PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 22 November Zondagsbrief 22 November
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Marco Haakmeester, zang Eelke, Erna, Nicolette en Aernout

Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN/JOP, Hulp aan ouders bij geloofsopvoeding
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Gedenken overledenen
Op 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Familieleden van de overledenen zijn in het bijzonder uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, hetzij door aanwezigheid in de dienst, hetzij via de livestream.

Overlijden zuster F.A. Reinders
Op dinsdag 17 november is van ons heengegaan zuster Fenna Alberta Reinders op de leeftijd van 74 jaar. Zuster Reinders was belijdend lid van onze gemeente. De uitvaartdienst en de begrafenis zullen in besloten kring plaats vinden op dinsdag 24 november.

In memoriam zuster Gerritdina Jansen
Op zondag 8 november is van ons heengegaan zuster Gerritdina Jansen. Zuster Jansen mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben plaats gevonden op vrijdagmiddag 13 november om 14.00 uur.
Sinds haar huwelijk in 1954 was zuster Jansen 34 jaar samen met haar man. Sinds 1988 moest zij alleen verder. De laatste jaren nam de gezondheid van zuster Jansen af. Toch bleef ze helder van geest. Zij werd trouw bezocht door haar zoon en dochter, die ook in Almelo wonen. Ze leefde ook van harte met hen mee en met de kring van mensen om haar heen.
Zuster Jansen behoorde vroeger tot de Regenboog. De bevindelijkheid en prediking binnen de Gereformeerde Bond sprak haar aan. Ze beluisterde dan ook graag de diensten van de kerk in Rijssen.
Tegelijkertijd stelde ze bezoek vanuit De Ontmoeting zeer op prijs. Ze was helder van geest, goed onderlegd in de Bijbel, zeer bewust van het evangelie van zonde en genade en de betekenis van het offer van onze Heer. Ze sprak er vrijmoedig over.
We hopen dat haar getuigenis tot zegen zal zijn van haar kinderen en zij de troost van de Heer mogen ondervinden.

Verder uitgenodigd voor deze dienst: degenen met de achternamen A - K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via www.kerkdienstgemist.nl

Vanavond gebeds- en getuigenisdienst
Iedereen - A-Z - is van harte welkom! Volgende week 29 november is er een leerdienst.

De toekomst van de wijkgemeente
In de afgelopen tijd heeft de kerkenraad veel aandacht moeten schenken aan het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK). Helaas zag de wijkkerkenraad zich genoodzaakt bezwaar in te dienen bij het Classicale College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen (CCBG). Dit college hoopt in december een uitspraak te doen.
De AK heeft op verzoek van de voorzitter van het CCBG de uitvoering van ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’ tot januari 2021 stopgezet. De Ontmoeting heeft ter AK een handreiking gedaan om als gemeenten in vrede uiteen te gaan en samen te werken.
De AK stemde echter nog niet in met het voorstel van wijkgemeente De Ontmoeting een aparte Protestantse Gemeente in Almelo te maken. Wel wil de AK informatie over de voor- en nadelen van de twee opties: (1) de vorming van een gemeente van bijzondere aard en (2) de vorming van een aparte protestantse gemeente in Almelo.
We vragen uw gebed voor de voortgang van het gemeente zijn en ook dat de leden van het CCGB de wijsheid en het inzicht ontvangen om tot een goede uitspraak te komen. We bidden dat de perikelen ons niet weerhouden van het volgen van onze roeping gemeente te zijn tot zijn eer!
Dinant Kramer

Meedoen aan de collecte?
Dat kan via het banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Alle ballen in de lucht in coronatijd: het is de titel van een webinar dat op maandag 23 november om 19.30 uur door de ChristenUnie georganiseerd wordt. Het is een online gebeurtenis die tot stand is gekomen in samenwerking met maatschappelijke partners, zo meldt de organisatie.

Alle ballen in de lucht in coronatijd
Het webinar gaat over de combinatie werk, opvoeding, relatie/gezin in coronatijd. Elk gezin wordt geconfronteerd met maatregelen,
thuiswerken of soms zelfs ziekte in coronatijd.

GZ-psycholoog Gerdien Stein geeft in dit webinar praktische tips. En er is een forum bestaand uit wethouder Alex Langius, Ilse Saris (directeur Avedan), Drs. Gerdien Stein en Catherinus Elsinga

Gerdien Stein is werkzaam als GZ-psycholoog en/of orthopedagoog generalist. Het therapeutisch werk met kinderen en gezinnen is haar werkveld. It takes a village to raise a child ... De invloed van de omgeving op de ontwikkeling van het kind is een belangrijk thema in haar werk. Het webinar is gratis toegankelijk voor alle burgers van Almelo en omstreken. Men kan inloggen via https://www.twitch.tv/jvtwitch68.
Catherinus Elsinga

Collecte
PKN/JOP, Hulp aan ouders bij geloofsopvoeding

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen.
De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
  • Mensen die rouwen om een overleden geliefde
  • Gemeenteleden die het psychisch moeilijk hebben
  • De groeigroepen en Bijbelkring
  • Mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen of hun bedrijf failliet zien gaan
  • College van B en W en gemeenteraad Almelo
  • Het werk van de Verenigde Naties en van diplomaten
Kidzzcorner

Matteüs 25:31-46

Hebben de kinderen wel eens een kudde schapen gezien? Misschien eens ergens op de Veluwe of in Drenthe. Er is altijd een herder in de buurt die oplet. Die herder weet wanneer de schapen moeten eten en drinken. Hij weet wanneer de kudde verder moeten trekken. Die herder weet wat goed, maar ook wat slecht voor hen is. Sommige schapen laten zich gemakkelijk onrustig maken. Dan moet de herder ingrijpen. Soms helpen schapen ook elkaar, maar het is goed dat er een herder is. Die ziet alles en kent de gevaren.

Zo’n herder hebben wij ook nodig. Ons leven lang! Christus wil dat voor ons zijn.
lied: Jezus is de goede herder
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.