PKN
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting
 
Zondagsbrief 19 Januari 2020 Zondagsbrief 19 Januari 2020
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Dinant Kramer
Organist: Jan Noordijk
Koster: Henk de Roo

Vanavond om 19.00 uur is er een dankzeggingsdienst op het avondmaal
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie eigen wijkwerk!
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
3e collecte is de ZWO-collecte bestemd voor opvang Syrische vluchtelingen in de eigen regio
Denkt u ook aan de zending bus? Opbrengst is voor IZB en GZB!

Leiding Kindernevendienst: Lisette en Janelle
Oppasdienst: Annet en Chantal
Koffieschenken volgende week: fam. Stigter
Meeleven
De dag dat ik dit schrijf (woensdag 15 januari) wordt Diny Vink opnieuw geopereerd. We dragen haar op aan de hoede van onze Heer. Helaas is er voor Lykele nog steeds geen plek waar hij zorg en opvang kan krijgen. Dat is erg zwaar voor Lykele en Jannie de Leeuw. We leven verder meet met de familie Mensink, broeder Herman Janssen en andere zieken thuis.

Vanmorgen viering Heilig Avondmaal
Vanmorgen vieren we samen het Heilig Avondmaal. Deze keer lopen we naar voren om brood en wijn te ontvangen.

Vanavond start week van gebed
Vandaag zondag 19 januari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren; ’s Avonds om 19.00 uur is de start van de Week van gebed.
Uitgangspunt is Handelingen 28 waar Lucas vermeldt: “De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was”.

God is vrijgevig
Vrijgevigheid begint bij God. Hij schept hemel en aarde en geeft die als woning aan de mensen. God is trouw aan wat
Hij schiep, zelfs nadat de mensen zich tegen Hem keren. Zonder Gods ruimhartige liefde verkeren wij – ook al zouden
we veel geld hebben – in bittere armoede. Paulus verwijst voor royaliteit naar de Heer: U kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Paulus roept ons op om op onze beurt vrijgevig te zijn. Hoe dat handen en voeten krijgt?

De Braziliaanse zendelinge Netty Zeeders vertelde het volgende verhaal: In haar stad Timóteo werd een kerk gebouwd. Alle gemeenteleden probeerden enthousiast mee te helpen en het benodigde geld bijeen te brengen.
Een gemeentelid had geen geld. Het enige bezit van waarde was zijn fiets waarmee hij dagelijks naar het werk fietste. Die kon hij eigenlijk niet missen. Hij wilde echter zo graag meehelpen de gemeente op te bouwen dat hij zijn fiets per opbod liet verkopen en de opbrengst aan de kerk gaf. Voortaan liep hij de kilometers naar zijn werk. Naderhand was er een ander gemeentelid die hoorde wat er gebeurd was. Die was zo onder de indruk dat hij voor het arme gemeentelid een nieuwe fiets kocht.

Moge de Here ons bewegen tot een vrijgevigheid die de kwaliteit heeft van Zijn liefde.
Catherinus Elsinga

Collecte
Diaconie, diaconie in de wijk, t.b.v. eigen wijkdiaconie
De opbrengst van deze collecte kan besteed worden naar inzicht van de wijkdiaconie. Een unieke gelegenheid om het werk van de diaconie in de eigen wijk te ondersteunen of een project waar de wijk bij betrokken is! Kom naar de kerk en geef ruimhartig voor deze collecte.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de on even weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Oud Papier
Zaterdag de 25e kunt u weer het oude papier inleveren bij de container. Deze staat op het terrein van de firma Schepers (achter het tankstation) aan de Bornerbroeksestraat. De bemanning is van 09.00-12.00 aanwezig.
 
29 februari 2020 Ontmoeting in Almelo:
Ruimte voor de Geest

Ruimte voor de Geest, in de traditionele kerken, in jou en in de ander
 • waarom is de Geest zo belangrijk voor de plaatselijke kerk?
 • wat zijn belemmeringen voor de Geest in kerkstructuur en denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied
 • hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven,
 • hoe kunnen we anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken.
Er is die dag ook ruimte om voor je te laten bidden.

De dag wordt geleid door:
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een boek geschreven over dit onderwerp.

Praktische gegevens
 • Datum: zaterdag 29 februari 2020.
 • Waar: Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo
 • Tijdstip: Inloop vanaf 9:30uur, aanvang 10.00 uur, afsluiting 15:30uur.
 • Lunch: Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
 • Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
 • Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch Werkverband.
 • Opgave: Opgave graag voor 21 februari 2020 via email: famhemstede@gmail.com
Week van gebed Almelo.

Week van gebed Almelo.

Zondag 19 jan. 20.00 uur De Ontmoeting Hoornbladstraat 29a
Maandag 20 jan. 19.30 uur Levensbron Apollolaan 1
Dinsdag 21 jan. 19.30 uur Christelijk Gereformeerde Kerk Hofkampstraat 37-41
Woensdag 22 jan. 19.30 uur De Bron Adriaen Brouwerstraat 2
Donderdag 23 jan. 19.30 uur De Bron Adriaen Brouwerstraat 2
Vrijdag 24 jan. 19.30 uur Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Bellavistastraat 26
Zaterdag 25 jan. 19.30 uur Zevende-dags Adventisten Oude Deldensestraat 2
Zondag 26 jan. 20.00 uur Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk Bellavistastraat 26

De zondagavonden zijn na de Avonddiensten van 19 uur, waar u natuurlijk ook welkom bent.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Je wordt geroepen
(Matteüs 4: 12-22)

Wat doe je als je door je moeder wordt geroepen voor het eten? Dan kom je snel. Je ouders of vriendinnen of de juf kunnen jou roepen. Luister je naar hen? Doe je altijd wat ze vragen? Of heb je daar soms geen zin in? Wat doe je als een onbekende mevrouw van haar fiets valt en om hulp roept?

Vissers zijn bij hun boten aan het werk. Ze maken de netten klaar, niets bijzonders. Dan komt Jezus voorbij. Hij vertelt over God. Ze kennen Jezus natuurlijk niet. Hij roept: stop met jullie werk, ga met Mij mee. Vandaag en morgen en altijd. Wat moeten ze doen? Hoe moeten ze geld verdienen, als je geen vis meer vangt en verkoopt? Kunnen ze Jezus wel vertrouwen en krijgen ze een mooie toekomst als zijn leerlingen in dienst van God? Ze vertrouwen Hem en
gaan zomaar mee.

Uit: Vertel het Maar

Lied:  ́k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Hemelhoog 338).
 

Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.
terug
 
 
Websites en gebouwen Protestantse Gemeente Almelo
meer
 
Gebouw en diensten  meer
 
Nieuw op de site
De Ontmoeting en de PGA
Consequenties van de vorming van een gemeente B.A. / Afzonderlijke gemeente
 
Zondagsbrief
Zondagsbrief
 
Contact
Predikant:      ds. Catherinus Elsinga
Secretariaat: 
Dinant Kramer
Koster:           Kosters-team
Website:        Reijer Copier
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.