PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 21 Juni Zondagsbrief 21 Juni
Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Sonneberg uit Veessen
Begeleiding: Hannah Teeuw, Lydia en Eelke Stigter
Koster: Marco Haakmeester

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Klein Kranenburg

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Colombia, Opvang/hulp voor ontheemde
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.
Medeleven
We bidden voor de zieken thuis. We denken aan Diny Vink. We leven mee met Jan Dreves, die deze week ziekenzalving ontving. We denken ook aan Henk Oosterveld, die 18 juni een operatie ondergaat en met Lykele de Leeuw die op 16 juni naar Assen ging voor begeleiding. We noemen ook zuster Kamp-Holsbrink. Ondanks haar ziekte is ze nog wel op de been. We dragen de zieken op aan de hoede en zorg van de Here onze God.

Kerkdiensten in juni en vanaf juli
We zijn er dankbaar voor dat het vanaf juli weer verantwoord is om met meer mensen naar de kerk te gaan. Er is een ‘protocol’ uitgewerkt in aansluiting op dat van de Protestantse kerk. Daarbij zijn de voorschriften omtrent hygiëne, ventilatie, onderlinge afstand en dergelijke verwerkt. Met gebruik making van de nieuwe zaal kunnen we in totaal 87 mensen een plek geven. Er is een indeling gemaakt van de gemeente, zodat ieder een keer in de veertien dagen naar de kerk kan gaan. We hopen dat de andere gemeenteleden via kerkdienst gemist en de livestream verbinding aan de dienst deelnemen.

Enkele belangrijke punten
  • In de weken met een even weeknummer (5 juli; 19 juli; 2 augustus, 16 augustus; 30 augustus; enzovoort)zijn de letters A t/m K en in de weken met oneven nummers (12 en 26 juli; 9 en 23 augustus; enzovoort) zijn de letters L t/m Z uitgenodigd om de kerkdienst te bezoeken.
  • Gemeentezang is voorlopig niet (of beperkt, neuriën of met mondkapje) mogelijk, maar er zijn drie solisten die voor de zang zorgen.
  • Degenen die een kwetsbare gezondheid hebben wordt in overweging gegeven de dienst via de live-stream mee te maken. Degenen die gebruik maken van de autodienst en toch naar de kerk willen komen, wordt verzocht dat kenbaar te maken.
  • Bij de deur wordt ieder welkom geheten en geïnformeerd of er corona-gerelateerde klachten zijn.
  • In de hal staat ontsmettingsmiddel klaar. Het gebruik van de toiletten wordt zoveel mogelijk beperkt.
  • Vanaf 9.15 uur zijn de gemeenteleden welkom; ze worden begeleidt naar hun plek; verzocht wordt om de jas mee te nemen naar de zitplaats.
  • Kinderoppas en kindernevendienst beginnen weer vanaf september.
  • Bij het verlaten van de kerk zijn ook de nooddeur in de kerk en de uitgang bij de consistorie open.
In het protocol staan meer aanwijzingen. Let daarom op degenen die verantwoordelijkheid dragen voor een goed verloop. Verantwoord handelen niet in regels te vatten; het vergt een zorgzame houding. Laten we proberen ons loyaal aan de afspraken te houden. We bidden dat de ontmoeting met elkaar en met de Heer intens, ongedwongen en vol vreugde vorm krijgt!

Vakantie
Tot zondag 5 juli hopen wij vakantie te zijn. Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op onze scriba Dinant Kramer of op uw wijkouderling.

Erediensten
Gelukkig kan ieder thuis aan de dienst deelnemen, want hij wordt op twee manieren uitgezonden: via www.kerkdienstgemist.nl, ; met beeld https://www.twitch.tv/jvtwitch68 We vragen de Heer of Hij ons door de Geest de verbondenheid met Hem en met elkaar wil doen ervaren.

Collecte
Mooi dat we deel kunnen nemen aan de collecte! U kunt een bedrag over te maken op het volgende banknummer van de Protestantse Gemeente Almelo: NL38 RABO 0157 9521 34. De vermelding kan dan zijn: Wijkkas De Ontmoeting, aantal zondagen (bijvoorbeeld 4 zondagen) en de verdeling.

Jarigen in juli
In de maand juli hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te beleven.

Hansen - van de Streek / M. 1-7
Paine - Ibbenhorst / H.J. la KJ 3-7
Vossebeld - van Merkestein / T.M. 9-7
Krabshuis / J. 15-7
Schooten - Jaarsma / J. 16-7
Kamp - Bolkesteijn / B.J. 18-7
Zwinselman / J.J.H. 19-7
Keuken - Smelt / J. van de 27-7
Mulder - Wassink / H. 28-7

De kroonjarigen zijn:
Veldhuis - Schreuder / A.C.M. 6 jul 1945 75
Jong - Appelmelk / J. de 9 jul 1935 85
Witteveen / H. 14 jul 1940 80
Schoonebeek / G.T. 21 jul 1935 85
Oosterhof - Kremer / W. 24 jul 1935 85
Mw. Harbers / J. 26 jul 1950 70
Holthuis - Duerink / H. 29 jul 1925 95

We wensen de jarigen een blijde dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Colombia, Opvang/hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend)  intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Doneer om dit werk mogelijk te maken.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Aanmelden cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)
Onder voorbehoud van maatregelen rond de ontwikkelingen van het coronavirus en daarmee samenhangend de heropening van de kerkelijke gebouwen in Rijssen wordt er ook dit jaar weer gestart met de cursus TVG.
Dit is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken op zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar. Rekening houdend met bovengenoemde maatregelen is de start D.V. 29 augustus 2020. Een cursusmorgen duurt van 09.00 – 12.15 uur.
TVG is een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de dagelijkse praktijk . Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied willen delen met anderen. Het is duidelijk: meedoen doet wat met mensen. “Het verrijkt, verrast en inspireert. U kunt zich opgeven bij één van onderstaande personen. Ook kunt u de eerste morgen vrijblijvend deelnemen en dan eventueel besluiten om verder te gaan.
Opgave en info bij: de cursusleider Ds K.A. Hazeleger, tel 0529-467745, e mail k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse Ria Harbers, tel  0548-515929, e mail riaharbers@gmail.com

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Ik zie Gods majesteit (Exodus 33:12-23 en 40:34-38)

In de afgelopen weken zijn wij met Mozes en Israël op reis geweest door de woestijn. Vandaag horen we voorlopig het laatste reisverhaal. Op de berg Sinaï heeft God aan Mozes vertelt dat hij in de tabernakel wil wonen bij de Ark. Dat Hij zo tussen de Israëlieten wil wonen. Op 14 juni hebben Lisette en Janelle een mooie rondleiding in de tabernakel gegeven. Herinneren jullie dat nog? Vandaag horen wij hoe God laat zien dat hij in de tabernakel woont.

Waarom zetten mensen een zonnebril op? Dan is het licht minder fel. Het is gevaarlijk om recht tegen de zon in te kijken. Dan gaan je ogen zeer doen en als dat lang doet kunnen ze beschadigd raken. Je kunt blind worden.

Mozes vindt zijn werk moeilijk. De reis duurt lang en is zwaar. Zullen ze ooit in het beloofde land komen? Mozes wil graag zeker weten dat de gevaarlijke reis naar het beloofde land goed zal aflopen. Daar twijfelt hij aan: het is zo ver en het volk Israël vertrouwt God niet en moppert. God heeft tegen Mozes gepraat, vroeger toen God hem riep, later in Egypte en nu op de berg. Maar Mozes heeft God nog nooit gezien. Hij vraagt aan God: Mag ik één keer u zien? God zegt eerlijk: dat kan niet Mozes, mijn gezicht geeft nog meer licht dan de zon. Dan stuurt God Mozes naar een rotsholte. Dan gaat God voorbij. God houdt zijn hand voor de opening, zodat het licht wat minder fel is. Als God zijn hand weghaalt, kan Mozes God van achteren zien. En zelfs dan moet hij nog knipperen met zijn ogen. Zelfs dan is het licht dat God uitstraalt nog heel fel. Nu weet Mozes het zeker: God is bij hem. Niet veel later wordt de tabernakel ingewijd. Dan zien Mozes en de rest van het volk Gods majesteit. Een wolk vult de tempel. Mozes kan niet meer daarin binnengaan. Er is geen ruimte meer. De HEER is daar en dan is het vol.

Lied: Ik ben (Marcel Zimmer)
Wist je dat...
In verband met Corona wordt al het materiaal voor het tweede kwartaal gratis beschikbaar gesteld voor gebruik thuis. Het is daarom vrij te downloaden en te gebruiken tijdens deze crisis.
Kijk op de website: www.vertelhetmaar.nl.
Let op: vanaf het derde kwartaal geldt dit niet meer!

Van de kindernevendienst:
Heb jij iets moois gemaakt of ben je iets tegen gekomen wat jij met ons wilt delen? Je mag dit sturen naar: betsiedogger@hotmail.com
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.