temidden van juist deze mensen. Om dat waar te maken heeft God de Vader zijn Zoon beschermd. Als Jezus groter is kan hij de mensen over God vertellen.

Lied: Goed nieuws – Hemelhoog 132
Namens alle leiding van de kindernevendienst wensen wij u een goede jaarwisseling en vooral veel heil en zegen in 2021!

Veel heil en zegen wensen wij elkaar
aan het begin van het nieuwe jaar
Wij weten niet wat ons te wachten staat
maar wel dat God met ons gaat
Hij was erbij in het verleden
en Hij is erbij in het heden

Wij wensen jullie allen Gods nabijheid
Hij gaat met ons door de tijd
In voor- maar ook in tegenspoed
ga met God het gaat jullie goed
Dichter: Mina Mulder-Zuur Bron:
www.gedichtensite.nl
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende kerst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.