PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 2 Februari 2020 Zondagsbrief 2 Februari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muzikale medewerking Testify
Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur is er een Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: ds. Kranen (open Dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KiA, Werelddiaconaat, boeren in Oeganda
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB/GZB en Boodschappenmand.

Leiding Kindernevendienst: Ernst Jan en Heidi
Oppasdienst: Risanne en Tiny
Koffieschenken volgende week: Mevr. Kamp en mevr. Elsinga
Meeleven
In onze gebeden denken we aan Diny Vink, Lykele en Jannie de Leeuw, de familie Mensink, broeder Herman Janssen en andere zieken thuis. Zuster Gerda Kloosterboer is voor een periode van ongeveer vier weken verhuisd naar De Cromhoff. Over enige tijd hoopt zr. Kloosterboer te verhuizen naar De Weidehof in Almelo.

Bijbel en besteding
In de Bijbel is veel te vinden over het omgaan met geld en goed. Een bekende teksten is:
Vereer de HEERE met je bezit; met de eerstelingen van heel je opbrengst, Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. (Spreuken 3:9) Het eren van de HEERE met je bezit kan niet alleen via ‘kerkbalans’. Denk ook eens aan het diaconale werk, de zending (ZWO, Stichting TRUD, stichting hulp Oost Europa, GZB en IZB, boodschappenmand,). Ons gewone bestedingspatroon kan ook getuigen van goed rentmeesterschap. ‘Fair trade’ chocola en koffie bijvoorbeeld geeft een goede ‘nasmaak’ wanneer je weet dat de arbeider die de cacao of koffiebonen oogstte een eerlijk loon ontving.

De tweede dienst
De avonddiensten in februari: vanavond: Leerdienst; 9 februari: Open dienst; 16 februari: geen dienst; 23 februari: Gebeds- en getuigenisdienst;

Kliederkerk 1 Maart 15.30 uur
Kliederkerk: 1 maart om 15.30 uur. Voor jong en oud. Creatief aan de slag met een Bijbels thema; luisteren naar de Bijbel; samen eten. Het thema van de Kliederkerk is: Bouw op de rots!

Heilig avondmaal thuis meevieren
Er zijn gemeenteleden die vanwege hun gezondheid niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen. Degenen die verlangen om thuis niet alleen de dienst te beluisteren, maar ook het avondmaal mee te vieren kunnen dat kenbaar maken bij de scriba. Wellicht kan een ambtsdrager tijdens een avondmaal dienst bij hen zijn om brood en wijn met hen te delen.

Turks-Nederlandse diensten
In januari is de Turks-Nederlandse pioniersplek van start gegaan. Later daarover meer informatie! De diensten beginnen voortaan wat vroeger, om 14.00 uur. Data zijn: 2 en 16 februari; 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april. U bent er van harte welkom!

Jarig in februari
De volgende gemeenteleden hopen hun verjaardag in februari te beleven. We wensen hun een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe:

Temmink / R. 1-2
Smelt - Bruins / M.  1-2
Duiven - Mulder / M.A. 3-2
Bolkesteijn / J. 5-2
mw. Reinders / F.A. 6-2
Schuurhuis - Kosters / H.F. 6-2
Stegeman - Elferink / D.J. 13-2
Oortman - Spek / H.W. 13-2
Steen - ter Haar / M.J. 15-2
mw. Brouwer / J. 17-2
Hendriks - Fokkens / D. 21-2
Horst - Veldhuis / A.M. ter 22-2
Schoonebeek - te Brake / E. 24-2
Duiven / M. 27-2
Timmerije / G.A. 27-2

Catherinus Elsinga

Collecte
KiA, Werelddiaconaat, boeren in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst.
Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Doneer zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Collectebussen
De opbrengst van de zendingsbussen IZB/GZB over de periode 8 okt 2019 – 12 januari 2020 bedraagt 361,87Euro, en wordt gelijkelijk verdeeld.

To do activiteit met de groeigroep.
Woensdag 22 januari jl. gingen we met de groeigroep naar het Meulenbelt. Louise had bedacht dat het misschien wel fijn zou zijn om met de groeigroep te gaan zingen bij Gerda Kloosterboer. Zij zat altijd op deze groeigroep, maar kan om gezondheidsredenen daar niet meer aanwezig zijn. De andere leden van de groep vonden het een reuze goed idee.
En zo togen wij met 11 man sterk (vrouwen meegerekend) woensdag met gitaar en zangbundels naar het Meulenbelt. Dit tot grote en zichtbare vreugde van Gerda. Zij had voor dit heugelijke feit nog 2 dames uitgenodigd die het fijn vonden om met ons mee te doen. Louise haalde Gerda van de kamer en het zangfeest kon beginnen.
We hoefden ons niet warm te zingen, want warm was het er al!!!
We hadden zelf een aantal liederen uitgezocht van Opwekking tot Johannes de Heer ; en Gerda , maar ook wij zelf, genoten ervan.
Aan het einde van het zang uur had Gerda nog een verzoeknummer. Een oud lied van Johannes de Heer getiteld : 'Jezus is wachtend o zondaar op u'. Daar hadden we geen tekst noch muziek van, maar gelukkig hadden we allen onze mobieltjes bij ons en kerkliedwiki hielp ons om dit lied samen met haar te zingen. Het 3e couplet van dit lied gaat als volgt:
 
Kom dan tot Jezus, Zijn liefde geldt u;
kom tot de Heiland, want Hij roept u nu.
Haast u tot Hem, Hij verlost en maakt vrij.
Wellicht mijn vriend, is uw einde nabij.
 
Wat mooi om mee te beleven dat deze boodschap ook zo duidelijk leeft en zichtbaar is in het leven van Gerda. Aan het eind baden we met elkaar en Gerda sloot dit gebed af!
Conclusie: Een geslaagde to do activiteit. Waarop we zeggen: “Kom ga met ons, en doe als wij...”. ;)
Namens de groeigroep,
Emmy Sinjorgo

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Reserveringen /gebruik van de kerk
Wilt u voor reserveringen van een zaal of andere activiteiten in de kerk a.u.b. het mailadres reservering.deontmoeting@pga-almelo.nl gebruiken?

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Thuis zijn er ook problemen (Ezra 3-4)

Herkennen jullie dit? Je hebt iets moois gemaakt van bijvoorbeeld Lego. Je bent blij met wat je hebt gemaakt en dan komt er een ander kindje en die maakt het weer kapot. Wat doe je dan?

De fundamenten van de tempel liggen er nog. De teruggekeerde Joden willen de tempel gaan herbouwen. Wie doet er mee? Eerst bouwen ze een altaar om bij te kunnen bidden en God offers te brengen. Zonder God kunnen ze niet. Dan bouwen ze verder: een huis voor God, een  nieuwe tempel. Levieten en priesters doen hun werk, maar niet iedereen is daar blij mee. Er zijn vijanden aan alle kanten: de mensen die in Kanaän zijn blijven wonen, willen niets van Gods plan weten. Wat de Judeeërs uit Babel opbouwen, werken zij tegen en breken ze af. Alles lijkt te mislukken. Zelfs de koning van Perzië krijgen ze aan hun kant. Zijn ze voor niets teruggekeerd?
Zullen ze geduld hebben en blijven vertrouwen op God?

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 127 (Deze Psalm zegt dat je niets kunt bereiken zonder Gods zegen.
Als Hij er niet bij is, heeft je werk geen resultaat. Vertrouw op Hem.)

Uit: Vertel het Maar

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
 
Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.