PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 29 November Zondagsbrief 29 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Organist: Marco Borkent, zang Henny. Mathilda en Dinant

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur is er een leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Westerhout uit Hasselt
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Oekraïne, Verbetering onderwijs, School van onze Dromen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Advent
Advent is een tijd van bezinning, gebed en verwachting. De komende week hopen we alle gemeenteleden een adventsgroet te bezorgen. Om te verbondenheid met elkaar te bevestigen: samen verwachten wij de Heer die komt.
Gezang 124:2 luidt:

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.


De kaarten worden door gemeenteleden bezorgd (gewoon door de brievenbus). Wilt u of jij meehelpen met de bezorging? Graag! Stuur me een mailtje (cbelsinga@solcon.nl)

Advent met de kinderen
De kinderen delen met ons in de verwachting van de komst van de Heer. Dat wordt zichtbaar in de dienst, zij – vanwege de corona - op een iets andere wijze. Na de afkondigingen wordt eerst de adventskaars aangestoken door een diaken; daarna luisteren we naar het kaarsenlied.

Geboorte
Op maandag 16 november 2020 hebben Henri en Tanya Zeeman, de Havik 57 een zoontje gekregen. Hij heet Manuël en is het broertje van Boaz. Gelukkig gaat het goed met Tanya en Manuël. We wensen Henri, Tanya en Boaz van harte Gods zegen en blijdschap toe met de kleine Manuël.

Gedenken overledenen
Op 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken op deze zondag de broeders en zusters die van ons zijn heengegaan. De onderstaande namen zijn genoemd. Moge hun gedachtenis tot zegen zijn. Hieronder de namen en de datum van overlijden.

Volken Voschezang 17 dec 2019
Wolfgang Knipps 75 18 dec 2019
Derk Jan Wassink; 7 jan. 2020
Johanna Willemina van Maanen–Zengerink; 26 maart 2020
Evertje Binnenmars – Olsman; 30 maart 2020
Elisabeth Riemens; 11 april 2020
Johanna Gezina Letteboer – Kuiters; 22 mei 2020
Johanna Nijkamp – Bokhove; 1 juni 2020
Jan Dreves; 26 juni 2020
Bart Visch; 28 juni 2020
Fredrik Herman Kamp; 30 juni 2020
Henri ter Horst; 25 juli 2020
Fredrika Arendshorst – Brunink; 110 16 augustus 2020
Willem Lambertus Johannes Wagenvoort; 5 september 2020
Dirkjen Johanna Stegeman - Elferink; 9 september 2020
Gerritdina Johanna Kamp - Holsbrink; 14 september 2020
Gerritdina Jansen;  8 november 2020
Fenna Alberta Reinders; 17 november 2020

De belofte in Openbaring 7:17 luidt: “Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen”.

Verder uitgenodigd voor deze dienst: degenen met de achternamen L - Z
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de  letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met
beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Vanavond Leerdienst
Vanavond is er een leerdienst om 19.00 uur waar u naar toe kunt gaan.
We staan stil bij ‘Gaan lijken op Jezus’. Dat gaat niet vanzelf. Hoe kunnen we samen meer op Hem gaan lijken?
Er is een overdenking, een moment over zelfkennis, een moment van stilte en we bidden met drie mensen in een kringetje voor elkaar.
En er wordt voor ons gezongen door Jannie, Erik en Ben. Erik Winters begeleidt.
Iedereen - A-Z - is van harte welkom!

Meedoen aan de collecte?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Jarig in december
Onderstaande gemeenteleden hopen in de maand december hun verjaardag te beleven.

Bos / J.J. 1-12
Werning - Uilenreef / H.J. 6-12
Hinnen / J.A.B. 12-12
Rutgers / J.J. 12-12
Vries - van de Bult / T. de 13-12
Liefers - Zwagerman / T.J. 16-12
Tuller - Harbers / W. 16-12
Schoemaker - Boerrigter / F.R. 21-12
Knoop / B.E.J. 24-12
Oosterveld / H.J. TJ 24-12
Dogger / J. 27-12
Mw. Stegehuis / M.J.H. 28-12
Slotboom - Winkel / J. 30-12
Soeterbroek / J. 31-12

De kroonjarigen zijn deze maand:
Sasbrink / G.H. 2 dec 1940 80
Kort / R. Joke  4 dec 1930 90
Menger / J. 6 dec 1925 95
Werning / J.G.J. 21 dec 1940 80
Karsten - Kotten / J.W. 23 dec 1930 90

We wensen de jarigen een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Oekraïne, Verbetering onderwijs, School van onze Dromen
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten: 29 november 2020
  1. Steden kleuren oranje om aandacht te vragen voor vrouwen en meisjes mishandeling. Bid voor deze vrouwen Dat zij uit die situatie komen en de juiste hulp krijgen en het geweld stopt.
  2. Voor het eerst starten wij met een digitale Alpha cursus. Bid dat er voldoende aanmeldingen komen. Vooral van mensen die het moeilijk vinden om met een groep samen te komen in de kerk. Dat de Heilige Geest ze nieuwsgierig maakt om meer te weten over het Christelijk geloof.
  3. Voor het Alpha team die dit gaat begeleiden.
  4. Eerste advent, op weg naar kerst. Dat mensen op zoek gaan naar het echte Feest. Het geboorte feest van onze verlosser.
UPDATE - Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
De kachel werkt! Voor ons normaal, maar voor de familie Cret een mijlpaal. Het betekent warmte voor de komende winter. Een nieuw huis
waarin veilig, droog en warm gewoond kan worden. Het bouwteam is bezig met de laatste klussen, een eenvoudige badkamer en keuken. Wat mooi dat we dankzij u dit gerealiseerd hebben. De stand per de 25e nov. is afgerond € 3.200, -. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op € 6.400, -. De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds van toepassing, om deze maximaal te benutten kan uw éénmalige of
periodieke bijdrage overgemaakt worden naar NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Zie ook de website voor meer informatie en foto’s over het project: www.helpoosteuropa.nl.
Namens stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Kidzzcorner
Vandaag is het eerste advent. Er mag een kaarsje gaan branden.
En wij gaan beginnen met kerstproject van Vertel het Maar!

Start kerstproject: Ik zie toekomst in jou


In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de Verlosser. Hij komt naar ons toe! Hij is onze toekomst! Omdat God toekomst ziet voor de wereld! Hij zet zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om zijn plannen bekend te maken aan mensen. Hij wil hen laten meewerken aan een hoopvolle toekomst. Hij ziet toekomst in ons! Hoe goed is het om Gods perspectief te leren kennen voor deze wereld. Om te ontdekken hoe engelen Gods boodschap weerspiegelen, hoe ze dienstbaar zijn aan God. Hem in alles dienen tot zijn eer. Ze zijn er om Gods boodschap te reflecteren en uit te stralen. Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld.
In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle kanten laat zien.

Projectthema: Spiegel van belofte
Thema van vandaag: Een engel kondigt Gods grote toekomst aan. (Lucas 1:5-25)


ZACHARIAS
We horen vandaag over Zacharias die een hele belangrijke boodschap krijgt. Het is een belofte van hoop, hoop die Zacharias eigenlijk niet meer heeft. Hij en zijn vrouw willen heel graag een kind, maar of die wens ooit in vervulling zal gaan?

Zacharias is een priester. Gabriël is een engel. Een engel is een boodschapper van God, hij wordt uit de hemel gestuurd met een speciale boodschap. Als Zacharias in de tempel is komt de engel Gabriël en vertelt aan Zacharias wat God hem wil geven. Gabriël belooft hem dat hij een zoon zal krijgen, die belangrijk is omdat hij Jezus zal aankondigen.

Het is wel een heel onverwachte boodschap die Zacharias krijgt. Hij en Elisabeth krijgen een zoon door wie Gods plan om de wereld te redden begint. Zijn zoon moet de naam Johannes krijgen. Johannes mag de Messias, Gods Zoon, aankondigen. Is het zo vreemd dat Zacharias Gabriël niet gelooft? Door hem niet te geloven, vertrouwt Zacharias God zelf niet. Dat is erg voor een priester die de Schriften zo goed kent en aan het volk Israël moet doorgeven. Daarom mag Zacharias tot de geboorte van zijn zoon helemaal niets meer zeggen, als een teken dat een engel echt Gods waarheid doorgeeft.
Lied: God heeft een plan met je leven – Hemelhoog 675
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.