PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 December Zondagsbrief 13 December
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Borst
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Organist: Jan Willem Timmerman, zang Betsie, Nicolette, Aernout

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een open dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Meeleven
We gedenken in ons gebed de zieken thuis. Door de corona-maatregelen kunnen mensen in een isolement terecht komen. We bidden dat de Heer laat zien wie onze aandacht en liefde behoeft.

Uitgenodigd voor deze dienst: degenen met de achternamen L tot en met Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 20 en 31 december; 10 en 24 januari; 7, en 21 februari; 7 en 21 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 13 en ,25, 27 en 31 december; 3, 17 (H.A.) en 31 januari; 14 en 28 februari; 14 en 28 maart; enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Interactieve Open dienst: ook via Livestream!
Zondagavond is er een Open dienst over het thema: Wees waakzaam! Wat zegt de corona epidemie ons? Is het één van de vele epidemieën die de wereld troffen? Of is het een teken van de tijd? Of is het een complot van boze machten? Hoe zouden we volgens Jezus moeten reageren? Iedereen - A-Z - is van harte welkom! Thuis te volgen via kerkdienst gemist of de livestream. Als je thuis een vraag hebt over het onderwerp – app je vraag dan naar 06 – 8300 1329. Dat kan tijdens of vlak na de verkondiging. Vermeld er even bij
wie je bent!
Na de verkondiging proberen we op je vraag in te gaan.

Kerstwandeling met filmpjes!
Dit jaar geen lichtjestocht. Jammer! Maar er is wel een kerstwandeling voor jong en oud met filmpjes over het kerstverhaal.
Hoe werkt het? Neem je mobieltje mee. Op de Valduif ligt een route. Die volg je. Tijdens de route kun je op verschillende plekken een QR-code inscannen. Dan krijg je het filmpje van die plek te zien. Zo ‘reis je mee’ met Jozef en Maria!
Waar start de wandeling? De wandeling start aan de Valduif 1 in de schuur achter huis (dus even omlopen; voel je vrij!). Op het eind van de wandeling kom je weer terug op de Valduif.
Wanneer? Je kunt starten tussen 16.00 uur en 19.00 uur op 24, 25, 26 of 27 december. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar er is wel een collecte voor een goed doel.
Hoe lang is de wandeling? Naar onze inschatting ongeveer een uur.

Meedoen aan de collecte van de kerk?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

In memoriam Hendrina Kamp-Hammink
Op donderdag 26 november is zuster Hendrina Kamp-Hammink van ons heengegaan. 93 jaar oud mocht ze worden. Ze is geboren in Almelo en trouwde op 25 oktober 1951 met Thomas Kamp. Er werd een zoon en een dochter geboren – en later kleinkinderen. Ze was zeer op hen gesteld. Bij oma was hartelijkheid, aandacht en een overvloed aan eten en drinken.
Lang woonde ze in het Boershuis aan de Bornsestraat. Ze genoot van bloemen, planten en dieren. Een goede combinatie met haar creativiteit. Ze deelde graag uit. Een bloemetje voor de buren in de Seringenstraat, gastvrijheid, liefde, aandacht voor gevangenen die als ‘naobers’ verbleven aan de Bornsestraat, een kerstmaaltijd voor de bewoners van het Nieuwland, zorg voor geliefden en anderen die het nodig hadden. In wat ze deelde kwam haar liefde mee. Ze zag in de ander een mens ongeacht zijn achtergrond of uiterlijk of sociale positie. Haar man overleed in 1993. Met tante Dien woonde ze aan de Seringenstraat, beiden in een mooi appartement. De laatste 8 jaren woonde ze in het Nieuwland. Ze heeft het er goed gehad! Van harte leefde ze mee met de gemeente. Voor de afscheidsdienst reikte ze aan: Lucas 12:22 Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Dit gedeelte in Lucas eindigt met de belofte: “Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.”
Catherinus Elsinga

In memoriam Wilhelmina Everdina Botting – ten Cate
Op vrijdag 27 november is zuster Botting overleden op de leeftijd van 86 jaar. Minie was een gelovige vrouw. Ik heb haar leren kennen in Eugeria. Ze verbleef op de revalidatieafdeling. Daarna verhuisde ze naar de Titus Brandsmahof. Ze bezocht iedere maand het pastoraal uur. Ze leefde mee met het wel en wee in de samenleving en de mensen om haar heen. Ze had een uitdrukkelijke eigen mening over gebeurtenissen. Regelmatig verstuurde ze kaartjes en kocht ze cadeautjes voor mensen die haar lief en dierbaar waren. Ze had een passie voor de bergen. Iedere zomervakantie ging ze samen met haar man Jan naar Oostenrijk. Zijn overlijden in 2002 was een grote inbreuk in haar leven. Ze zocht steun in de woorden van Psalm 121. Deze psalm hebben we ook gelezen in haar afscheidsdienst die plaatsvond in de Ontmoeting op donderdag 3 december jl. ‘Mijn hulp komt van de Heer.... Hij zal niet sluimeren, je wachter!’ Dit lied is bedoeld om de moed erin te houden en kracht te geven. Moge het Licht van Advent haar zus Jennie, neven en nichten steun geven in deze moeilijke periode.
Ds. Rienke Vedders - Dekker

Behandeling bezwaarschrift
Op 16 december is er ’s avonds een hoorzitting van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Dan hoort het CCBG afgevaardigden (4 mensen)  van de kerkenraad van de Ontmoeting en de afgevaardigden van de AK (eveneens 4 mensen). We vragen uw gebed voor deze avond. Het CCBG hoopt nog in december met een uitspraak te komen. Vanzelfsprekend zullen we u daarover inlichten.
Dinant Kramer

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de Zoals zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten 13-12-2020
  1. Voor broeders en zusters die te weinig medechristenen spreken of ontmoeten. Dat zij toch blijven geloven, bijbel lezen, zingen en geloof opbouwende artikelen lezen.
  2. Voor onze overheid. Zij dreigen de regie te verliezen doordat het maatschappelijk draagvlak voor hun voorschriften steeds minder wordt.
  3. Voor vluchtelingen. Dat zij op humanitaire hulp en onderdak kunnen rekenen. Vooral voor de kinderen in winterse omstandigheden.
Lichtjestocht 2020:
Zoals zoveel activiteiten zal ook de lichtjestocht dit jaar in verband met Corona niet doorgaan. Wij vinden dit erg jammer, maar gezien de situatie hebben wij dit besluit met pijn in ons hart moeten nemen. Zelfs als de maatregelen weer versoepelen, zien wij niet in hoe we de lichtjestocht volgens RIVM-richtlijnen zouden kunnen organiseren.
We hopen dat we in 2021 de lichtjestocht weer kunnen organiseren.
Het lichtjestocht kernteam; Arjen ten Brinke en Riëtte Rosenbrand

EINDE - Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
De familie Cret heeft intrek genomen in het nieuw huis! Nog voor de winter echt komt, en nog vóór de kerstdagen! Fijne kerstdagen wensen we elkaar toe de komende weken, maar voor de fam. Cret heeft deze wens een bijzondere betekenis gekregen met de intrek in het nieuwe huis. Het project komt hiermee ten einde. Inzameling van financiële middelen stopt. Tot de 8e december is er €3.414,- bij de diaconie binnengekomen. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op €6.828,-. De kinderen van de fam. Cret hebben hun
dankbaarheid verwoord in briefjes waarin staat: “Een groot dankjewel vanuit ons hart naar alle mensen die geholpen hebben”. Zie ook de website voor meer informatie en meer foto’s over het project: www.helpoosteuropa.nl. Namens stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner
Vandaag is het derde advent. Er mogen nu drie kaarsjes gaan branden.
Wij gaan verder met kerstproject van Vertel het Maar!

Kerstproject: Ik zie toekomst in jou


In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de Verlosser. Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst! Omdat God toekomst ziet voor de wereld! Hij zet zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons! Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot zijn eer. Ze zijn er om Gods boodschap te reflecteren en uit te stralen. Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld.
In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle kanten laat zien.

Projectthema: Spiegel van anders zien
Thema van vandaag: De engel helpt ons dingen anders te zien (Mattheüs 1:18-25)


JOZEF

We horen vandaag over Jozef en zijn ontmoeting met een engel. God stuurt een engel om Jozef op andere gedachten te brengen. Hoe zal Jozef dat vinden? Zou hij het geloven? Zou hij anders gaan denken? Wat denk jij?

Jozef is verdrietig. Maria houdt niet meer van hem, maar van iemand anders. Maria krijgt een kindje terwijl hij weet dat hij niet de vader is.

Wij weten dat God Maria een kindje geeft. Dat komt Gods engel nu ook aan Jozef vertellen. In een droom verschijnt een engel aan Jozef. Hij belooft Jozef niets nieuws, maar legt de boodschap aan Maria aan hem uit. Dat is nodig, want Jozef heeft hulp nodig om de gebeurtenissen goed in te schatten.

De engel zegt: Maria is jou niet ontrouw; ze is niet in verwachting van een ander. God zelf doet in Maria wat in de Schriften staat en wat de profeten hebben beloofd. Je mag geloven dat Maria in verwachting is van de Zoon van God, die redding zal brengen. Jij mag met Maria trouwen en voor haar en Jezus zorgen. Misschien vind je het moeilijk om te geloven dat het echt zo is, maar de Here God wil je daarbij helpen’. Jozef is gelovig, rechtvaardig. Hij is bereid naar Gods engel, speciaal door Hem als boodschapper op pad gestuurd, te luisteren. Hoe de mensen ook zullen roddelen en spotten. Hij verlaat Maria niet, maar dient God door haar man en Jezus’ aardse vader zijn. Dan is Jozef weer gelukkig. God maakt alles goed

Uit: Vertel het Maar

Lied: Ik ben Jozef Timmerman – uit de kerstmusical Een engel met een B ervoor / Elly en Rikkert

 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.