PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 9 Februari 2020 Zondagsbrief 9 Februari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Organist: Jan Willem Timmerman
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur is er een Open dienst voorganger ds. Kranen uit Vriezenveen
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: GEEN dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie ondersteuningen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Annemarie en Jeltje
Oppasdienst: Aernout en Janelle
Koffieschenken volgende week: Mevr. Hinnen en Mevr. De Vries
Meeleven
In onze gebeden denken we aan Thom Schepers, die afgelopen vrijdag een ingreep onderging in het ziekenhuis, Marjan Smelt, die opgenomen is in het MST Enschedé, Diny Vink, Lykele de Leeuw, zr. Mensink, broeder Herman Janssen en andere zieken thuis. We denken ook aan de ouderen die in een verpleeghuis zijn opgenomen.

De tweede dienst
De avonddiensten in februari: vanavond: Open dienst; 16 februari: geen dienst; 23 februari: Gebeds- en getuigenisdienst; 1 maart: Kliederkerk.

Open dienst
Vanavond is er een Open dienst onder leiding van ds. R. Kranen uit Vriezenveen. Het thema van de dienst is: vergeving. Vergeving is het wonder dat de weg opent tot een nieuw leven. Het is Gods genade aan mensen. God helpt ons om het onmogelijke te doen: oprecht vergeven, de ander benaderen zonder hem of haar het kwaad toe te rekenen. Als we érgens het beeld van Jezus dragen, dan is het wel daarin!

Kliederkerk 1 Maart 15.30 uur
Kliederkerk: 1 maart om 15.30 uur. Voor jong en oud. Creatief aan de slag met een Bijbels thema; luisteren naar de Bijbel; samen eten. Het thema van de Kliederkerk is: Bouw op de rots! Wilt u helpen om de flyers van de Kliederkerk rond te delen? Volgende week zondag liggen er in de hal van de kerk stapeltjes flyers. Als u één straat wilt flyeren, zou dat al prachtig zijn!

Turks-Nederlandse diensten
In januari is de Turks-Nederlandse pioniersplek van start gegaan. Later daarover meer informatie! De diensten beginnen voortaan wat vroeger, om 14.00 uur. Data zijn: 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

LINKT-pleisterplaats 12-2
Woensdag 12 februari is er weer LINKT-pleisterplaats van 17.30 uur – 19.30 uur in het huis van Lydia in de Grotestraat 187 A/B.
Iedere donderdagmorgen van 10.00 uur – 12.30 uur is er LINKT- stadspastoraat. Gewoon een kop koffie komen drinken in het huis van Lydia – of in een veilige setting een persoonlijk gesprek aangaan. Welkom!
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, ondersteuningen
Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij  schuldsanering. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit belangrijke diaconale doel!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Middag voor geinteresseerden:

Pak uw agenda want op 19 maart op donderdagmiddag komt de heer Jouk Huisman in onze kerk om over de Amish te vertellen.
De middag begint om 14.00 uur.
In de volgende nieuwsbrief komt een opgaveformulier.
De middag wordt georganiseerd door de groepgroep die bij de familie Dogger samenkomt.
 
29 februari 2020 Ontmoeting in Almelo:
Ruimte voor de Geest

 
Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander
 • waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?
 • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
 • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
 • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken.
Er is die dag tevens ruimte om voor je te laten bidden.

De dag wordt geleid door:
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp.

Praktische gegevens
 • Datum: zaterdag 29 februari 2020.
 • Waar: Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo
 • Tijdstip: Inloop vanaf 9:30uur, aanvang 10.00 uur, afsluiting 15:30uur.
 • Lunch: Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
 • Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
 • Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
 • Opgave: Opgave graag voor 21 februari 2020 via email: famhemstede@gmail.com
Hallo Jongeren!
Op 21 maart is er een HGJB- TOV Event in Rijssen! Het lijkt ons leuk om hier gezamenlijk naartoe te gaan. Wil je er naartoe? Laat het ons even weten.
Aernout en Corien Stigter (tel. 06-44023973)

Dag beste gemeenteleden,
De afgelopen 2 jaar zijn we met ons gezin en wat andere jongeren erbij naar de pinksterconferentie van de stichting Opwekking geweest.
Vorig jaar waren we samen met een gezin uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ook kwamen er wat gemeenteleden aanwaaien, ze bleven koffie drinken, eten, we beleefden samen de conferentie. We hebben dit als zeer bemoedigend ervaren. Vandaar dat we met hen op het idee gekomen zijn om dit
jaar met een groep gemeenteleden te gaan.
We zijn dus drie jaar geleden voor het eerst een heel weekend geweest, daarvoor een enkele dag. Er komen massa’s mensen op de conferentie. Aangezien wij ook niet zulke “mensen-massa-mensen” zijn, merkten we dat zo’n heel weekend op een plek op de camping fijner is. Je kunt naast de massale diensten (ook heel mooi) ook wat kleinere bijeenkomsten met allerlei thema’s, bezoeken en als je het even zat bent, je lekker terugtrekken.
Als je zin hebt om te komen laat het ons dan weten: jongeren, gezinnen, singles, ouderen etc. Het is mooi om samen als gemeente dit te beleven. Voor de jongeren: zij kunnen bij/met ons kamperen. We zullen voor hen zorgen.
Als je van plan bent om een weekend te kamperen laat het ons zo spoedig mogelijk weten, dan gaan we ons namelijk als groep opgeven. (Dit is namelijk nu al mogelijk).
Voor meer informatie over Opwekking: https://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie
Aernout en Corien Stigter (tel. 06-44023973)

Ben jij erbij?
We zoeken geen superchristenen of einzelgängers. We zijn ook niet op zoek naar uitslapers, luilakken of superstarre types.

Waarom niet?
Omdat GWT teamleden enthousiaste lui zijn, vanaf een jaar of 18, die zich graag verder willen ontwikkelen. Je bent niet bang voor veel verschillende activiteiten op 1 dag en je kan snel schakelen van een kleuter naar een boomer. Je staat er nooit alleen voor, je doet alles samen met je team en helpt elkaar waar nodig.
Je zoekt naar manieren om je geloof handen en voeten te geven. En daarom wil je goede contacten met je gasten.

Word je hier enthousiast van?
Dan is de GWT op zoek naar jou!
GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn al meer dan 55 jaar te vinden in Luxemburg met kerk- en recreatiewerk. Elk jaar zijn in dit mooie land duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien en nog veel meer.

“Bij de GWT heb ik heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het eerst
meeging was ik nog vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij de GWT is dat echt veranderd
en ben ik zelfverzekerder geworden”. – Jan van Houwelingen

Van ons krijg je:
 • Een onvergetelijke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen – Luxemburg
 • De mogelijkheid om studiepunten te behalen voor sommige opleidingen
 • Een plek waarin je mensen uit verschillende kerkstromingen ontmoet
 • Reis- en verblijfskosten worden vergoed
 • Een voorbereidingsweekend waarin je jouw team leert kennen, het programma voorbereidt en getraind wordt voor het werk
Heb je vragen?
Leuk!
Check voor meer info en een impressie van vorig jaar: facebook.com/grotewittetent
Onze website: www.grotewittetent.nl
Mail naar Lianne van der Hek: teamleden@grotewittetent.nl Of bel haar: 0252-685183

Praktische info:
Voorbereidingsweekend: 22 – 24 mei (in Nederland)
Team 1: 15 juli t/m 30 juli
Team 2: 29 juli t/m 11 augustus
Adres: Route de Grundhof, Dillingen Luxemburg

Overzicht van de opbrengst van het oud papier:

Oktober 2019 453,81
November 2019 208,09
December 2019 176,22
Totaal 4e kwartaal 2019 838,12

Helaas is de papierprijs behoorlijk gedaald, maar de opbrengst is nog steeds de moeite waard. Alle mannen/vrouwen heel hartelijk dank voor de hulp elke laatste zaterdag van de maand (en de vrijdagmorgens om papier her en der weg te halen) Jullie zijn geweldig. Dit geld komt ten goede aan onze wijk en is heel welkom. Mochten er nog mensen zijn die willen helpen 1 x per maand, heel graag. Je kunt je melden bij Henk Podt tel. 0546-811324

Kidzzcorner

Ezra 5-6

Soms lukt iets niet op school, een werkje of een toets. Hoe komt dat? Misschien doe jij je best niet en zit je om je heen te kijken. Dan zegt de juf streng: kom op, doorwerken! Maar misschien snap je het niet goed. Dan legt de juf het lief nog een keer uit en je doet het eerste stukje samen met haar.
de tempel, het huis van God, is maar half afgebouwd is; op de bouwplaats is geen mens aan het werk. Iedereen is bezig zijn eigen huis mooi te maken en ander werk te doen. Dan komen er twee knechten van God. Ze zeggen: ‘Als jullie niet werken aan de tempel en alleen aan jezelf denken, komt die ook niet af. Trek je niks aan van het verbod, eerst moet Gods huis af’. De bouwers gehoorzamen; ze werken hard. Nog steeds wordt er vaak iets kapot- gemaakt, maar Gods knechten zeggen: gewoon doorgaan, het gaat lukken, de tempel komt af. God zorgt daar zelf voor. Ze sjouwen geen stenen en timmeren niet, maar Gods knechten werken wel hard. Door te waarschuwen en moed in te spreken. Net als een juf

.Lied hemelhoog 115 Liefde, blijdschap vrede

Van dromen... herinneringen maken!

Vang je droom

Alle kinderen dromen. Over prinses-voor-een-dag zijn, zalen die ze plat zullen rocken, voetbalvelden die geregeerd worden en achtbanen die ze gaan overwinnen. Maar het realiseren van deze dromen is niet voor ieder kind weggelegd, ook al lijken ze soms nog zo binnen handbereik. Bijvoorbeeld door armoede, of gezinsomstandigheden. Vang Je Droom helpt om, samen met vrienden, familie of hulpinstanties, de dromen van deze kinderen te realiseren. Wij vangen dromen van kinderen tot 18 jaar uit Twente en Salland en helpen deze om te zetten in mooie herinneringen. Zodat ze weer in zichzelf en hun dromen gaan geloven.

De kindernevendienst wil dit doel de komende periode ondersteunen, daarvoor wil ze de kinderen vragen om lege statiegeldflessen mee te nemen naar de kerk, het geld wat dat opbrengt willen we schenken aan deze stichting.

Degene die de meeste flessen inlevert kan een prijs verwachten.

Tot aan de zomervakantie loopt deze actie! Doe mee!

Leiding kindernevendienst
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.