PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 11 Oktober Zondagsbrief 11 Oktober
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Organist: Erik Winters, zang Erna Veninga, Emmy Sinjorgo en Aernout Stigter

Koster: Jacob Dogger

Volgende week gaat voor:
Om 10.00 uur: ds. Goossen uit Vriezenveen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: diaconie Ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We gedenken zuster Doorneweerd, zuster van Itterson. Anneke van Oostende onderging in de afgelopen week een operatie. Chantal de Leeuw hoopt op 14 oktober voor een jaar naar Portugal te gaan. Veel sterkte toegewenst! Zuster Jongerden is verhuisd van de Hoornbladstraat naar Eugeria. We hopen dat ze zich daar thuis zal voelen en de goede zorg aansluit bij wat zij nodig heeft in deze levensfase.

Openbare belijdenis Eelke Stigter
Vandaag een extra feestelijke dienst. Eelke Stigter hoopt belijdenis te doen van haar geloof. Bemoedigend voor ons allemaal. We prijzen de Heer voor Zijn werk in haar leven en we bidden dat ze blijvend gezegend wordt met het werk van Gods Geest.

Jubileum
Jan en Marjan Bolkesteijn, Loofgang 38 beleefden op vrijdag 9 oktober hun vijftig jarig huwelijksjubileum. We wensen hen van harte geluk met dit jubileum. Wat is het goed om Gods trouw te herkennen in je leven; we danken Hem voor wat Jan en Marjan in elkaar ontvingen en voor wat ze mochten betekenen voor hun kinderen en als leden van de gemeente.

Nieuwe regels corona
De regering heeft in overleg met de kerken nieuwe regels gesteld om het corona-virus te bestrijden. Daar willen we ons naar voegen.
  • Aantal: Voor de kerkdiensten geldt een maximum van 30 kerkgangers exclusief de medewerkers (koster, ambtsdragers , zangers, bediening beamer, enz.) Voor De Ontmoeting bedraagt het aantal dan ongeveer 40 personen. Dat aantal komt vrijwel overeen met het aantal kerkgangers tot nu toe. Daarom hopen we de erediensten te houden zoals we dat de afgelopen maanden hebben gedaan.
  • Verplaatsing: Voor de veiligheid is het van belang niet nodeloos heen en weer te lopen. Het verzoek is dus dat ieder op zijn plaats blijft zitten tot de dienst is afgelopen.
  • Advies mondkapje: Als we zitten is het niet nodig om dat te dragen. Wel wordt het advies gegeven er een op te zetten bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Als u er niet een bij u hebt: ze liggen klaar in de hal.
  • Zingen: dat laten we weer helemaal aan het zanggroepje over. Als u dus toch eens wilt zingen, geef u dan op!
  • Voor de rest: blijf thuis bij klachten, houd afstand (vooral bij binnenkomst en weggaan) en koffiedrinken doen we de eerstkomende tijd thuis. (Hopelijk verandert de situatie en kan het gauw weer veilig in de kerk!)
Wie gaan naar de kerk? 11 oktober: achternamen A-K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 18 oktober, 1, 15 en 29 november, 13 en 27 december, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Avonddiensten A-Z!
We zijn er blij mee, dat er weer avonddiensten zijn. Aan deze diensten nemen ongeveer 30 mensen deel uit de hele gemeente. A-Z is dus van harte welkom!
Vanavond is er geen dienst (vakantie); 18 oktober – gebed en getuigenisdienst; 25 oktober – leerdienst; 1 november – geen dienst; 8 november – gebed en getuigenisdienst; 15 november – Open dienst; 22 november – geen dienst; 29 november –  leerdienst.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Collecte
We kunnen ook thuis deel nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Toekomst wijkgemeente
De wijkavonden op 22 en 23 september is de gemeente geraadpleegd over de toekomst van de gemeente. Uit de reacties (ook de schriftelijke) bleek dat de overgrote meerderheid zich kan vinden in de opties 4 (een zelfstandige protestantse gemeente) of optie 3 (een zelfstandige protestantse gemeente van bijzondere aard).
Al eerder besloot de gemeente vanwege de eigen identiteit zelfstandige gemeente te willen blijven met een eigen kerkenraad, predikant en gebouw. Dat betekent dat we niet meedoen aan uitvoering van ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’.
De wijkkerkenraad hoopt de komende tijd verder te werken aan de toekomst van de gemeente en daarvoor de medewerking te krijgen van de AK. We vragen om gebed voor een goede voortgang van dit proces.

Geen deelname aan werkgroepen
Vanzelfsprekend neemt De Ontmoeting niet deel aan de themagroepen / werkgroepen die het beleid van de gefuseerde PGA-gemeente voorbereiden. Daarover willen we geen misverstand laten ontstaan: dat is aan de gemeenteleden van de andere wijkgemeenten. Aan de AK is uitdrukkelijk te kennen gegeven dat voor de werkgroepen geen gemeenteleden van De Ontmoeting benaderd dienen te worden.

Van U is de toekomst
Zo luidt de titel van de nota die de synode van de Protestantse Kerk heeft uitgegeven. De titel is al veelzeggend. Het is een bemoedigende en inspirerende nota met aanzetten voor gesprek. De boekjes liggen in de hal van de kerk. Neem er gerust een mee!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

UPDATE - Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA

Opnieuw dank voor uw continue stroom aan bijdragen! De stand per de 6 e okt. is afgerond € 3.000,-. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op € 6.000,-. De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds van toepassing, om deze maximaal te benutten kan uw éénmalige of periodieke bijdrage overgemaakt worden naar NL51 RABO 0301 3037 38 tnv Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Is er een andere manier om te helpen? Jazeker! Als
sinds jaar en dag helpen twee enthousiaste vrijwilligers de stichting met verkoop van handgemaakte wens- en felicitatiekaarten. Ook nu in coronatijdperk zijn deze te koop. Kijk hiervoor eens op internet via deze ‘link’:
https://www.helpoosteuropa.nl/nieuwsberichten/87-kaartverkoop-in-coronatijd
Zie ook de website voor meer informatie en foto’s over het project. Namens stichting Help Oost Europa, Dinant Pas

Acceptgiro-actie.
Ieder jaar rond deze tijd kreeg u een acceptgiro met een begeleidende brief. We vroegen u dan om een bijdrage voor het werk van de ZWO en voor het project dat we steunen. Ook dit jaar krijgt u een brief met dit verzoek (waarschijnlijk heeft u de brief al). Van hogerhand is echter beslist dat er geen acceptgiro’s meer worden verstuurd. Het is nu dus de bedoeling dat u zelf een overschrijving doet. De gegevens die ervoor nodig hebt staan onder aan de brief onder het kopje Betaalinstructie. We bevelen deze actie van harte bij u aan en we hopen dat u de moeite wilt nemen om een gift over te maken. Hartelijk dank daarvoor. Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis,

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Een verdrietig lied (1 Samuel 31 en 2 Samuël 1:17-27)
Heb je wel eens verdriet? Moet je soms ergens om huilen?
Waarom ben je wel eens verdrietig?
Wat doe je als je moet huilen?

David heeft ook verdriet. Want met koning Saul loopt het slecht af. Koning Saul is samen met zijn zoon Jonatan door vijanden in de oorlog gedood. David kan nu koning worden. Toch is hij niet blij, maar enorm verdrietig. Zijn beste vriend Jonatan is dood. David eet niet. David huilt, hij scheurt zijn kleren. Hij huilt en klaagt. Zijn beste vriend is er niet meer! Misschien vind je het raar dat David ook verdriet heeft om Saul. Die heeft David lang bedreigd en achtervolgd.

David vertelt over zijn verdrietige gevoel. Hij schrijft een lied. Dat lied gaat over Jonatan en Saul en alles wat zij voor goede dingen hebben gedaan.

David ging door zijn tranen heen een lied zingen. Dat gaf hem troost. Als voorbeeld zingen wij het lied Onze Vader. Het is het gebed wat de Here Jezus ons heeft leren bidden. Dit lied vertelt ons dat God’s Koninkrijk komt. Niets gebeurt er buiten God om. Hij heeft alle macht op aarde en in de hemel. En wij mogen God om hulp vragen.

Ken jij ook liederen of muziek die je troost geven?

Lied: Onze Vader – Hemelhoog 547

Hallo kinderen, aankomende zondag wordt er tijdens het filmpje voor de kinderen een vraag gesteld. Als jij het goede antwoord weet dan mag je deze opsturen naar jessicavosselbeld@icloud.com en dan kun je een leuke prijs winnen. De prijzen worden zondag 1 november tijdens kindermiddag uitgedeeld.
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.