PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 13 September Zondagsbrief 13 September
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Organist: Jan Willem Timmerman, zang fam. Stigter
Koster: Marco Haakmeester

Vanmiddag om 16.00 uur is er een viering van het HA
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Borst uit Sleen

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie, instellingen plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
De gezondheid van zuster G.J. Kamp-Holsbrink is de afgelopen week snel achteruitgegaan. We bidden om Gods vrede en de hoop op Hem. We leven mee met haar en met de familie die in korte tijd twee keer afscheid moet nemen van een geliefde. We denken ook aan Tine Visser en aan zuster Doorneweerd van de Koppel, die verhuisd is naar de Wissel. Erg bemoedigend dat Lykele de Leeuw weer thuis is. En hoe! Wonderlijk herstelde hij in de afgelopen maanden door de behandeling in Assen. We zijn de Here dankbaar voor deze genezing.

In memoriam Wim Wagenvoort
Op zaterdag 5 september is van ons heengegaan broeder Willem Lambertus Johannes (Wim) Wagenvoort op de leeftijd van 68 jaar. De afscheidsdienst en de crematie vonden plaats op vrijdag 11 september. Tijdens de dienst stonden we stil bij Psalm 23:4 “Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg meg mij mee.”.
Wim was een zorgzame en hartelijke man en vader. Betrokken bij zijn gezin en trots op zijn dochters! In november 1976 trouwde hij met Merijke. Ze hebben samen altijd in Almelo gewoond, jarenlang aan de Rietstraat en de laatste anderhalf jaar aan de Hoornbladstraat. Wim was klokkenmaker van beroep en werkte later bij de bank (de NMB, later de ING). Hij was van vele markten thuis en hield van techniek, vooral van auto’s en treinen. Een warme en gelovige man, die gemakkelijk contact legde met andere mensen.
Moeilijk voor Wim was, dat hij door een reorganisatie zijn werk kwijtraakte. Toen hij in 2011 een hartinfarct kreeg, werd terugkeer naar betaalde arbeid onmogelijk. Toch overheerst de dankbaarheid. Ook voor het feit dat hij na het hartinfarct nog acht jaar bij zijn vrouw en kinderen mocht zijn.

Vanaf het begin waren Wim en Merijke betrokken bij het Nieuwland. Merijke deed er belijdenis en werd er gedoopt. Wim deed bijvoorbeeld jarenlang mee aan de autodienst. Erg ingrijpend om deze man en vader te moeten missen. We leven mee met Merijke, Mariska en Angela en bidden voor hen om de troost van de Goede Herder.

Wie gaan naar de kerk? 13 september: achternamen A-K
Een keer in de veertien dagen kunnen we naar de kerk! En gasten zijn welkom!
  • A tot en met K. Op 13 september, 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 en 22 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters A t/m K.
  • L tot en met Z. Zondagen 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1, 15 en 29 november, enzovoort gemeenteleden met achternamen die beginnen met de letters L t/m Z.
Het laatste lied zingen we samen. Dan blijven we ruim binnen de veiligheidsmarges. Als het
mooi weer is, drinken we buiten koffie!

Viering Heilig Avondmaal
Vanmiddag om 16.00 uur is er een korte viering in de kerk (zonder preek) voor degenen die er vanmorgen niet bij konden zijn.
  • Het avondmaal kan vanmorgen thuis meegevierd worden tijdens de viering in de kerk.
  • Zet vooraf brood en wijn klaar, zodat het avondmaal in alle rust en eerbied gevierd kan worden. Wie dat wenst kan aan wijkouderling (of de scriba) vragen of er een ambtsdrager bij aanwezig kan zijn.
We hopen zo recht te doen aan de opdracht van de Heer Hem en Zijn offer te gedenken én we hopen in de viering Zijn aanwezigheid en genade te mogen proeven.

Bijbelstudie ds. Visser
Van ds. Visser kreeg ik bericht dat het goed met hem gaat. Langzamerhand knapt hij weer op. Daar zijn we erg dankbaar voor. In oktober kan hij nog niet beginnen met de Bijbelstudie, maar mogelijk start de Bijbelstudie weer op de 2e en 4e dinsdag van de maand november. We wachten af en hopen ondertussen dat zijn herstel gezegend wordt.

HGJB-Scholierenweekend
Thema: Het Koninkrijk van God. ‘Koning Jezus, wie is Hij eigenlijk voor mij? Als ik om me heen kijk, wat zie ik dan van God? Oké, ik wil christen zijn... Maar hoe leef ik dan als christen?’ Die vragen komen samen als je je verdiept in het Koninkrijk van God. Dat is wat centraal staat op het HGJB-Scholierenweekend.
Het eerstvolgende HGJB-Scholierenweekend is van 16-19 oktober. Tieners van 13-17 jaar zijn welkom voor een onvergetelijk weekend met aansprekende Bijbelstudies en veel gezelligheid. Neem de stap en doe mee! Meer info: http://www.hgjb.nl/scholierenweekend/

Zingen op het Rembrandtveld
Misschien heb je het al gehoord. We gaan als christenen uit verschillende kerken op 26 september opnieuw een bijeenkomst houden op het Rembrandtveld – om samen te zingen en God de lof te brengen. Aanvang 10.30 uur.

Erediensten
Degenen die niet in de kerk zijn kunnen thuis aan de dienst deelnemen. Via www.kerkdienstgemist.nl, ; en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Wijkavonden op 22 en 23 september
De wijkkerkenraad wil op twee wijkavonden u en jou de gelegenheid bieden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Dinsdag en woensdag
22 en 23 september om 19.30 uur.
Wanneer de andere vier wijkgemeenten samen één gemeente gaan vormen, biedt de kerkorde voor De Ontmoeting vier mogelijkheden om als Protestantse gemeente verder te gaan. Uitgangspunt bij alle vier opties is dat we onderdeel blijven van de Protestantse kerk in Nederland. De vier mogelijkheden staan op een rijtje in een aparte bijlage bij deze zondagsbrief. We gaan ons bezinnen op de vraag welke mogelijkheid onze voorkeur heeft.

Opvoeden doe je samen!
De ‘parenting course’ (Opvoedings-cursus voor kinderen van 0-10 jaar) start op maandag 28 september. De andere avonden zijn op 5, 12, 19
oktober en 2 november. Aanvang 19.30 uur.
Zie https://parentingcourse.nl/children/
Belangstelling? Geef het door: cbelsinga@solcon.nl

Collecte
We kunnen ook thuis deelnemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.
Catherinus Elsinga

Onze gasten helpen?
Sinds enige tijd maakt het Budak college gebruik van ons gebouw. Daar zijn we blij mee. We voldoen graag aan het verzoek onderstaande bericht te plaatsen:
Vanaf september 2020 kun jij als vrijwilliger in Almelo (of Borne) meedoen met Het Budak  College. Onder begeleiding van een docent kun jij helpen bij de Inburgering van vluchtelingen die Nederland leren kennen en die de Nederlandse taal aan het leren zijn. Spreek je Nederlands als je moedertaal, dan nodigen wij jou uit om contact met ons op te nemen via de mail op info@hetbudakcollege.nl of telefonisch op 06-30286361.
Met vriendelijke groet, C. Budak


Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 28 oktober
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 28oktober om 19.30 u. in de Hervormde kerk van Enter. Als spreker is uitgenodigd prof. dr. F.G. Immink. Thema: Geloof en vrijheid, Naar aanleiding van Luther’s geschrift: De vrijheid van een christen. Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten.
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Collecte
Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

UPDATE - Diaconaal project SHOE in samenwerking met de diaconie van de PGA
Het gaat hard! Mede dankzij u! De stukadoor heeft inmiddels binnen zijn werk gedaan en aan de buitenzijde is gewerkt aan het plaatsen van isolatie, zie onderstaande foto’s. Dank voor uw continue stroom aan bijdragen. De stand per de 7e sept. is € 2464,-. Met de ‘verdubbelaar’ van de diaconie komt dit uit op € 4.928, -.
Naast bijdragen via de diaconie is er tijdens het bouwtraject ook een gift bij de stichting binnengekomen. En de stichting heeft uit haar vermogen een bijdrage geleverd. Samen met bovengenoemde bijdrage via diaconie komt het totaal uit op iets meer dan € 7.550, - Een groot bedrag in 4 maand tijd!
De ‘verdubbelaar’ van de diaconie is nog steeds van toepassing, helpt u mee om deze maximaal te benutten? Dit kan door een éénmalige of periodieke bijdrage over te maken naar NL51 RABO 0301 3037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo onder vermelding van ‘Project fam Cret te Roemenië’.
Via de nieuwsbrieven houden we u met enige regelmaat op de hoogte houden van de voortgang. Zie ook onze website www.helpoosteuropa.nl. Namens Stichting Help Oost
Europa, Dinant Pas

Startzondag | 27 september
Voordat je het weet staat het nieuwe kerk-seizoen weer voor de deur. En hoe begin je dat goed? Door elkaar te ontmoeten tijdens de startzondag! Het Monoholy plan bleek praktisch niet helemaal haalbaar. Voorlopig staan o.a. de volgende activiteiten op de planning:
  • Hoe is het nu met... | interviews met gemeenteleden die vertellen over hun corona tijd.
  • Muziek en samenzang | maak een vrolijk geluid voor de Heer
  • Informatie over activiteiten in de kerk | groeigroepen, Alpha, bidstond etc.
  • Soep + broodjes |gewoon lekker!
De startzondag begint in aansluiting op de morgendienst en is uiterlijk 14.00 afgelopen. Deze activiteiten zijn ook via Twitch goed te volgen, maar voor een
ontmoeting met elkaar kom je het liefst naar de kerk. We vinden het fijn om te weten hoeveel mensen naar de startzondag komen. Geef je daarom op via het formulier in de kerk of stuur een mail naar jonnekeflikweert@hotmail.com. De dienst van de startzondag is alleen voor de gemeenteleden van a t/m k. De rest van de activiteiten is voor iedereen, maar uiteraard: vol=vol.

Koffiedrinken op de woensdagmorgen
A.S. Woensdagmorgen 16 sept. willen we weer (voorzichtig) starten met de koffieochtenden, voorlopig in de kerkzaal. We hopen u te ontmoeten.

Kidzzcorner 13 September

David en Jonathan

De beste vriend van David woont in het paleis van koning Saul die David haat. Jonatan is een prins, zoon van de koning. Dat is ingewikkeld. Kan hij wel vrienden blijven met de grootste vijand van zijn vader? En kan David wel vertrouwen op de zoon van de man die hem zelfs heeft geprobeerd te doden. Jonatan en David geven hun vriendschap niet op. Ze zijn er voor elkaar. Ook nu dat moeilijk is.

Vandaag horen we dat David Jonatan vertelt over zijn zorgen: ‘Je vader wil mij doden.’ Jonatan kan en wil het nog niet ge- loven. Samen bedenken ze een plan om erachter te komen. Jonatan zal het uitvoeren en David de uitslag komen vertellen. En hoe die uitslag ook is: ze blijven vrienden!
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.